Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Havalimanları

Tanımlanmış işlevlere sahip yapıların, bulundukları alanı bir kent parçasına çevirmek gibi özel bir anlamı vardır. Kentlerin varoluş tarihinden beri “kurucu öğe” olarak adlandırılan bu yapıların içerisinde en belirgin olanlarının ulaşım yapıları olduğunu söylemek yanlış olmaz. Eski çağlarda dış dünya ile en çok bağı olan alanların limanlar olduğunu düşünürsek, liman kentlerinin kuruluşuna ilişkin birçok ipucunu limanların çevresinde gelişen yapılaşmaya bakarak çıkartabiliriz.

Zaman araçları değiştirse de işlevlerin anlamlarına belirli ölçüde dokunamıyor gibi görünüyor. Dünyanın küçücük bir köye dönüştüğü çağımızda yeni teknolojiler uzakları yakın kılsa da, yolculuklar kısalsa da duraklar yüz yıllar öncesinin anlamını taşıyor. Yalnızca ticareti ve malları değil, bireyleri de en hızlı şekilde dış dünyaya kavuşturan havalimanları bu yüzden kent için ulaştırma gayretinin ötesinde bir anlama sahip.

Türkiye’nin metropolü İstanbul’a yeni bir havalimanı yapılacağı haberinin yarattığı heyecanı bu çerçeveden okumak, yeni havalimanının neden yolculuk kapasitesi ya da tasarımından çok yapılacağı yeri tartıştığımıza anlam kazandırabilir. Belki de en çok inşaat sektörünü heyecanlandıran 3. havalimanı, bir prestij yapısı olmasının ötesinde sıkışmış İstanbul dokusunda yeni yerleşim alanları vaat ediyor.