Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Güneş

[kutusag=3987]Üreticilerine yönelik sektör toplantıları ve seminerler düzenleyen EPSDER, 2013 yılında da bu çerçevedeki faaliyetlerini genişleterek benzer dernek ve kuruluşlarla faaliyetlerde bulundu.

EPSDER’in bu faaliyetlerine ilave olarak bu sene gerçekleştirilen en önemli uygulamalardan biri Kalite Denetim Sistemi (KDS) oldu. Geçen yönetim dönemlerinde hazırlıklarına başlanan ve bu sene hayata geçirilen sistem ile EPS Mamul Üreticilerinin kaliteli ve standartlara uygun malzeme üretmeleri ve EPS ısı yalıtım malzemesi kullanıcılarının haklarını güvence altına almak hedefleniyor.

KDS uygulamalarında direk piyasadan alınan EPS Isı Yalıtım Levhaları, akredite laboratuar Çevre Enerji ve Verimlilik Kalite Kurulu İktisadi İşletmesi ÇEVKAK’da etiketlemeden başlanılarak ilgili standartlara göre gerekli testlere tabii tutuluyor ve uygunsuzluk durumunda firmalara raporlama yapılıyor. Yeterli sayıda numunenin testlerden geçmesi halinde ise firma KDS belgesi ile belgelendiriliyor. Uygunsuzlukların düzeltilmediği ve bunun süreklilik arz ettiği durumda ise kamuya şikâyette bulunulması planlanıyor.

2013 yılında ısı yalıtım pazarında kullanım miktarı olarak EPS’nin liderliği devam etmekle birlikte büyüme oranlarında bir düşüş yaşandı ama yine de beyaz EPS’de bu sene yüzde 7–8 civarında bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz. Grafit Katkılı/Karbonlu EPS’deki büyüme oranının ise yüzde 15–20 civarında olması bekleniyor.

ISI YALITIM PAZARININ BÜYÜMESİ KAÇINILMAZ
2013 yılında son 2–3 seneye göre bir daralma olsa da, 2014’te eski büyüme oranlarına yaklaşılacağını hatta ulaşılacağını düşünüyoruz. Türkiye’de inşaat sektörünün büyüklüğü ortada… İnşaat sektörü; ülkemizin genç nüfusuna bağlı olarak gelişen müteahhitlik hizmetleri, TOKİ faaliyetleri ve bunlara ilave olarak başlatılan kentsel dönüşüm hamlesi ile canlı tutulacak. Bu potansiyele ek olarak, enerji tasarrufu ve verimliliği kapsamında kanun ve yönetmeliklerin çıkması ile bir zorunluluk durumu söz konusu, dolayısıyla ısı yalıtım pazarının büyümesi kaçınılmaz. Bu pazarda ise en büyük payı, Avrupa’da olduğu gibi, ekonomikliği ve geleneksel inşaat sistemimize en uygun uygulama kolaylığı ile EPS alıyor.

2014 yılında da olağan dernek faaliyetlerimizi yürütmeyi, EPSDER’e yeni üye katılımları yaparak sektörümüzü daha kuvvetli temsil etmeyi, KDS sistemini devam ettirmeyi ve EPS’in hafif dolgu malzemesi olarak inşaat mühendisliğinde farklı alanlarda kullanımına yönelik daha aktif çalışmayı hedefliyoruz.

2013 yılında kendi sektörünüz dahilinde denetim sağlıklı bir yapıya kavuştu mu? 2014 yılına dair denetim konusundaki beklentileriniz ve programınız nedir?

Her geçen gün büyüyen ısı yalıtım malzemeleri pazarında haksız rekabeti önlemeye yönelik olarak 2013’de uygulamaya soktuğumuz KDS ile en azından kendi sanayimizde mümkün olduğunca bu sorunu çözmeyi, yasa ve standartlara uygun üretim yaparak yine ürünlerini etik değerler çerçevesinde piyasaya sunan firmaları teşvik etmeyi,  onları ve son kullanıcıları korumayı, aksi yönde faaliyet gösteren firmaları ise doğru yöne çekebilmeyi amaçlıyoruz. Tabii bu bizim bir iç denetim sistemimiz ve 2014 yılında da devam ettirilecek. Esas sorumlu ve yetkili olan kamunun ilgili birimlerinin de, 2013 yılında olduğu gibi,  gerek belgelendirme gerekse uygulamada gereken çalışmaları artırarak yapacağına inanıyoruz.