Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği, üniversite STK işbirliğiyle teknik geziler başladı

Türkiye’nin saygın STK’larından biri olan Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği, sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak, Üniversite-STK ortak çalışmasıyla ilki 8 Ekim 2013 tarihinde, TGÜB Üyesi AKG Gazbeton İşletmeleri’nin Kırıkkale tesislerine teknik gezi düzenledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin katıldığı gezide, gazbeton üretim süreçlerinin incelenmesinin yanısıra, gazbetonun sağladığı avantajlar hakkında da bilgi verildi.

Kagir duvar malzemesi sınıfına giren gazbeton, A1 sınıfı-hiç yanmaz ürün olması nedeniyle, projelerin tasarım aşamasından uygulama aşamasına kadar, mimar ve mühendisler tarafından özellikle tercih ediliyor.
TGÜB Genel Sekreteri Gülay Özdemir, gazbetonun projelerde tercih edilme nedeninin, sadece A1 sınıfı- hiç yanmaz ürün olmasına dayandırılamayacağının da altını çizerken, gazbetonun ısı yalıtımı sağlaması, hafifliğinden dolayı depremin yıkıcı etkilerini en aza indirmesinin de en az yanmazlık özelliği kadar önemli olduğuna değindi. Birlik üyesi firmaların Çevresel Ürün Beyanı olarak tanımlanan EPD Belgesi almış kuruluşlar olmalarının,  inşaat malzemesi sanayicileri arasında örnek gösterildiğini de belirten Genel Sekreter Gülay Özdemir; “Gazbeton üreticileri olarak ürünün projelere sağladığı katkıyla beraber çevreye olan saygısını, Gazbetonun çevre dostu bir ürün olduğunu öğrencilerimize, geleceğin profesyonellerine anlatma imkânı bulduk.”dedi.
2014’te de Üniversite-STK etkinliklerine devam edeceklerini belirten TGÜB Genel Sekreteri Gülay Özdemir; “Amacımız geleceğin profesyonelleri olacak  öğrencilerimize, kagir duvar malzemeleri arasında gazbetonun, hem insan sağlığına hem güvenliğine hem de maliyetlere sağladığı avantajı anlatmaktı. Bu etkinlikler sayesinde Türkiye’nin her yerindeki mimarlık ve mühendislik fakültesi öğrencilerine ulaşmaya gayret edeceğiz, TGÜB üyesi firmaların teknik bilgi ve deneyimlerini de paylaşacağı gezilerde öncelik, Türkiye’nin önde gelen teknik üniversitelerine verilecek.” diyerek konuşmasını tamamladı.