Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Dalaman Havalimanı

TASARIM EKİBİ: Bünyamin Derman ve Emre Arolat
MİMARLIK OFİS(LER)İ: DB MİMARLIK & DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ
EAA  EMRE AROLAT ARCHITECTS
İŞVEREN: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yarışma Tarihi:   1999Uygulama
Tarihi: 2004-2006İnşaat Alanı:130000 m²

Dalaman Havalimanı projesinden yola çıkarak bir havalimanı tasarımının ana kriterleri neler olmalıdır? Sizin dikkat ettiğiniz noktalar ve çözümler nelerdi?
[kutusol=4014]▶ Havalimanının inşa edileceği bölgenin iklimsel özellikleri, terminal binası ve otoparkların ilerideki olası gelişmeleri, apron – terminal otopark ilişkileri, bagaj nakil sisteminin hatasızlığı gibi etmenler projenin gelişimindeki ana kriterler oldu. Havalimanları, yer aldıkları konum dolayısıyla göreceli uzak perspektiften algılanabilen yapılar. Bu olgu bu tür yapıların ilk algı etkilerini birçok diğer yapıya oranla daha önemli kılıyor. Önerilen projedeki yargı geçirgen üst örtü, bölgenin iklimsel özellikleri nedeniyle oluşan kimi olumsuz şartları göğüslerken diğer yönden de yapının uzak algı bütünselliğini ve net geometrisini oluşturuyor. Güney yönüne kapanan güneş kırıcı paneller, kimi yerde geçirgen malzeme ile örtülü çelik çatının da üzerinde yer alarak ana çatının ısınmasını engelliyor. Böylelikle yüzyıllardan beri kullanılagelen ekolojik mantık, 2000’li yılların bu yapısına aerodinamik bir çözüm getirdi. Kültürel kaynaklar, doğu-batı mimarlığı veya sentezler gibi etkilenme iddiaları taşımayan, bunlar yerine rasyonel düzenin öne çıktığı bir yapı hedeflendi.

Bu hedefe ulaşırken, bu tesis üzerindeki tüm yapısal süreç gözden geçirildi. Bu yapının oluşması için gereken malzeme ve işçilik kaynakları kolay ulaşılabilir durumda. Rasyonel bir betonarme grid üzerinde, standart malzemeler ile oluşturulabilecek çelik çatı ötüsü büyük strüktürel iddialar taşımıyor. Yapı iç ve dış mekânda bu iddiayı gerekli kılmıyor. Net ve rasyonel taşıyıcı sistem, yapının cephe etkisini kendiliğinden oluşturarak ek bir artikülasyona gerek bırakmıyor.Çift yüzeyli çatının ve düşey örtü taşıyıcılarının oluşturduğu istem, bütünsel ve zamana yenilmeyen bir yapı plastiği sağlıyor. Bu plastik aynı zamanda gelişim olanaklarını en üst düzeye getiriyor.

İç mekân kurgusu nasıl oluşturuldu?
▶ İç mekân kurgusu da yine düzenin oluşturduğu rasyonel sisteme bağlı olarak gelişiyor. Hipostil mekânlar aynı zamanda akışkan bir biçimde düzenlendi. Böylece, kullanıcının mekânları bir bütünlük içinde kavraması tüm oluşumu yaşayarak ulaşacağı noktaya kolaylıkla yönelmesi sağlanıyor. Gelen ve giden yolcuların karışmamaları gibi birincil faktörler, iç mekân kurgusunu yönlendirdi.

Alan içinde yer alacak çeşitli tesislerin birbirleriyle dengeli kapasitelerde olması, uluslararası standartlara uygun niteliklerin sağlanması, yolcu ve bagajların kara araçlarından uçağa ve tersine transferlerin en kısa yoldan yapılabilmesi ve gelen yolcuların karışmamaları gibi birincil faktörler, iç mekân kurgusunu yönlendirdi.

Hem giden yolcunun hem de gelen yolcunun, yapının geneline ilişkin görsel ve mekânsal zenginlikleri hissetmeleri istendi. Yapı tümü ile bir iletişim ortamı olarak ele alındı. Bagaj işletme sistemi, bagajların chek-in bankolarından konveyörlerle, apronla ilişkili bagaj ayırım mekânında bulunan ayırma makinesine otomatik olarak transferini sağlar. Burada bagajlar, otomatik barkot okuyucuları kullanılarak gidecekleri yere göre ayrılırlar. Her bagaj, bagaj etiketinde belirtilen gidiş noktasıyla ilgili valizleri sadece yüklemekle sorumludur ve dolayısıyla insandan kaynaklanan ayırma hataları mümkün değildir. Eğer barkot okuyucu gidiş noktasını belirleyememiş ise bagaj doğrudan manuel okuma sistemine yönlendirilir ve görevli buradan bagajı sisteme geri gönderir. Aynı şekilde tüm transfer bagajlar, ayırma sistemine gönderilmeden manuel olarak okunur.

Dalaman Havalimanı tasarlanırken çevresindeki arazi kullanımı düşünüldü mü?
▶ Havalimanı hava trafiğine bugünkü ihtiyaçlar ve gelecekteki mikro-makro gelişim alanları ve arazi olanakları maksimim değerlendirilerek, uluslararası standartlara uygun ve gerekli tüm tesislerin yer alması öngörülerek düzenlendi.