Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Çedbik Başkanı Duygu Erten

[kutusol=3979]2013 senesi yeşil binaların yükselişe geçtiği bir yıl oldu. 2013 yılında İstanbul gayrimenkulde gelişme beklentilerinde Avrupa’nın en popüler şehirlerinden olmaya devam etti. Türkiye’ye yabancı yatırımcıların gelmesine etki sağlayacak en önemli pazarlardan birisi olan İstanbul ofis piyasası büyümeye ve yeşil ofisler talebi devam etti. Global şirketler ülkemize geldiğinde yeşil olmayan ofisleri tercih etmiyorlar, 2013 yılında biten yeşil ofislerin kiralama ya da satın almaları çok hızlı tamamlandı. Dünyada benzer büyüklükteki diğer şehirlere bakıldığında, bugün yaklaşık 3,5 milyon m² lik A sınıfı merkezi yerlerde kiralanabilir ofis alanı bulunan İstanbul ofis pazarının yeşil dönüşüm için liderlik ettiğini görüyoruz. Ofisleri, AVM’ler, oteller, üniversite kampüsleri, konutlar, hastaneler ve veri merkezleri izledi. Hemen her kesimden yatırımcı, emlak geliştirici, işveren, mimar yeşil tasarım ve inşaatı konuştu, tartıştı ve kalkıştı.

REKABET FARKLI OLMAYI GEREKTİRİYOR VE VERİMLİLİK BİR FARK YARATIYOR
2014 senesinde de yeşil binalara olan talebin global ve lokal ölçekte, artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle konut sektörünün bu dönüşüme  kentsel dönüşüm projeleri sayesinde karar vereceği ortada. Düşük gelir gruplarına ev yapanlar veya kendi binalarını işletecekler için enerji ve su verimliliği gibi konuların önemi daha çok vurgulanacak. Rekabet farklı olmayı gerektiriyor ve şu an için verimilik bir fark yaratıyor.

Yeşil sektörde işveren gönüllü olarak yeşil bina yaptığı için binaların aldığı sertifikaların etkisi denetlenmiyor. Ancak bina operasyona girdikten sonra elektrik ve su faturaları bu binaların performansı için göstergelerden bir kaçı oluyor. İşveren kendi binasının nasıl işletildiğini verdiği termal konfor anketleri, iç hava kalitesi gibi konularla anlıyor.