Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Özel sektör yatırımlarında ciddi azalma

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin FED Depremi, Yavaşlayan Çin Ekonomisi, Taksim Gerilimi ve Mısır Darbesi Altında Dünya-Türkiye-İnşaat Sektörü başlıklı analizine göre; yılın ikinci çeyreğine yavaş tempolu da olsa toparlanmaya işaret eden ılımlı bir hava ile giren piyasalar Mayıs ortalarında ABD Merkez Bankası’nın (FED) tahvil alımlarının kademeli olarak azaltılabileceği sinyali ile sarsılmıştır. Bu tabloya Mayıs sonundan itibaren Taksim Gezi Gerilimi, Haziran ortasında FED Başkanı Bernanke’nin Tahvil alımlarının Eylül 2013’den itibaren azaltılmaya başlanarak 2014’de sona erebileceği açıklaması, Temmuz başında ise Mısır’ın yükselen ateşi eklenmiştir. FED’in açıklamasını izleyen haftalarda piyasalar dalgalanmış, borsalarda keskin düşüşler olmuş, hacimli para çıkışları yaşanmış, altın fiyatları gerilemiş, faiz ve dolar zirve yapmış, ulusal paralar kısa sürede büyük değer kaybetmiştir.

TMB Başkanı Emin SAZAK’a göre: “Yılın ikinci çeyreği geride kalırken dünyada büyüme beklentileri aşağı yönde revize edilmekte, Çin ekonomisindeki yavaşlama kaygı vermekte, Avrupa’daki durgunluğun beklenenden daha uzun süreceği öngörüleri artmakta, Türkiye’nin büyümesi hız kesmektedir. Gençlerin yüksek oranlı işsizliği pek çok ülke için ciddi bir sorun kaynağı oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin kırılganlığı artmakta, Suriye ve Mısır’daki çalkantılar ise hem siyasi hem de ekonomik ve ticari riskler barındırmaktadır.”

TMB Başkanı Emin SAZAK: Türkiye’de büyümenin iç ve dış dinamiklerinin zayıflamakta olduğuna işaret etmiş, bunlar arasında sağlanan teşviklere ve düşük faize rağmen özel sektör yatırımlarında ciddi bir azalma olduğunun, tüketici güven endeksinin gerilediğinin, ihracatın yavaşladığının, sermaye çıkışlarının devam etmesi olasılığının, Dolar kurundaki yükseliş nedeniyle dış borcun TL karşılığının büyüdüğünün, reel sektörün artan döviz açığının, enflasyonun artma eğilimine girdiğinin ve yüksek oranlı cari açığın altını çizmiştir.

Başkan SAZAK ayrıca, yılın birinci çeyreğinde inşaat sektöründeki büyümenin %5.9’a ulaşmasının memnuniyet verici olduğunu, sektördeki canlanmanın hem büyümeye hem de istihdama güçlü katkılarda bulunacağını, hükümetin gündemindeki mega projelerin sektöre canlılık katacağını, bu projelerin çevresel etki analizi, planlama, tasarım, yatırım ve finansman boyutlarının da bütünsel bir yaklaşım içerisinde ele alınmasına ihtiyaç olduğunu kaydetmiştir.