Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

BİTÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Karahan

[kutusag=3990]Türkiye’de su yalıtımı sektörü, her geçen yıl gelişen bir yapı sergiliyor. 2013 yılında büyümesini sürdüren su yalıtım pazarında bitümlü örtüler önemli oranda pay aldı. Su yalıtımının binalara sağladığı katma değer anlaşıldıkça sektördeki hareketlilik de artıyor.

BİTÜDER olarak her fırsatta su yalıtımı olmayan binaların korozyon tehdidi altında olduğuna, bu durumun binaların taşıma kapasitesini zayıflattığına ve özellikle deprem karşısında dirençlerini düşürdüğüne dikkat çekiyoruz. Dernek olarak bu konuda bilinç oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Su yalıtımı uygulamasını kamu binalarında zorunlu hale getiren genelgenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 Ağustos ayında yayınlanması biz sektör temsilcileri için bu yılın en sevindirici olayı oldu. Yapıları korozyona (paslanma) karşı korumanın en etkili yolu olan su yalıtımı uygulaması bugüne kadar isteğe bağlı olarak yaptırılıyordu. Ancak bu genelge ile kamu binalarında zorunlu hale getirilen su yalıtımı uygulamasının tüm binaları kapsaması konusunda bir umut ışığı oldu.

2014’TE SU YALITIM SEKTÖRÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEKTİR
2013 yılında su yalıtımı sektörü gelişimini sürdürdü. İnşaat sektöründeki büyüme de sektörümüze olumlu yansıyor. Türkiye’deki nüfusa dayalı ekonomik büyüme, devlet destekli alt yapı yatırımlarının artması, ekonomideki büyümenin iç pazardaki talebi canlı tutması gibi faktörler de sektörümüzün 2014 yılında gelişimini sürdüreceğine işaret ediyor.

2013’te sektörün kalıcı aktörlerine duyulan güven ve kentsel dönüşüm çalışmaları inşaat sektörünü tekrar hareketlendirdi. Diğer taraftan sektör ve dernek olarak özellikle tüm dünyada küresel ısınma gibi çevresel sorunların etkisi ile gittikçe daha güncel bir konu haline gelen enerji verimliliği, yenilenebilir enerjilerin çatılarda etkin, işlevsel ve verimli bir şekilde kullanımına yönelik olarak ürün geliştirilmesi için teşvik edici faaliyetlere odaklandık. 2014 yılında sektörün performansını devam ettireceğini ve büyümenin artacağını öngörüyoruz. Binalarda su yalıtımı uygulamasının zorunlu olması ile ilgili yasa hayata geçtiği takdirde büyümenin daha da artacağı görüşündeyiz.

2013 yılında kendi sektörünüz dahilinde denetim sağlıklı bir yapıya kavuştu mu? 2014 yılına dair denetim konusundaki beklentileriniz ve programınız nedir?

Tüm sektörlerin temel problemi haline dönüşen standart dışı üretim, bizim de en büyük sorunumuz. Merdiven altı üretimle mücadele için Bakanlığın bu alandaki piyasa gözetim denetim faaliyetleri önem taşımakla birlikte tüketicilerin de su yalıtımı yaptırırken kullanılan ürünlerin CE belgeli olmasına özen göstermeleri, üretici firmanın etikette beyan ettiği performans değerlerini sağladığından emin olmaları gerekiyor.

Pazarda yaşanan diğer bir sorun ise bitümlü örtüler ile ilgili kaliteli ürünlerin ya kullanılmaması ya da kullanılsa bile uygulamaların bilgisiz ve yetersiz ekipler tarafından yapılması. Ürünlerin sertifikalı uzman ekipler tarafından uygulanması, binanın su yalıtım detaylarının sürekliliği ve bitümlü örtüden beklenen performansın sağlanması açısından son derece önemli. Tüm bu sorunların çözümü aslında Türkiye’de su yalıtımı konusundaki bilinç eksikliğinin giderilmesiyle mümkün… BİTÜDER olarak, hem denetim yapacak kişi ve kuruluşlar, hem mimar, mühendis, müşavir firmalar ve uygulayıcılar, hem de kamuoyunu bilgilendirerek su yalıtımı ve uygulamaları konusunda standartlara uyumun önemi hakkında bilinç oluşturmaya çalışıyoruz.