Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

BTM’den enerji tasarruf projesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen yarışmanın amacı özellikle, konut, sanayi, ulaşım ve tarım sektörlerinde, enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlenme sağlamak. Sunulan projelerin, enerjinin verimli kullanılmasına, enerji tasarrufuna, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve etkilerine yönelik olması ve Türkiye ekonomisine ülke çapında katkıda bulunabilecek, uygulanabilir önerilerden oluşması gerekiyor.

BTM, bu sene 14. kez düzenlenen “Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması”na, Sekonder Sirkülasyon Pompalarında Enerji Tasarrufu projesi ile Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri kategorisinde katıldı.

Yapılan ilk değerlendirmelerde,  ilk 7 proje arasına girerek finale kalan BTM’nin  Sekonder Sirkülasyon Pompalarında Enerji Tasarrufu projesine Yenilenebilir Enerji Haftası Forumu ve Fuarı’nda proje tanıtım standı tahsis edildi ve yarışmaya katılım sağlaması ve verdiği destek için Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.

PROJE BİLGİLERİ
Yapılan Tasarruf Projesi uygulamasında;  sekonder kızgın yağ hatlarında 3-5 bar arasında değişen sirkülasyon basınçları, sirkülasyon hatlarına takılan basınç ölçme cihazları ve pompa motorlarına takılan hız kontrol cihazları ile 2.5 bar basınca düşürüldü. Kendi kendini kontrol eden ve ayarlayan otomatik bir sistem kuruldu.

Yapılan Yatırım Tutarı : 48.325,00 TL
Sağlanan Yıllık Elektrik Tasarrufu Miktarı : 993.202 kW
Sağlanan Yıllık Tasarruf Tutarı : 207.545,00 TL
Yapılan Yatırımın Geri Ödeme Süresi : 2,8 ay
Yapılan Proje ile Sağlanan Yıllık Karbon Salınımı
Azalması : 459.290 kg