Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Tünelcilik seminerinde İstanbul Teknik’in Geoseal ürünü konuşuldu

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün teknik katkıları ile Yollar Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen ve sektör aktörlerinin bir araya geldiği Türkiye Tünelcilik Seminerine katılan İstanbul Teknik, tünel yalıtım çözümlerine yönelik ürün ve uygulamalarını 700’ü aşkın katılımcıya detaylarıyla aktardı.

TÜNEL YALITIMLARINDA GEOSEAL MEMBRANLARI
Seminer katılımcıları İstanbul Teknik’in tünel çözümlerine has çözümler sunan ürünü GeoSeal geomembranına ayrı bir ilgi gösterdi. Demir donatılı ve donatısız delme tip tünellerde, at nalı ve kutu kesit aç kapa tip tünellerde ve metrolarda yalıtım amaçlı kullanılan GeoSeal, betonu yüzeyden gelen yer altı sularına ve zararlı kimyasallara karşı korur. Aksi halde yer altı suları betonun ömrünü kısaltmakta ve sızan suyun demiryollarına akmasına neden olmaktadır. Bu da kış aylarında don olaylarının meydana gelmesine sebebiyet vermektedir. Tünel uygulamalarında yalıtımın öneminin bir kez daha öne çıktığı bu ve benzeri durumlarda İstanbul Teknik’in GeoSeal geomembranları, müteahhitlerin karşılaştıkları sorunlar için en ideal çözümü sunmaktadır.  

HAVA BASINÇ TESTLERİNİ GEÇEN UYGULAMALAR SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLİR
İstanbul Teknik, membrana zarar vermeyecek şekilde uygulamanın yapılacağı yüzeyi teslim aldıktan sonra tünel geotekstili 10’ar cm bindirme yapılarak serilir. Böylece membran, yüzeyden gelebilecek yırtılma etkilerine karşı korunmuş olur. Bunun ardından GeoSeal’i delmeden yüzeye sabitlemek için geotekstilin üzerine rondela çakılır. Rondelanın bir yüzü GeoSeal ile birleşecek şekilde el kaynağı ile membrana tutturulur.  GeoSeal geomembranı 10’ar cm bindirme yapılarak çift kaynak füzyon makineleri yardımıyla dikilir. Böylelikle geçirimsiz ortam elde edilmiş olunur. Buna müteakip geotekstilin son katı da PVC bantlar yardımıyla GeoSeal’in üzerine serilir. Böylelikle yalıtımın sürekliliği sağlanır.  Bu süreç tamamlandığında yalıtımın performansını görebilmek için membranın bitişik bölümleri arasındaki ek yerleri hava basınç testine tabi tutulur. Geçirimsizlik kontrolü yapıldıktan ve sonuçlar elde edildikten sonra proje sorunsuz bir şekilde teslim edilir.

PROJEYE HAS MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİMİZ İLE TÜNELLERİN ÖMRÜNÜ UZATIYORUZ
İstanbul Teknik İnşaat’ın Genel Müdürü Macit Tanyol, gerçekleştirilen tünel semineri ile ilgili şunları söyledi: ‘Tarihi milattan önce 20. Yüzyıla kadar dayanan tünelcilik, günümüzde gelişmişliğin bir sembolü haline gelmiştir. Yapılan araştırmalara göre; refah seviyesinin yükselmesine doğru oranla tünel yapılarının arttığı gözlemlenmiştir. Tünel inşaatlarının çok olduğu ülkelere bakıldığında, milli gelirlerinin ortalamanın üstünde olduğu görülmektedir. 2030 yılına kadar Avrupa’da 2.100 yeni tünelin yapılması, 500 tünelin yenilenmesi ve bu program çerçevesinde yaklaşık yarım milyon kişinin istihdam edilmesi öngörülmektedir. Ülkemizde de gelişen ekonomimize bağlı olarak; hızlı tren, metro, hafif metro, tramvay, boğaz tüp geçit ve karayolu tünel projelerinin her geçen gün arttığını reel rakamlar ile gözlemlemekteyiz.  İstanbul Teknik ailesi olarak, tünel uygulamalarına has mühendislik çözümlerimiz ile medeniyetin sembolü olan bu yapıların ömrünü uzatıyoruz. Böylelikle hem vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor hem de müşterilerimizin ihtiyacı olan tünel uygulamalarına ilişkin çözümler sunuyoruz.”