Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur: “Isı yalıtımı kentsel dönüşümün gizli finansman kaynağı olabilir

Türkiye genelinde 16 il ve 7 bölgede gerçekleştirilen araştırma Capatect’in desteği ile, Türkiye’de “Sürdürülebilir İş” modellerine geçiş için öncü olma hedefi doğrultusunda bir bilgi merkezi olarak çalışan Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında, ‘daire satın almada belirleyici en önemli etken nedir?’, ‘tüketicinin ısı yalıtımı yaptırmamasının en büyük engeli nedir?’ ‘Türkiye’de tüketicilere göre konutlarda en yüksek enerji maliyet kalemleri nelerdir?’ gibi soruların cevapları arandı. Araştırmada tüketicinin ısı yalıtımı – tasarruf ilişkisini nasıl değerlendirdiği, ısı yalıtımı yaptırma oranı – sosyo ekonomik durum ilişkisi de ölçümlendi.

Sonuçları ile Türkiye’de tüketicinin enerji verimliliği ve binalarda ısı yalıtımı ilişkisini nasıl algıladığını, beklentilerinin neler olduğunu ortaya koyan“Enerji Verimliliği ve Binalarda Isı Yalıtımı Tüketici Algı Araştırması” yalıtım sektörü için çarpıcı sonuçlar içeriyor. Araştırmaya göre 10 kişiden 9’u, konutta ısı yalıtımını çok önemli olarak tanımlıyor. Isı yalıtımı para ve enerji tasarrufu sağladığı için önemli olarak değerlendiriliyor. Ancak sadece dört kişiden biri ısı yalıtımının enerji verimliliği için önemli olduğunu düşünüyor.

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından bir diğeri ise, tüketicilerin ısı yalıtımının enerji faturalarına olan etkisi ile ilgili algıları. Tüketiciler gerçek verilerin tersine enerji faturalarını artıran en önemli nedenin elektrikli ev eşyaları olduğunu düşünüyor. Diğer bir deyişle araştırma, bireylerin konutlarda enerji faturalarını elektrikli ev aletleri ve beyaz eşyanın artırdığını düşündüklerini, ısı yalıtımının ise tüketiciler için büyük ölçüde tasarruf ve konfor sağladığını ortaya koyuyor.
ISI YALITIMI MANTOLAMA OLARAK ALGILANIYOR
Türkiye’de iki bireyden biri ısı yalıtımını mantolama olarak tanımlıyor ve bireylerin yüzde 82’si mantolamayı en etkili ısı yalıtım yöntemi olarak değerlendiriyor.

KONUT SATIN ALIMINDA ISI YALITIMI ÇOK ETKİLİ DEĞİL
Konut satın alımında yalnızca dört kişiden biri bina yalıtımına önem veriyor. Bireyler için konutların konforlu olması, konutta ısı yalıtımı olmasından daha önemli. 

TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK BİLGİ SEVİYESİ DÜŞÜK
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de her üç kişiden biri enerji verimliliği için ne yapması gerektiğini, her iki kişiden biri ise enerji verimliliği ve ısı yalıtımı ilişkisini bilmiyor. Bunlara ek olarak Türkiye’de ısı yalıtımına dair mevzuatın varlığından haberdar olduğunu belirten bireylerin sayısı yüzde 40 oranında. Bilgi seviyesinin düşük olmasının nedeni bilgilendirmelerin yetersiz olması olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin yüzde 70’i ısı yalıtımına dair en etkin bilgi kaynağını yakın çevre olarak değerlendiriyor.  

ISI YALITIMINA YAPILAN YATIRIM KENDİNİ KISA SÜREDE FİNANSE EDİYOR
Araştırmaya katılan her iki kişiden biri ısı yalıtımına yapılan yatırımın 2 yıl içerisinde kendini finanse edeceğini belirtiyor. Araştırma kapsamında binasında ve dairesinde ısı yalıtımı olan bireyler arkadaşlarına ve çevresine ısı yalıtımını tavsiye ediyor. Isı yalıtımlı binalarda oturan bireylerin yüzde 74’ü elektrik faturalarında yüzde 40’tan daha fazla enerji tasarrufu yaptığını düşünüyor.
Araştırma sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında konuşma yapan Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa,“Cari açığımızın en önemli kalemini oluşturan enerji giderlerinin azaltılması ve sürdürülebilir gelecek için kaynak tüketimi ve bireylerin bilinçlendirilmesi çalışmalarında önemli ölçüde yol göstereceğine ve yön vereceğine inandığımız araştırmamızın sonuçlarının kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına önemli katkılarının olacağına inanıyoruz. Binalardaki enerji tüketiminin toplam enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olduğu dikkate alındığında, ısı yalıtımının kentsel dönüşümün gizli finansman kaynağı olabileceğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Betek Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gülay Dindoruk yapılan araştırmayla ilgili olarak; “Bizim için önemli olan, pazar lideri olarak yaptığımız işten memnuniyet duyanların olması. Bu araştırma sonucunda da görüyoruz ki ısı yalıtımı yaptıranların büyük çoğunluğu çevresindeki insanlara ısı yalıtımını tavsiye ediyor. Bu da işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor. Araştırma sonucundan gördüğümüz diğer bir sonuç ise ısı yalıtımı yaptırmak isteyenlerin finansman kaynağına ihtiyaç duyması. Burada hem devlete hem de bankacılık sektörüne önemli işler düşüyor. Isı yalıtımında binaların rolünün çok önemli olduğunu biliyoruz.
Bu sebeple de uygulanacak yöntemlerin ülke ekonomisine katkı sağlayacağı şüphesizdir“ açıklamasında bulundu. .

Dindoruk, ”Biz Filli Boya olarak enerji tasarrufu konusunda halkımızı bilinçlendirmek için pek çok kulvarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu araştırmayı desteklememizdeki amaç da bu çalışmaların sonuçlarını ölçümlemekti. Görünen o ki yapılan çalışmalar ısı yalıtım konusunda halkımızı bilinçlendirmiş ve ısı yalıtım konusunda onları teşvik etmiştir. Biz Filli Boya olarak gelecek nesillere dahi iyi bir dünya bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE BİNALARDA ISI YALITIMI TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI”NIN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLARI:
• Her iki kişiden biri enerji verimliliği ile ısı yalıtımı ilişkisini bilmiyor.
• Konut satın alımında yalnızca dört kişiden biri bina yalıtımına önem veriyor.
• Araştırmaya katılanların %71’inde ısı yalıtımı bulunmuyor.
• Türkiye’nin %82’si mantolamayı en etkili ısı yalıtım yöntemi olarak değerlendiriyor.
• Bireyler konutlarda enerji faturalarını beyaz eşyanın arttırdığını düşünüyor.
• Bireylerin %66’sı yeni mobilya yerine ısı yalıtımını tercih ediyor.
• Her dört kişiden üçü ısı yalıtımını para ve enerji tasarrufu sağladığı için önemli buluyor.
• Yalıtım yaptıran bireylerin %74’ü elektrik faturalarında %40’tan fazla tasarruf yaptığını düşünüyor.
• Araştırmaya katılanların %39’u, binalar için zorunlu olan Enerji Kimlik Belgesi hakkında yeterli bilgiye sahip değil.
• Her 10 bireyden 9’u konutlarda ısı yalıtımının çok önemli olduğunu düşünüyor.
• Isı yalıtımı yaptıranların %85’i ısı yalıtım yaptırmayı çevresine tavsiye ediyor.
• Isı yalıtımı konusundaki bilgilendirmeler yetersiz bulunuyor.
• Bireyler ısı yalıtımının iki senede kendisini finanse ettiğini düşünüyor.