Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Tünel yalıtımının lideri İstanbul Teknik, Kars – Tiflis projesine imza attı

Yükleniciliğini Özgün Yapı ve Çelikler İnşaat’ın üstlendiği Türkiye – Gürcistan hattındaki demiryolu projesinde İstanbul Teknik’in, tünel yalıtımlarına has çözümler sunan GeoSeal membran ürünü tercih edildi. İstanbul Teknik’in konusunda uzman kadrosuyla kısa zamanda nihayete erdirilen projede 250 bin metrekare membran ve geotekstil ürünü kullanıldı.

ÖZGÜN YAPI VE ÇELİKLER İNŞAAT’IN TERCİHİ İSTANBUL TEKNİK’Tİ
Türkiye ile Gürcistan arasındaki ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik hayata geçirilen Kars – Tiflis Demiryolu projesi için İstanbul Teknik’in tünel uygulama çözümleri tercih edildi.

Özgün Yapı ve Çelikler İnşaat tarafından yapımı üstlenilen projenin Türkiye ayağında, karşılaşılan en büyük sorun bölgenin coğrafyasından kaynaklanan derin yarmaların olması ve şevlerin tutmamasıydı.

Projede derin yarmaların olması ve şevlerin tutmaması nedeniyle toprak içlerine girilemeyen kısımlardaki geçişler aç – kapa tip tünel ile sağlandı. Aç – kapa tip tünellerdeki en büyük sıkıntılardan biri olan betonun yüzeyden gelen yer altı sularından ve zararlı kimyasallarından koruması büyük önem arz etmektedir. Bu da yalıtımın önemini ortaya çıkartmaktadır. Aksi halde yer altı suları betonun ömrünü kısaltır ve tünelden sızan suyun demiryoluna akmasına neden olur. Bu da kış aylarında don olaylarının meydana gelmesine sebebiyet verir.  İstanbul Teknik olarak Kars – Tiflis Demiryolu’nda hayata geçirdiğimiz tünel yalıtımı projemiz ile hem don olayları sonucunda meydana gelebilecek kazaların ortadan kaldırılması sağlandı hem de söz konusu mesafe 3 km daha kısaltıldı.

İSTANBUL TEKNİK’İN KARS – TİFLİS DEMİR YOLU TÜNELİNE HAS ÇÖZÜMÜ
Kars – Tiflis Demiryolu Tünel inşaatında, yalıtım yapılacak yüzey sözleşme gereği temiz, düzgün ve zararlı maddelerden arındırılmış olarak teslim alındı. Yüzeyde herhangi bir çıkıntı, çelik çubuk, tel boru gibi membrana zarar verebilecek cisimler temizletilerek, gereken yerler beton ile kaplattırıldı. Alt nalı kesit olması sebebiyle ilk kata İzoTeknik 5000 Geotekstil ürünü serildi. Buradaki amaç PVC membranı yüzeyden gelebilecek herhangi bir delinme ve yırtılmaya karşı korumaktı. İzoTeknik 5000 Geotekstil, bindirmeler yapılarak birbirine ısıl kaynak ile yapıştırıldı. Üzerlerine 2.5 mm GeoMembran PVC ürün 10’ar cm bindirme yapılarak yerleştirildi. Uygulama yapılan yerdeki malzemelerin en alt kısımlarındaki dönüş yerlerinde rondelalar çakılıp sabitlendi. Bu işleme müteakip İzoTeknik 5000 Geotekstil’in ikinci katı, dolgudan veya membran üzerine yapılacak kaplamadan (tuğla, bims vb.)  malzemeyi korumak için serildi.