Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım

[kutusag=3980]2013 yılını değerlendirebilmek için 2012’de gerçekleşen gelişmeleri iyi anlamak gerekiyor. 2012’de inşaat sektörünü ilgilendiren üç önemli kanun çıktı; mütekabiliyet, 2B ve Afet Yasası. 2013 de bunların hazırlıklarıyla geçti. 2013’ün ikinci yarısında bu düzenlemelerin sektöre faydaları gözükmeye başladı.

AFET YASASI İLE MERKEZLER ÖNE ÇIKIYOR
Önümüzdeki dönemde Afet Yasası yeni yeni rayına oturup hızlanmaya başlayacak. Dönüşümler başlamasıyla şehirlere yeniden gereken ehemmiyet verileceğini düşünüyorum. İnsanlar tekrar şehirlerde yaşamanın yolunu arayacak, en muhteva bölgeler yenilenecek.

İnşaat sektöründe lokasyon çok önemlidir. Artık 2004’lerdeki “Nerede proje yaparsan yap satılır” mantığını bir kenara bırakmak lazım. Afet Yasası’nın da tesiriyle merkezler ön plana çıkıyor. Saraçhane, Taksim civarı, Haliç civarı…

MÜTEKABİLİYET’İN ESAS ETKİSİ 2014’TE GÖZLENECEK
Mütekabiliyet çıktı ama yabancının istediği ürün yoktu ortada. Orada insanlar yanıldı. Projelerin çok az bir kısmında onlara hitap eden ürün vardı. 2014’te bu artacak ve sektöre yansımasını takip edebileceğiz.

2B ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE REVİZYONA UĞRAMALI
2B beklenileni vermedi, önümüzdeki dönemde yenilenerek devreye girecek diye ümit ediyorum. Bu konuda örneğimiz İskandinav ülkeleri, Kanada, Amerika olmalı. Yani  ormanla birlikte yaşamayı örnek almaktan bahsediyorum. Ormanla beraber yaşamayı öğrenip ona göre projeler geliştirmemiz gerekir. Amerika’ya gittiğiniz zaman şunu görüyorsunuz; yerleşim ormanın içinde ve ağaçlar orada yaşayanlara zimmetli. Dolayısıyla ona çivi bile çakılması mümkün değil. Böyle bir zihniyetle 2B yeni bir şekille oluşacak.

2014’TE TEKNİK YAPI PROJELERİ
2014’te Teknik Yapı olarak süreçleri devam eden ve teslim edeceğimiz projelerimiz var. Şu anda ruhsat aşamasında olan Fikirtepe’de dört adamız var. On senedir süren ve kentsel dönüşüm yasasından yararlanarak engelleri halledilen Suadiye Sahil Sitesi adında bir projemiz var. Evora İstanbul teslimleri gerçekleşecek 2014’te. Basın Ekspres’te bir proje geliştiriyoruz.