Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Su yalıtımında TSE güvenceli nefes alan örtü

İstanbul Teknik İnşaat, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi, su yalıtımında da hayata geçirdiği projelerle sektörün belirleyicisi olmaya devam ediyor. Su yalıtımının en çok tercih edilen çatı ve cephe örtüsü olan TrioTex, artık TSE güvencesi altında müşterilerin hizmetinde. İnşaat sektörü bundan böyle, çatı ve cephe örtülerinde firmaların kendilerine deklare ettikleri CE belgelerinden ziyade, bizzat TSE tarafından onaylanmış ve TSE logolu ürünleri satın alabilmenin güvenini yaşayacak.

CE, genel kanının aksine bir kalite belgesi değil, teknik verileri beyan eden bir belgedir. Özellikle çatı ve cephe örtülerinde sistem 3 ürünleri olarak bilinen 13859-1 ve 13859-2 ürünleri, firmaların kendi teknik özelliklerini deklare etmesine izin verir. Kısaca ürünlerine CE logosunu basan firmalar, ilgili standartları baz alarak kendi ürünlerinin testlerini akredite laboratuara yaptırır ve bunları deklare eder.
TSE ise ürünün kalitesinin yerel yetkili makamlarca onaylandığını gösteren bir kalite belgesidir. TSE, kendisine gelen ürünlerin teknik özellikleri ile ilgili testleri bizzat kurum olarak kendisi yapar ve bunu beyan eder. Bunlara ilaveten TSE, CE’den farklı olarak belirli aralıklar testler yaparak ve bu testleri yaptırarak kalite durumunun devamlılığını kontrol altında tutar.

TrioTex TSE GÜVENCESİYLE
TrioTex’in Türkiye’nin ilk ve tek TSE onaylı çatı ve cephe örtüsü markası olmasıyla ilgili İstanbul Teknik Genel Müdürü Macit Tanyol şunları söyledi: “İstanbul Teknik olarak faaliyet gösterdiğimiz alanlarda sektöre katkılarda bulunmaya devam ediyoruz. Türkiye’de çatı ve cephe örtülerine yönelik ilk ve tek TSE belgesine sahip markayı pazara sunmamız bu katkılarımızın bir diğer adımı olarak öne çıkıyor. Piyasada CE belgesinin bir kurum tarafından ürünlerin teknik özelliklerini deklare ettiğine yönelik yanlış bir algı var. Oysa ki çatı ve cephe örtülerinin dahil olduğu ve Sistem 3 Ürünleri olarak adlandırılan bu grupta, firmalar kendi ürünlerinin teknik özelliklerini deklare edebiliyorlar. Biz İstanbul Teknik olarak pazardaki bu eksikliğin farkına vararak TSE belgesi almaya yönelik çalışmalarımıza başladık ve ne mutlu ki bunu başardık. Bugünden itibaren müşterilerimiz kalitesi TSE tarafından onaylanan TrioTex çatı ve cephe örtülerimizi sorumlu bir kurumun verdiği güvence ile temin edebilecek. Su yalıtım ürünlerine yönelik sektördeki sıkıntılar sadece bu yanlış algı ile sınırlı değil. Ürünümüze TSE belgesi almamız ne yazık ki yeterli değil.
Bundan sonraki işimiz ürünümüzün tüm şartnamelerde yer almasını sağlamak olacaktır. Su yalıtımı ile ilgili herhangi bir genel yapı şartnamesi mevcut değil. Proje hazırlanırken çatı ve cephe örtüleri ile ilgili şimdiye kadar yürütülen mantık hammadde ve gramaj üzerinden gitmekte. Oysaki bir ürünün daha fazla gramaja sahip olması, o proje için gereken tüm teknik gereklilikleri yerine getirdiğini göstermez. Bazen de teknik yeterlilik için sadece gramaj baz alındığından, bu projenin gerekenden daha maliyetli olmasına neden olabilmekte. İstanbul Teknik olarak, Triotex ürünümüzü herkes için bir röper noktası haline getirmek ve tüm su yalıtım şartnamelerinde yer almaktır.”

ALEVİ İLERLETMEYEN X FIRE İLE BİNALAR DAHA GÜVENLİ

Yangın, yapılarda inşaat aşamasında ve sonrasında çeşitli sebeplerle oluşabilir. İnşaat safhasında; taş motoru çapakları, kaynak alevi, şaloma alevi gibi pek çok neden büyük risk oluşturur. İnşaat sonrasında ise yıldırımdan, elektrik kontağına pek çok sebeple yangın başlayabilir. İki durumda da alev almayan veya alevin ilerlemesini önleyerek yangına dönüşmesini önleyen ürünlerin kullanılması son derece önemlidir. Bu anlamda TrioTex X Fire bir çığır açmıştır. Cephe sistemlerinde kullanılmak üzere Türkiye’nin ilk TSE belgeli, yangın sınıfı EN 13501’e göre B S1 D0 olan ürünüdür. Bu sınıfın önemli özellikleri geç alev alması, alev ilerletmemesi, yanarken damlama yapmaması ve duman üretiminin zayıf olmasıdır. Özel yanma karakteriyle X Fire, benzer sınıf ürünlere göre avantajları 210 gr/m² birim ağırlığı, güçlü yapısı ve yüzey özellikleri ile taş motoru çapaklarından etkilenmemesi, böylece tamiratla ilgili yükleniciyi ekstra maliyetlerden kurtarmasıdır.

Kaynak alevi ve dış kaynaklı bir alev kaynağına maruz kaldığında delinerek alev almaz veya alevden uzaklaşıldıkça kendiliğinden söner. Her B sınıfı ürün B1 olmakla birlikte, B1 sınıfı ürünler B veya C sınıfı olabilirler. Yani geç alev alsalar da damlayarak yanmaya devam edebilirler. Buna göre B1 sınıfı ürünlerin büyük bir bölümüne göre farkı damlama yapmayarak yangının alev kaynağından farklı yerlere sıçramasını önlemesidir. Unutulmaması gereken bir diğer husus bütün testlerin belirli bir numune boyutuna ve standart alev şiddetine bağlı olduğudur. Boyutlar büyüdükçe ve alevin etki koşulları değiştikçe aynı sınıf ürünlerin gerçek hayattaki tepkileri farklı olabilir. TrioTex X Fire bu anlamda da benzerlerinden üstündür. Nefes alan cephe ve çatı örtülerinin sıradan dokusuz tekstillerle farkını ortaya koyan TrioTex yangın performansında da bir adım öndedir.