Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Aydınlatma projelerinde danışmanlığın önemi

Ticari amaçlı inşaat yatırımlarında birçok farklı konuda kendi alanlarının uzmanı şahıs ya da firmalardan danışmalık hizmeti almak, günümüzde bir hayli yaygınlaşmıştır. Özellikle otel, AVM, ofis gibi yatırımlarda ilk yatırım maliyetinin yanı sıra işletilmeleri esnasında ortaya çıkacak bakım ve işletme maliyetleri de bir o kadar önem kazanmıştır. Yatırımcılar, eskiden daha çok mimari, elektrik ve mekanik konularında danışmanlık almayı yeterli görürken, artık bunların yanında işletme maliyetlerini etkileyecek olan enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında da uzman firmalardan danışmanlık hizmeti almaya da başlamıştır. Örneğin, bir otelin işletme maliyetlerinin yaklaşık 50’sini elektrik tüketimi oluşturmaktadır. Aydınlatma giderleri ise bahsi geçen yüzde 50’nin mevsim şartlarına bağlı olarak yaklaşık yüzde 20’sidir. Dolayısıyla enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından aydınlatmanın önemi bir hayli büyüktür. LightApp Aydınlatma, müşterilerinde bu farkındalığı yaratmakta ve işletme aşamasında aydınlatma konusunun enerji verimliliği açısından ne kadar önemli olduğunu anlatmaktadır. Bir otelin aylık elektrik giderinin 100 bin TL olduğu varsayımından hareketle sözü edilen yüzde 20’nin parasal karşılığı 20 bin TL’dir. Aydınlatma için harcanan bu tutardan doğru bir teknikle yaklaşık yüzde 80 kadar tasarruf edilebilmektedir. Yani işletmenin aydınlatma için harcadığı para 20 bin TL’den 5 bin TL’ye düşmektedir. Rakama, doğru ürün kullanımı sayesinde düşecek bakım ve onarım maliyetleri eklendiğinde sadece aydınlatma sisteminin doğru yapılandırılması ile senelik yaklaşık 150 bin-200 bin TL arası azımsanmayacak bir tasarruf yapılabileceği ortaya çıkmaktadır.

Bu amaçla alınacak danışmanlığın projenin erken safhalarında devreye girmesi, daha sonradan projelerin tekrar tekrar revize edilmesine mahal vermemesi açısından çok önemlidir. Aydınlatma danışmanının mimari, elektrik ve mekanik gruplarla yakın ilişki içerisinde çalışması ise ileriki aşamalarda geri dönülmesi zor imalatların yapılmasının önüne geçecektir. LightApp, danışmanlığını gerçekleştirdiği veya halen bu görevini sürdürdüğü otel yatırımlarında projeye daha tasarım safhasında katılmaktadır. Şirket, böylece mimari grubun tasarımını özümser, elektrik ve mekanik grupların imalatını mümkün olduğunca kolaylaştıracak çözümler sunar. Bütün bunları yapabilmek için aydınlatma sektöründeki tüm teknolojik gelişmeleri mümkün olduğunca takip eder, yenilikleri projelerine yansıtır. İlk yatırım maliyeti yüksek olsa da son teknolojileri kullanmak, gün ışığından mümkün olduğunca fazla yararlanmak, otopark, koridor ve WC’lerde hareket sensörleri kullanmak ya da merkezi aydınlatma kontrolü kurmak, duvarların açık ve mat renkler ile boyanması gibi birçok etken özellikle otellerde aydınlatmada enerji verimliliğini sağlamak ve tasarruf için çok önemlidir. LightApp, binaların iç ve dış aydınlatma tasarımlarında enerji verimliliğinin yanı sıra aydınlatma konforu, görsel tasarım, binanın konumu, çevre ile uyum gibi etkenleri de göz önünde bulundurmaktadır. Şirketin aydınlatma danışmanlığını yaptığı, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konusunda iyi bir örnek olan Ramada Plaza Tekstilkent Oteli’nde, aşağıda örneklendirilebilecek aydınlatma detayları ve teknikleri kullanılmıştır.

İÇ AYDINLATMA TASARIMI
Ramada Plaza Tekstilkent Oteli’nin iç aydınlatma tasarımı, içerisindeki her mahal için gerekli aydınlatma ihtiyaçları düşünülerek yapılan aydınlatma hesapları ve bu hesaplara uygun ürün seçimi ile mevcut otel konseptine özel olarak oluşturulmuştur. Tüm otelin gizli aydınlatmalarında, ilerleyen zamanda toz ve nemden etkilenmemesi ve kolay uygulanabilirlik açısından IP66 koruma sınıfına sahip 3000 K renk sıcaklığında LED ürünler kullanılmıştır. Bu ürünleri beslemek için yine 100 W gücünde 24 VDC sürücüler seçilmiştir. Otelin oda katlarında otel konseptine uygun olarak müşterilerin konforu, işletim maliyeti ve dekoratif yapısı göz önünde bulundurularak özel olarak dark light spot kasaları ürettirilmiş, içerisinde ise 6 W gücünde, 2700 K ışık renginde GU10 duylu 220 V şebeke gerilimiyle çalışan LED lambalar kullanılmıştır. Aynı ürün, otelin tüm ıslak mekanlarına enerji tasarrufu amaçlı hareket sensörleriyle birlikte monte edilmiştir. Otelin genel dolaşım alanları, restoranlar ve toplantı salonlarının aydınlatması, özel olarak hesaplanmıştır. Dolaşım alanları ve restoranlar ortalama 250 lux, toplantı salonları 450 lux olacak şekilde ürün yerleşimi yapılmıştır. Ürün seçiminde fonksiyonellik, verimlilik ve konfor sırasıyla göz önünde bulundurularak özel yüksek verimli reflektöre sahip 19 W gücünde, 3000 K ışık renginde LED downlight ürünler tercih edilmiştir. Yüksek tavanlı genel dolaşım alanlarında, aynı ürünün 35 W gücünde, 2000 lümen ışık veren modeli kullanılmıştır. Bu ürünler, restoranlar ve genel dolaşım alanlarında on/off olarak, toplantı salonlarında ise fonksiyonel oluşu ve kontrol kolaylığı dolayısıyla DALI balastlı olarak seçilmiş ve uygulanmıştır.
Yapının bar kısmında ise mimari tasarıma uygun olarak daha ufak yapısı ve yapılan aydınlatma hesaplarına uygun ışık şiddeti nedeniyle 17 W gücünde, 3000 K ışık renginde LED spotlar kullanılmıştır. Bu mahalde de fonksiyonellik ön planda olduğundan ürün seçimi DALI balastlı olarak yapılmıştır. SPA katında aydınlatma tasarımı yapılırken mahallin aydınlatmasının loş ve dinlendirici bir etkisi olması planlanmış, uygun lux değerlerini sağlayacak aydınlatma hesapları yapılarak ürünlerin yerleşimi gerçekleştirilmiştir. Bu mahalde, oda katlarında kullanılan spotlar ve lambalar kullanılmıştır. SPA içerisindeki kapalı havuzda niş içerisine yerleştirilen renk değiştirebilen LED ürünler ile tavanda bir ışık dalgalanması yaratılmıştır. Otelin arka plan ofislerinde, mutfak ve dolaşım alanlarında ise yine aydınlatma hesaplarına uygun olarak ve ilk yatırım maliyeti de göz önünde bulundurularak, koridorlarda floresan lambalı 2×26 W downlight, mutfakta ortamdaki toz ve neme karşı prizmatik kapaklı 4×18 W sıva altı armatür ve ofislerde ise reflektörlü 4×18 W sıva altı armatür kullanılmıştır.

DIŞ AYDINLATMA TASARIMI
Tekstil Kent’te farklı mimarisi ile yükselen otelde dış aydınlatma konsepti, mimari ekibin tasarlamış olduğu detaylar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. LightApp, yapı üzerinde bulunan kare ve dikdörtgen şeklindeki dışa dönük geometrik şekillerin arka kısımlarından derinden gelen bir gün ışığı konseptini kenarlardan dışa vuracak şekilde tasarlamıştır. Burada amaç bölgenin silüetini bozmadan, otelde konaklayacak misafirleri rahatsız etmeden, uygulanabilir ve dekoratif bir aydınlatma oluşturmaktır. Binanın otel olması sebebiyle dışarıda kullanılacak olan ürünlerin içeride konaklayanlar için rahatsız edici bir durum yaratmaması için montaj detayı geometrik şekillerin kenarlarında oluşturulan yuvalar içerisinde belirlenmiş ve kaynaktan çıkan ışığın göz almaması için özel ışık yayan bir lens kullanılmıştır. Bu sayede içerideki misafirlerin konforu düşünülmüş, dış görselde de ışığın yayılması sağlanıp homojen bir gün ışığı çıkışı sağlanmıştır. Bina üzerinde yapılan bu çizgisel ışık oyunları otelin giriş katındaki teras kısım saçaklarında da devam etmiş ve aydınlatma konseptinde bir bütünlük sağlanmıştır. Dış aydınlatma için kullanılan ürünler IP66 dış ortam kullanımına uygun, kolay montaj ve yüksek ışık konforu sağlayan LED ürünlerdir. Bu ürünler, 10 cm aralıklı LED’lerden oluşmaktadır ve dar açılardan ürünlerin nokta nokta görünmemesi için üzerlerine 5 mm kalınlığında pleksi plakalar monte edilmiştir. Bu ürünler 100 W yine dış ortama uygun 24 VDC trafolar ile beslenmiştir. Dış cephede 1000 metre LED zincir kullanılmıştır. LED zincirin toplam enerji tüketimi sadece 400 W’tır. Her aşaması titizlikle planlanan Ramada Plaza Tekstilkent Oteli’nin aydınlatma süreci, aydınlatma hesapları, projelendirmesi, montaj ve devreye alması dahil 1 yılı bulan bir sürede tamamlanmıştır.