Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Ode endüstriyel yalıtımın nabzını tuttu

Yalıtım sektöründe, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil eden yerli marka ODE, 7 Ocak 2014’te Radisson Blu Asia’da gerçekleştirdiği Endüstriyel Yalıtım ve Enerji Verimliliği seminerinde sektör profesyonelini ağırladı. Yalıtımın enerji tasarrufundaki kritik önemini sürekli gündemde tutarak öncü çalışmalar yürüten ODE’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve yarım gün süren seminerin açılış konuşmasını Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Türkmen ve ODE Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaptı.
Seminere İngiltere’den konuk konuşmacı olarak katılan ve 30 yılı aşkın mesleki birikimiyle endüstriyel yalıtımda uluslararası otorite kabul edilen TICA (İngiltere Isı Yalıtım Müteahhitleri Birliği) Eski Başkanı ve FESI (Avrupa Yalıtım Birlikleri Federasyonu) Eski Genel Sekreteri Ralph Bradley, endüstriyel yalıtımda korozyon ve rutubeti önleyecek yüksek kaliteli sistemler seçilmesi gerektiğini belirterek, Avrupa’da bu alandaki standartların belirlenmesinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünün altını çizdi. Bradley, katılımcılarla paylaştığı sunumda tüm dünya ülkeleri için endüstriyel yalıtımın enerji verimliliği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Avrupa’da hedeflenen ideal endüstriyel yalıtım seviyesine ulaşıldığında, yakıt tüketiminin 620 Pj düşmesi ve karbondioksit salınımının da 49 milyon ton azalması mümkün görünüyor” dedi.

“Sanayi endüstrisinde alınacak tasarruf önlemleri enerji sarfiyatını yüzde 30’lara varan oranda azaltacak…”
Seminerin ev sahibi olan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise, Türkiye’de enerji verimliliği ile ilgili çalışmaların sadece binalardaki tasarruflarla sınırlı kaldığının altını çizerek enerji verimliliği alanında en büyük adımın sanayi sektöründe alınacak önlemlerle atılacağının altını çizdi.

Turan, seminerde yaptığı sunumda; “Modern sanayi toplumlarının en büyük üretim maliyetlerinden olan ‘enerji’,  bugünün zorlu rekabet koşullarında artık çok daha büyük önem arz ediyor. Türkiye’deki sanayi üretimine baktığımızda yüksek enerji tüketen sektörlerin fazla olduğu dikkat çekiyor. Ancak Türkiye’nin enerjisi ithalata bağımlı ve IMF’in verilerine göre Türkiye enerji için 2017’de 73 milyar  dolar ödeme yapacak. Bu nedenle enerji tasarrufunu sadece yapılarda değil sanayinin her alanında uygulamalıyız. Yalıtıma bakış açımızı değiştirmeliyiz. Sadece binalarda ısı yalıtımı uygulamanın yeterli olmadığını kabul edip sanayideki enerji kayıplarını giderecek yalıtım önlemlerini bir an önce hayata geçirmeliyiz. Dünyaya baktığımızda, enerji jeopolitinde radikal degisimler yaşanıyor. Türkiye olarak biz de hiç vakit kaybetmeden, enerji verimliligi konusunda stratejik gereklilikleri eyleme dökerek, ulusal bir seferberlik ilan etmeliyiz. Özellikle sanayi endüstrisinde alınacak tasarruf önlemleri enerji sarfiyatını yüzde 30’lara varan oranda  azaltacak seviyede. Biz de ODE Yalıtım olarak gerek global pazarda ülkemizi temsil etmek gerekse de Türkiye’de bu konudaki farkındalığı yükseltmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Seminerin ikinci konuk konuşmacısı ise enerji çözümleri konusunda dünya devleri arasında yer alan E. On Connecting Energies’in Satış Direktörü Murat Aydemir idi. Aydemir, “Enerji’nin Geleceği” konulu sunumuyla, katılımcılara sanayi ve endüstride uygulanan enerji tasarruf yöntemlerinin dünyadaki uygulamalarını anlattı.

“Endüstride yalıtımsız bölümlerin yalıtımını yapmak ve zarar görmüşleri yenilemekle yüzde 75 tasarruf sağlanabilir”

Seminerin son konuşmacısı olan Suntek International Kurucu Başkanı Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican da “Yalıtımın Endüstriye Kazandırdıkları ve Geleceği” konulu bir sunum yaptı. Eğrican sunumunda Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne endüstriyel yalıtımla ilgili şartnamelerin eklenmesinin Türkiye için büyük bir adım olduğunu söyleyerek, firmaların endüstriyel yalıtım yatırımı konusunda Enerji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi kurumlardan teşvik alabileceğinin altını çizdi. Nilüfer Eğrican, 2009-2023 arasında, devlet teşvikleri ile yalıtım yapıldığında, kümülatif olarak enerji tasarrufu yüzde 120 oranında artarken karbon emisyonunun yüzde 120 oranında azalacağını belirterek “Endüstride sadece yalıtımsız bölümlerin yalıtımını yapmak ve zarar görmüş yalıtımları değiştirmekle yüzde 75 tasarruf sağlanabilir. Yatırımın geri dönüşü 1 yıldan kısadır ve yalıtım yatırımının ömrü ise 15 yıldan uzundur” dedi.

İş dünyası, akademisyenler, yalıtım sektör profesyonelleri, mekanik ve tesisat firmaları, mühendislik ve mimarlık firmaları ile medyadan oluşan 100 kişilik grup, seminer sonrasında ise 2 saat süren kokteyle katılım gerçekleştirdi.