Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

İnder Genel Sekreteri Abdullah Baysal

[kutusag=3976]Yapı müteahhitliği sektörünün 2013 yılı itibariyle; yasalarda yapılan değişikliklere, yeni yönetmenliklere yerel yönetimlerin farklı uygulamaları ve bürokratik sağlıksızlığa rağmen Türk ekonomisinin itici gücü ve en yüksek katma değer üreten sektörü olarak yüzde 13 büyüme hızı ile başarılı bir dönem geçirdiğini düşünüyoruz. Tüketici profilindeki değişim ve konut talebinin daha rasyonel olarak artması yani geleceğe değil ihtiyaca göre konut talebi, gelişmenin etkin unsurlarını oluşturmaktadır.

2014 yılında kentsel dönüşüm ve özellikle 6306 sayılı Afet Yasası’nın uygulamaları kapsamında; mevcut kent stokunda binaların yüzde 40’ı ekonomik ömrünü tamamlamış ve yüzde 27’si depreme dayanıksız durumda. Bu toplamda yüzde 67 oranına tekabül ediyor. Bu bina stokunun acilen yıkılıp yeniden yapılanması ve kentin yenilenmesi ekonomiye sağlanacak katkının temel göstergesidir. Mütekabiliyet yasası kapsamında yabancıya konut satışı sektöre gelecekte daha çok ivme kazandıracaktır. Bu doğrultuda bürokrasinin daha hızlı çalışması, bürokratik engellerin en aza indirilmesi ve satıştan kaynaklanan zorlukların giderilmesiyle sektörün yüzde 10’luk büyüme hızını gelecekte de koruyacağını umuyoruz.