Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Silivri RES projesindeki zayıf zemin problemini İstanbul Teknik çözdü

Dünyanın pek çok ülkesinde enerji için fosil atık diye tabir edilen; kömür, petrol ve doğalgaz gibi kaynaklar kullanılmaktadır. Bu kaynakların rezervlerinin her geçen gün azalması fiyatlarının giderek artmasına neden olmaktadır. Tüm bunların yanında bu tip enerji kaynakları çevreye büyük ölçüde zarar vermektedir.
Kısaca RES olarak adlandırılan Rüzgar Elektrik Santralleri, yukarıdaki enerji kaynaklarının aksine yenilebilir bir enerji kaynağı olduğundan sürekli olarak kendini yenileyebilmektedir. Bu sayede kaynağı hiçbir zaman tükenmemekte ve çevreye zarar vermemektedir. Ülkemizde de son yıllarda RES’lerin kullanımına yönelik ciddi adımlar ve konu ile ilgili ciddi düzenlemeler yapılmaktadır. Fakat RES’ler bulundukları konum nedeniyle genellikle zayıf zemin karakterine sahip, uzak ve ıssız bölgelerde kurulmaktadır.
SİLİVRİ RES’İN ZAYIF ZEMİN PROBLEMİ FORTEX İLE ÇÖZÜLDÜ
İşte böylesine zorlu koşullarda gerçekleştirilmesi gereken Silivri RES projesindeki zayıf zeminden kaynaklanan problemler İstanbul Teknik’in ForTex geogridleri ile çözüldü.
Projenin planlandığı arazide türbinlerin inşa edileceği noktaya taşınması ve platform oluşturularak dev vinçlerle kurulması için zorlu koşullar mevcuttu. Yumuşak bir kil yapıya sahip zeminden ötürü, ulaşımın sağlanacağı yolların bilinen usullerle yapılması planlanan projenin bitiş tarihinde muhtemel sarkmalar meydana getirirken bunun yanında müteahhidin bütçesine ciddi maliyet yükü bindirecekti. Zira projenin geleneksel usullerle yapılması halinde; yolun zaman içinde oturması beklenecekti ve bu da söz konusu projede sağlıklı hizmet vermesi için olası ek maliyetleri beraberinde getiriyordu.

İSTANBUL TEKNİK UZMAN MÜHENDİS KADROSUNDAN SİLİVRİ RES PROJESİNE HAS UYGULAMA
İstanbul Teknik’in konusunda uzman mühendis ekibinin projeye has uyguladığı zemin güçlendirme çözümleri ile proje hem daha hızlı ilerlemekte hem de geleneksel yöntemde mevcut bütçenin üzerine binebilecek ek maliyetler ortadan kalkmış durumda.

İstanbul Teknik’in projede kullanılan ForTex GG 55/55 P ve İzoTeknik 2000 ayırıcı geotekstil ürünleri nebati toprağın bir miktar sıyrılmasında sonra gergin bir şekilde serilmesiyle uygulandı. Ürünler geotekstil ayırıcı, 20 cm granüler dolgu, silindirle vibrasyonlu sıkıştırma, ForTex GG 55/55 P, 20 cm granüler dolgu ve 20 cm granüler dolgu katmanları şeklinde uygulandı.

ForTex geogridleri yola gelen üst yapı yüklerinin karşılanması için gereken dolgu tabaka kalınlığını düşünerek hafriyat maliyetlerini düşürdü. Ek olarak yapılacak yol dolgusunda oluşabilecek lokal oturmalar asgariye indirildi.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİN ÇEŞİTLİ UYGULAMALARINDAKİ İHTİYAÇLARI İÇİN
ForTex geogridleri, inşaat mühendisliğinin çeşitli uygulamalardaki geogrid ihtiyaçları için geliştirilmiş, yüksek mukavemetli malzemelerdir. Polyester mikro iplikçiklerin dikdörtgenler şeklinde örülüp üzerinin PVC ile kaplanması yöntemiyle üretilir. Düğüm noktalarında daha sağlam olabilmesi için özel tasarlanmış bir dikiş yöntemi sayesinde yüksek performans sağlamaktadır.