Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Isı ve yangın yalıtımlı paneller

Teknopanel, 2009 yılı itibariyle Poliizosiyanurat (PIR) İzolasyonlu Çatı, Cephe ve Soğuk Depo Paneli imalatına başladı.

Poliüretan, polyol ve izosiyanat adlı iki ana bileşenin, özel üretim şartlarında, katalizör malzemelerle yüksek basınç altında karışımıyla oluşan kapalı hücre yapısına sahip rijit sert köpüktür. Poliüretan köpüğün ana bileşenlerinden izosiyanatın kendisi gibi başka bir izosiyanat molekülleri ile reaksiyona girmesi sağlanarak poliizosiyanürat (PIR, poliizo) adı verilen yeni bir makro molekül yapı oluşmaktadır. Poliizosiyanurat(PIR), PMDI (polimerik metil difenil izosiyanat) ya da MDI ile poliol arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu oluşur ve Poliizosiyanurat’ı Poliüretan’dan ayıran, MDI ile poliol bileşenlerinin karışım miktarlarıdır. PIR üretiminde kullanılan MDI miktarı daha fazladır ve poliol dışında kendileri ile de reaksiyona girmeleri sağlanır. Sonuçta yüksek sıcaklıklarda kimyasal kararlılığı daha yüksek izosiyanürat zincirleri oluşur. Bu zincirler normal poliüretan zincirlerinden daha kuvvetlidir.

Yapısındaki farklılık nedeniyle yanabilirliği ve duman oluşumu PUR’a göre oldukça düşüktür. Boyutsal kararlılık anlamında PUR’dan daha başarılıdır. Kapalı hücre yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlayabilmektedir. Yüksek R değeri (ısı akışına direnç) ve düşük U değeri sayesinde, sandviç panel de kullanılan diğer izolasyon malzemelerine istinaden daha iyi ısı yalıtımı sağlamaktadır. Yanmazlık sınıfı B s1 d0 (TS EN 13501-1)’dır.

Paneller yangın esnasında, alevlerin yayılmasına karşı direnç göstermekte ve alevlenmeye yol açabilecek radyant ısıyı azaltmaktadır ve yanarken ortaya çıkan gazlar konvansiyonel yapı malzemelerinin çıkarttıkları gazlardan daha az zehirlidir. Poliizosiyanurat izolasyonlu paneller ateş karşısında erimemekte ve akma yapmamaktadır. Dolayısıyla artçı yangınlara neden olma tehlikesi bulunmamaktadır. Yangına katkıda bulunmamaktadır. Sadece yangının çıktığı bölgenin civarındaki paneller hasar görmekte ve alev yükü ortadan kalktığında kendiliklerinden sönmektedirler.