Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Türk Yapı Sektörü Raporu’na göre; 2013 Yılının ilk 9 ayında konut satışları yüzde 76 yükseldi

Yapı-Endüstri Merkezi tarafından hazırlanan Türk Yapı Sektörü Raporu 2013 açıklandı. Rapor, Türk yapı sektörünün 2013 yılının ilk üç çeyreğini geniş kapsamlı ve derinlikli analizleri ile değerlendirirken, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler ışığında gelecek beklentilerine ve hedeflerine de yer veriyor.

Türk Yapı Sektörü Raporu 2013’e göre 2013 yılının ilk dokuz ayında toplam konut satışları 862 bin 651 olarak gerçekleşti. 2012 yılının ilk dokuz ayında 488 bin 693 olarak kaydedilen konut satışları ile karşılaştırıldığında yüzde 76 oranında ciddi bir yükselme yaşandığı gözlendi.

KAMU İNŞAAT HARCAMALARI 2013’TE SEKTÖRÜ AYAĞA KALDIRDI
Türk Yapı Sektörü Raporu’nda özellikle 2013 yılında inşaat sektörünün gösterdiği büyüme performansında, kamu inşaat harcamalarındaki sıçramanın üstlendiği rol dikkat çekti.  Rapora göre, Türkiye’de inşaat sektörü 2010 yılında yüzde 18,3 ve 2011 yılında yüzde 11,3 gibi yüksek hızlarla büyüdükten sonra 2012 yılında sadece yüzde 0,6 oranında büyüme gösterdi. Ekonomik yavaşlamaya bağlı olarak inşaat sektörünün büyüme performansında da önemli bir yavaşlama ortaya çıktı. Ancak 2013 yılında inşaat sektöründeki büyüme özellikle kamu inşaat harcamalarındaki önemli sıçrama ile yeniden hızlandı. 2013 yılının ilk dokuz ayında inşaat sektörü yüzde 7,4 oranında büyüme gösterdi. Aynı dönemde kamu inşaat harcamaları reel olarak yüzde 38,8 oranında büyürken özel sektör inşaat harcamalarının yüzde 3,5 oranında küçülmesi dikkat çekti.

2013’TE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYEN ÖNEMLİ GELİŞMELER
Türk Yapı Sektörü Raporu’na göre 2013 yılında İnşaat sektörünü doğrudan etkileyen beş önemli gelişmeden biri kamu inşaat harcamalarındaki sıçratmayı yaratan ve kentsel dönüşüm yasası çıkarıldıktan sonra 2013 yılında fiili uygulamaların artmaya başlaması ile ivme kazanan çoğu büyük ölçekli olan kamu alt yapı yatırımları oldu.
Diğer bir gelişme olan 2B arazilerinin satışları da yasal çerçevesi içinde 2012 yılında gerçekleştirilmişti. Ancak satışlar beklentilerin altında kaldı ve inşaat sektörüne etkisi sınırlı oldu. Rapora göre sektörü etkileyen bir diğer gelişme de yabancılara gayrimenkul satışında mütekabiliyet koşulunu kaldıran yasanın hayata geçirilmesi. Böylece yabancıların gayrimenkul alımları da kademeli olarak artmaya başladı. Konutlardaki KDV uygulamalarındaki belirsizliğin ortadan kalkması da diğer bir etken olarak değerlendirildi. Yüzde 1 KDV oranı olanağından yararlanmak isteyenlerin yarattığı ilave bir talep oluştu. Rapora göre ayrıca 2013 yılında konut satışlarında gerçekleşen artış ile birlikte konut üreticileri yeni konut ruhsatları alımlarını artırdılar.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN KULLANDIĞI KREDİLERDE BÜYÜME HIZLANDI
Türk Yapı Sektörü Raporu’na göre 2013 yılında inşaat sektöründe, hem nakdi kredilerde, hem de gayri nakdi kredilerde büyüme yeniden hızlandı. 2013 yılının ilk on bir ayında inşaat sektörünün kullandığı nakdi krediler yüzde 42,9, gayri nakdi krediler ise yüzde 32,7 oranında artış gösterdi. İnşaat sektörünün kullandığı nakdi krediler kasım ayı sonu itibariyle 65 milyar 700 milyon TL’ye ulaştı.

KÜRESEL İNŞAAT HARCAMALARI 2013’TE 8 TRİLYONA YAKLAŞTI
Raporda, dünya inşaat sektörünün büyüme performansına dair verilen rakamlara göre ise küresel inşaat sektörü 2009 daralmasının ardından 2010 ve 2011 yıllarını durağan geçirirken, 2012 yılında küresel inşaat harcamalarında yüzde 4 oranında büyüme yaşandı. Dünya inşaat sektöründe 2012 ve 2013 yıllarında toparlanma devam etti. Yıl kapanışına dair tahminlerle 2013 yılında dünya inşaat sektöründeki büyüme oranının 4,5 olarak kaydedileceği ve küresel inşaat harcamalarının da 7 trilyon 850 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.