Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener

[kutusag=3977]İnşaat sektörünün 2013 yılını yüzde 6 oranında büyüme ile kapatmasının bekliyoruz. Böylece inşaat sektörü, yüzde 4 civarında büyümesi beklenen ekonomiden daha hızlı bir büyüme performans gösteriyor. Bununla birlikte, kamu inşaat harcamalarının 2013 yılı genelinde yüzde 30’u aşan oranda büyüyerek inşaat sektöründeki büyümede etkin olduğunu görüyoruz. Öte yandan son altı çeyrektir küçülen özel sektör inşaat harcamaları 2013’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 7,5 oranıyla yeniden büyüme sürecine girmiştir. Bu büyüme, yılın son çeyreğinde de devam etmektedir. İç pazardaki gelişmeler ve ihracat artışıyla birlikte, 2013 yılında inşaat malzemeleri sanayi üretiminde ortalama yüzde 5-6 arasında reel büyümenin gerçekleşmesini bekliyoruz. 
İnşaat sektöründe olduğu gibi inşaat malzemeleri sektörünün de 2013’te özelikle kamu yatırımları ağırlıklı olan iç talebin etkisiyle büyüdüğünü görüyoruz. İnşaat malzemeleri sanayinin alt sektörler arasındaki büyüme oranlarında ise önemli farklılıklar gözlendi. Özellikle kamu yatırımları talebine bağımlı alt sektörler arasında bulunan; çimento, hazır beton gibi ürünlerde daha hızlı büyüme gerçekleşti. Bu gelişmelere bağlı olarak yenileme pazarı da dahil olmak üzere inşaat malzemeleri iç pazarının 2013 yılını yaklaşık yüzde 6 oranında büyüme ile kapatmasını bekliyoruz.

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT LİDERİ
İhracat tarafına baktığımızda ise görünen tablo şöyledir; 2013 yılında 22 milyar dolar ihracat gerçekleştirecek olan inşaat malzemeleri sanayi, bu performansla Türkiye’nin ihracat lideri bir sektör olarak dünya ihracat sıralamasında 5. sıradaki yerini korumaya devam etmektedir. Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin etkisiyle 2013 yılında inşaat malzemeleri sektöründeki ihracat artışı yüzde 1 gibi bir ortanda kalsa dahi, Sahra Afrika ve Avrupa pazarlarına ağırlık verilmesi ile ihracatta artış sağlanmıştır. İnşaat malzemeleri ithalatı ise 2013 yılında yüzde 25’e yakın artışla ilk kez 10 milyar doların üzerinde gerçekleşmektedir.

BÜYÜK ALTYAPI PROJELERİ EKONOMİYE YÖN VERECEK
Öte yandan yurtiçinde konut tarafında kentsel dönüşüm uzun vadede Türkiye’nin en önemli projelerinden biridir.
Belirtmek gerekir ki, kentsel dönüşüm dahil olmak üzere 2014 yılında alınacak konut yapı ruhsatı sayısının 1 milyon daireye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Ticari gayrimenkul pazarında devam eden işler önemli. Alt yapı tarafında, kamunun devam eden büyük projeleri; üçüncü havalimanı, üçüncü köprü ve bağlantı yolları, otoyollar, hızlı tren projesi, şehir hastaneleri, lojistik merkezler ve HES projeleri olarak öne çıkıyor. Tüm bu projeler sadece inşaat ve inşaat malzemeleri sektörüne ivme kazandırmakla kalmayacak, ekonomiye yön verecek, aynı zamanda büyüme ve istihdamı tetikleyecek projeler olarak değerlendirmek gerekir.

İMSAD 30. YAŞINI KUTLUYOR
Öncelikle belirtmek isterim ki; 50-60 yıllık köklü geçmişe sahip olan sanayici üyeleriyle Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), 30. yaşını kutlayacağı yeni yıla daha güçlü bir performansla girmektedir. Her biri kendi alanında küresel marka olan ve inovatif sanayi ürünleriyle dünya pazarlarında ülkemizi birinci lige taşıyan Türkiye İMSAD üyeleri, bugün dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli kilometre taşları olmuşlardır.

2012 yılında, 71 milyar doları iç pazar olmak üzere inşaat sektörünün yurt içi ve yurt dışı  toplam pazar büyüklüğü 97,1 milyar dolara ulaşmıştır. Bu büyüklük içinde, inşaat malzemesi sektörünün payı 52,5 milyar dolardır. İnşaat malzemesi sanayi olarak imalat sektöründeki payımız yüzde 17’ye yaklaşmıştır.  Öte yandan Türkiye İMSAD üyesi 75 sanayi firması ve 29 sektör derneği ile birlikte bugün ülkemizde 1,5 milyon istihdam sağlamakta ve toplam nüfusumuzun yüzde 7,5’unu temsil etmektedir.

2012 yılında 21,2 milyar dolar ile Türkiye’nin ihracat lideri olan inşaat malzemesi sektörü dünya ihracat sıralamasında 5’inciliğe yükselerek kalitesini ve kapasitesini kanıtlamıştır. Bu ihracatın yüzde 75’i ise Türkiye İMSAD üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

2015 İHRACAT HEDEFİ 30 MİLYAR DOLAR
2014 yılına baktığımızda, yapı malzemeleri sektöründe, yüzde 12-15 arası artışla, yaklaşık 25 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. 2015 yılı ihracat hedefimiz ise 30 milyar dolardır. Özellikle yüksek teknolojilere yapılacak yatırımla katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin, ülkemiz inşaat sektörünün daha büyük hacimlere ulaştıracağına inanıyoruz. Avrupa Birliği ekonomisindeki toparlanmanın hızlanması ve bölge ülkelerinde siyasi istikrarın sağlanması halinde ise 2014 ve 2015 yılı ihracatımız 30 ve 40 milyar dolara kadar çıkabilecektir.

Bununla birlikte, 2014 yılında Türkiye ekonomisinin 2014 yılı büyüme hedefi yüzde 4 olarak belirlenmiştir. Tüketim harcamalarında ise yüzde 3,2 büyüme öngörülmüş ve 2014 yılı aynı zamanda tasarruf yılı ilan edilmiştir. 2014 yılında içinde inşaat harcamalarının da içinde bulunduğu özel sektör yatırım harcamalarında büyüme yüzde 5,6 oranında hedeflenmektedir. Buna bağlı olarak özel sektörün sürükleyeceği inşaat sektöründe 2014 yılında yüzde 5 büyüme öngörülmektedir.

REKABETİN ÖLÇÜTÜ TEKNOLOJİK GELİŞMELER
Üretim süreçlerimizde katma değeri artırmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek, rekabet gücümüzü artırmanın ve ekonomik değere dönüştürmenin temel yollarından birisi. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, inşaat sektörü yeni bir değişimin eşiğindedir ve sektörün geleceğinde rekabet edebilirliğin ölçütü, teknolojik gelişmeler olacaktır. Bu nedenle, Türkiye İMSAD olarak 2023 yılı için belirlenmiş ulusal hedeflerimizden biri, üretim ve ihracatımızda, ileri teknolojili ürünlerindeki payı yüzde 5’lerden yüzde 20’lere çıkarmaktır. Türkiye İMSAD’ın 2023 ihracat hedefi ise 100 milyar dolardır.
İnşaat malzemesi sanayinin önde gelen 75 firması ve alt sektörlerde her biri kendi alanında örgütlü 29 dernek ile paydaş kurumdan oluşan yapılanmasıyla Türkiye İMSAD bugün ekonominin lokomotif gücünü oluşturan kurumlarından biridir. Bu nedenle, Türkiye’nin ekonomi gündeminin odağında yer almaktadır. Bu doğrultuda Türkiye İMSAD’ın gündeminde ‘enerji verimliliği’ ve ‘güvenli yapılar’ konusu önemli bir yer tutmaktadır.

YAPI KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR: ENERJİ VE GÜVENLİK

Sektör hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla enerji konusunda kamuoyunu bilinçlendirme kampanyası başlattık. Bu kampanyanın ilk adımını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte ‘Enerjimizi Boşa Harcamayın’ konulu kamu spotu filmi ile gerçekleştiriyoruz. Bu projeyle, İhtiyacımızın yüzde 70’ini dışarıdan karşıladığımız enerjide tasarruf yoluna giderek, en büyük kalemlerden biri olan ülkemiz cari açığının düşürülmesine destek olmayı istiyoruz. Sadece özel sektör değil, kamu kesimindeki yasa koyucular, denetleyiciler, bürokratlar, akademisyenler ve tüm taraflarla birlikte, güvenli yapı iklimi için gerekli ortamı birlikte oluşturalım ki, hem insanlarımız, hem sektörümüz sağlıklı yaşasın diyoruz.

İnşaat sektörünün geleceğine ışık tutacağına inandığımız ‘Güvenli Yapılar Yol Haritası 1’ raporu, 5 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde yayınladığımız ve sektörümüzün gelişmesine kaynak olabilecek nitelikteki önemli bir çalışmadır. Ülkemizde olmasını arzu ettiğimiz sürdürülebilir bir sistemin oluşturulabilmesi, yapı kültürümüzün geliştirilmesi ve insanımızın hak ettiği güvenli yapılarda yaşayabilmesi yolunda attığımız adımlardan biridir. Çünkü biz, standartlara uygun, teknolojik ve sertifikalı yapı malzemeleri kullanılarak inşa edilecek bu binaların, güvenli yapının temel taşlarını oluşturduğuna inanıyoruz.