Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Karayollarında ‘İstanbul Teknik’ imzası

Yükleniciliğini Cengiz İnşaat’ın yürüttüğü Kastamonu – Çankırı arasında yer alan 11.5 km uzunluğundaki Cömert Köyü Ilgaz Tüneli projesinin yalıtım uygulamalarında İstanbul Teknik’in GeoSeal 2 mm PVC ürünü kullanıldı.

Proje inşaatında, yalıtım yapılacak yüzey sözleşme gereği temiz, düzgün ve zararlı maddelerden arındırılmış olarak teslim alındı. Yüzeyde herhangi bir çıkıntı, çelik çubuk ve tel boru gibi membrana zarar verebilecek cisimler temizletilerek gereken yerler beton ile kaplattırıldı. At nalı kesit şeklinde inşa edilen projede ilk etapta tünel yan duvarlarının tabanı boyunca GeoSeal PVC yan drenaj borularını örtecek şekilde yeteri kadar uzatıldı. Yan drenaj borularının yerleştirilmesinde membranın içinde projenin taşeronu tarafından ‘poroz’ adı verilen gözenekli beton kullanılmıştır. Karayolları Teknik Şartnamesine uygun koruyucu geotekstil 10’ar cm bindirme payları ile uygulanıp tavana ve yan duvarlara uzunluğu 26 metrelik kemer yay uzunluğu boyunca metrekareye dört çivi ile sabitlenerek asıldı. Buradaki amaç; GeoSeal PVC’yi yüzeyden gelebilecek delinme ve yırtılmalara karşı korumak, bir drenaj tabakası yaratarak yer altı suyunun yan drenaj borularına tahliyesini sağlamak ve tünel kaplaması gerisinde hidrostatik basınç oluşmasını önlemekti.

Tünel yalıtımı sırasında ilk GeoSeal PVC, geotekstilin üzerine 10’ar cm bindirme yapılarak uygulandı. GeoSeal PVC’yi delmeden yüzeye sabitleyebilmek için geotekstilin üzerine rondela çakıldı.
Rondelanın bir yüzü GeoSeal PVC ile birleşecek şekilde el kaynağı ile membrana tutturuldu. GeoSeal PVC, kemer yay kesiti boyunca 10’ar cm bindirmeler yapılarak dikildi. Sonrasında da çift kaynak füzyon makineleri yardımıyla ikinci kez dikildi. Tünel son kat kaplama betonunun yüzeyden gelen yer altı sularından ve zararlı kimyasallarda korunması bakımından önemlidir. Yoksa yer altı suları, kaplama betonuna nüfuz ederek ömrü kısaltır.

İstanbul Teknik’in sunduğu çözümler ile beton, yüzeyden gelebilecek sulara karşı koruma altına alındı. Kış aylarında yol güzergâhına suların birikmesiyle oluşacak don olaylarına karşı tedbir alındı ve tünelin ömrünün uzaması sağlandı.