Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Türkiye İMSAD Aylık Ekonomi Raporu: İnşaat sektöründe büyüme kamu kaynaklı gerçekleşiyor

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MEVCUT İŞLERİN SEVİYESİ GEÇEN İKİ YILI HENÜZ YAKALAYAMADI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı İnşaat Sektörü güven endeksi Haziran ayı verilerine göre mevcut inşaat işleri mevsimsellik ile artışını sürdürürken inşaat işlerinin seviyesi henüz geçen iki yılı yakalayamamıştır. Son üç aydır yeni alınan inşaat işlerinde ise gerileme yaşanmaktadır. Bu nedenle inşaat sektörü güven endeksi de zayıflamaktadır.

KONUT KREDİLERİ YILLIK BÜYÜME HIZI YÜZDE 26
Konut kredileri Mayıs ayı sonunda 97,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Konut kredisi büyüme hızı yıllık olarak yüzde 26’ya ulaşmıştır. İlk çeyrek dönemde 152 bin kişi yeni konut kredisi kullanmıştır. Bu son 9 çeyreğin en yüksek sayısıdır. Toplam konut kredisi stoku 100 milyar TL’yi aşacaktır. 

İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİ ÜRETİMİ ALT SEKTÖRLERDE FARKLILIK GÖSTERİYOR 
2013 yılının ilk beş ayında inşaat malzemeleri sanayindeki alt sektörlerde üretim artışına yol açan talep öncelikle kamunun alt ve üst yapı inşaatlarında daha sonra ise devam eden inşaat işlerinden kaynaklanmaktadır. İhracat artışı ile dış talep etkisi ise çoğu sektörde sınırlı kalmaktadır.

Yılın ilk beş ayında çimento sanayi üretimi yüzde 22,1 hazır beton üretimi yüzde 18,0 ve inşaat amaçlı beton üretimi yüzde 14,9 ile hızlı artışlar göstermiştir. İnşaat malzemeleri içinde ağırlıklı olarak yer alan inşaat demiri üretimi yüzde 3,7, çelikten profiller ise yüzde 10,5 büyüme göstermiştir. Plastik inşaat malzemelerinde büyüme yılın ilk beş ayında yüzde 8,6 olmuştur. Fırınlanmış kilden tuğla ve karo malzemelerinde büyüme yüzde 7,4, taş ve mermer ürünlerinde ise yüzde 4,9 olarak gerçekleşmiştir. İnşaat boyalarında yılın ilk dört ayında üretim artışı yüzde 2,5 ile zayıf kalmıştır. Yılın ilk beş ayında düz cam ürünleri imalatı yüzde 4,9, teknik camlar imalatı ise yüzde 0,1 gerilemiştir. Sermaye sıhhi ürünler imalatı ile seramik karo imalatı ise yılın ilk beş ayında gerileme göstermiştir.

İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACAT ARTIŞ TEMPOSU YAVAŞLADI 
2013 yılının ilk aylarında inşaat malzemesi ihracatında artış performansı yavaşlamaktadır. İlk beş ayda ihracat 8,85 milyar dolar ve ihracat artışı sadece yüzde 1,8 olmuştur. 2013 yılının Mayıs ayı itibariyle inşaat malzemeleri yıllık ihracatı 21,29 milyar dolara ulaşmıştır. Ancak yılbaşından bu yana ihracat artışı zayıf kalmaktadır. Pazarlardaki yavaşlama ihracatı olumsuz etkilemektedir.

AB EURO BÖLGESİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜ 11 ÇEYREK DÖNEMDİR KÜÇÜLÜYOR
Avrupa Birliği ve Euro bölgesinde yaşanan Resesyon inşaat sektörünü olumsuz etkilemeyi sürdürmektedir. Türkiye’nin önemli ihracat pazarı olan Euro alanında inşaat sektörü son on bir çeyrek dönemdir gerilemektedir. 2013 yılı ilk çeyrekte de yüzde 4,2 küçülme yaşanmıştır. İnşaat sektöründeki küçülme inşaat malzemeleri pazarını ve ithalatını da sınırlamaktadır.

İNŞAAT MALZEMESİ FİYATLARI KÜRESEL ÖLÇEKTE GERİLİYOR
Küresel ölçekte yılbaşından bu yana İnşaat demiri, bakır ve kereste fiyatları gerileme eğilimindedir. Uluslararası piyasalarda yılbaşında 656 dolar olan inşaat demiri ton fiyatı Temmuz ayında 595 dolara kadar gerilemiştir. İnşaat işlerindeki küresel yavaşlama malzeme talebini sınırlamaktadır.

ABD MERKEZ BANKASI FED’İN ÇIKIŞ STRATEJİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLADIĞI TAKVİM İNŞAAT FAALİYETLERİNİ YAVAŞLATABİLİR
ABD Merkez Bankası FED’in parasal genişlemeye son vermesine ilişkin takvim açıklaması önemli etkiler yaratmaya başlamıştır. Etkiler öncelikle mali piyasalarda görülmektedir. İlerleyen dönemde dünyanın geri kalanından dolar likiditesinin çekilmesi ile genel olarak işlerde ve özel olarak da inşaat faaliyetlerinde yavaşlama olması endişesi bulunmaktadır.

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURLARI VE FAİZLER YENİ DENGELERİNE OTURUYOR; KONUT KREDİSİ FAİZ ARTIŞLARI TALEBİ SINIRLAYABİLİR
ABD Merkez Bankası FED’in aldığı kararlar ile küresel ölçekte faiz oranları artarken,  Dolar dışındaki para birimleri de değer kaybetmektedir. Türkiye’de de döviz kurları sepet kur itibariyle 2,20-,25 aralığına otururken faiz oranları da yükselmektedir. Bono, mevduat ve kredi faizi yükselişi konut kredisi faiz oranlarına da yansımıştır. Aylık konut kredisi faizleri ortalama 0,80 dip seviyesinden dönerek ilk aşamada yüzde 0,90’a yaklaşmaktadır. Konut kredisi faiz oranlarındaki artışlar inşaat ve konut piyasasını olumsuz etkileyebilecektir.

MISIR’DA YAŞANAN SON GELİŞMELERİN TOPLAM İHRACATA ETKİSİ SINIRLI KALIR 
Türkiye’nin toplam inşaat malzemesi ihracatı içinde Mısır pazarı 2012 yılında yüzde 2,2 pay almaktadır. Bu itibarla mısır’da yaşanan son gelişmeler ile birlikte pazarda yaşanacak olumsuz gelişmelerin Türkiye’nin toplam inşaat malzemesi ihracatına etkisi sınırlı kalacaktır. Bununla birlikte inşaat malzemesi ihracatında bu yıl yaşanan yavaşlama dikkate alındığında küçük ölçekli pazar kayıpları dahi önemli olabilecek ve ikame edilme olasılığı düşük olacaktır.