Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Yapıların ömrünü uzatan çözümler

DELTA®-NP DRAIN JEOKOMPOZİT DRENAJ LEVHASI
Yapıların Toprak veya Zemin Altında Kalan Bölümleri İçin Jeokompozit Drenaj Levhası

DELTA®-NP DRAIN, drenaj işlerinde kullanılan jeotekstilli malzemelere ait EN 13252 Avrupa Birliği standardına uygun olarak üretiliyor. DELTA®-NP DRAIN, Türkiye’de TS EN 13252 standardına uygun olarak üretilen ve buna istinaden TSE belgesine sahip tek drenaj levhası.

İki katmanlı jeokompozit drenaj levhası DELTA®-NP DRAIN; yüksek yoğunluklu polietilen kabarcıklı levha ve polipropilen filtrasyon jeotekstil katmandan oluşuyor.

DELTA®-NP DRAIN, toprakta bulunan bakteri, mantar, böcek, inorganik asitler, plar sıvılar, tuz çözeltileri, alkalinler, bitki kökleri ve toprakta çürümeye karşı dayanıklı. Yapıların ömrü kadar koruma sağlıyor.
DELTA®-NP DRAIN, yapı ile toprak arasında etki düzeyi yüksek sızdırma ve drenaj tabakası oluşturuyor. Böylece yeraltı, sızıntı ve yüzey sularının temel duvarına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlıyor. Drenaj levhası sayesinde, depremden dolayı hasar görmüş binalarda dahi yalıtımların toleransı özellikle yükseliyor. Su, duvar ile temas etmeden kabarcıklı levha tarafından drenaj borularına yönlendiriliyor.

DELTA®-NP DRAIN, toprak partiküllerini filtreleyerek drenaj hattında sürekli bir su çıkışı olmasını sağlayan filtrasyon katmanına sahip. Bu sayede, drenaj çakıl tabakası kullanımına gerek kalmıyor. Geri dolgu işlemi için, çıkan hafriyat direkt olarak kullanılabiliyor. Drenaj için kullanılan çakıl tabakaya zaman içerisinde topraktan gelen suyla birlikte çamur ve toprak partikülleri girerek drenaj yollarını tıkar. DELTA®-NP DRAIN, yüksek basınç dayanımı sayesinde ağır ve uzun süreli yüklenimde dahi yüksek düzeydeki hidrolik özelliklerini koruyor. Kontrollü geri dolgunun yapılabildiği durumlarda, yalıtımı geri dolguya karşı koruma amaçlı tuğla duvar örülmesi ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

DELTA®-NP DRAIN, üzerine filtrasyon jeotekstili kaynaklı kabarcıkları toprak tabakasına bakacak şekilde döşeniyor. Kabarcıkları yalıtımlı temel duvarına bakan kabarcıklı koruma levhalarına oranla, basınca dayanıklı zeminle 3 katından daha büyük temas alanı kaplıyor.

DELTA®-NP DRAIN, ayrıca, yeraltı otoparkları, yeraltı geçitleri gibi yapıların tavanlarını oluşturan geniş alanların ilave otopark, yürüyüş yolları, oyun parkları, sosyal alanlar ve bahçe olarak kullanımında yüksek güvenlik sağlayan, uygulaması kolay ve hesaplı bir yatay drenaj. Özellikle teras çatılarda, gün içerisinde bile meydana gelen yüksek sıcaklık farklarına karşı da koruma sağladığından çatı zemini ve yalıtımların ömrü uzuyor.

DELTA®-FOXX
Havalandırmasız Eğimli Çatılar İçin Difüzyona Açık Su Yalıtım Örtüsü

Yapı fiziği kuralları göz önüne alındığında, binalarda enerji kaybının en fazla gerçekleştiği alanlar olan çatılarda ısı yalıtım elemanlarının, maruz kalabilecekleri su ve neme karşı korunması son derece önemli. 1961 yılında Avrupa’nın çatılar için ilk su yalıtım örtüsünü (Delta-FOL SPF) üreten Alman Dörken’in özellikle kaplama altı tahtasının kullanıldığı, havalandırmasız eğimli çatılar için geliştirdiği difüzyona açık su yalıtım örtüsü olan DELTA®-FOXX, yüksek yırtılma dayanımına sahip özel PET elyaf ile su geçirmez.

KULLANIM AVANTAJLARI;
• Yüksek ve geniş, son derece düşük eğimli çatılarda bile kaplama üzerinde kullanıma uygun.

• Sıkıştırılmış fiber alt katmanı sayesinde yüksek sürtünme ve kopma mukavemetine sahip. Kaplama altı tahta ya da plakalarında boşluklar, açık derzler ve pürüzler oluşmuş olsa bile güvenli koruma sağlıyor. Yüksek dayanım ve mukavemeti sayesinde üzerinde rahatlıkla çalışılabiliyor, çatı ve cephede konstrüksiyon yükünü hafifletiyor ve ciddi maliyet avantajı sağlıyor.

• İmalatlarda ortaya çıkan atık malzeme sarfiyatı, DELTA®-FOXX’ın sahip olduğu yüksek yırtılma değeri sayesinde minimum seviyede. Bu özellik uygulayıcıya önemli bir ekonomik avantaj sağlıyor. Ayrıca imalatın sağlıklı yürümesine yardımcı oluyor.

• Geleneksel çatı uygulamalarında yoğuşmayı önlemek için konstrüksiyonda iki havalandırma bölgesi inşa edilir. Oysa DELTA®-FOXX ile alt havalandırma bölgesine, yani ısı yalıtımı ile örneğin OSB gibi kaplama altı tahtası arasında boşluk bırakılmasına gerek kalmıyor. DELTA®-FOXX sayesinde yoğuşma önleniyor, su buharının çıkışına izin verilerek, ısı izolasyonu ve de çatı katmanları neme karşı güvenli bir şekilde korunmuş oluyor.

• Özel dispersiyon kaplaması sayesinde EN 13859-1 ve EN13859-2’ye göre W1-en üst seviye su yalıtımı sağlayan DELTA®-FOXX, yüksek buhar geçirgenliği sayesinde yapılarda mutfak, banyo ve canlı kaynaklı oluşan nemden ve iç\dış sıcaklık farkından oluşacak basınçla konstrüksiyona kaçacak su buharının rahatlıkla dışarıya geçişini sağlayarak yoğuşmayı önlüyor.

• Yıl boyunca, yapıların iç ve dış mekânları arasındaki ısı farkları dolayısıyla yapının çatı ve cephe konstrüksiyonlarında meydana gelebilecek hava değişim oranlarını minimize ederek sürekli bir koruma sağlıyor.
• Özel “Anti-Glare” kaplaması sayesinde, çok güneşli hava şartlarında dahi rahatsız edici yansımaları önlüyor.

• Yalıtımların, uygulamada en sorunlu ve hassas bölgeleri olan bindirmeler de sorunsuz bir uygulamaya dönüşüyor. DELTA®-FOXX’un her iki uzun tarafında da entegre kendinden yapışkanlı bindirme kenarına sahip versiyonu DELTA®-FOXX PLUS ile bindirmelerde bile sorunsuz ısı ve su yalıtımı sağlanıyor. Isınma enerjisi ihtiyacının yüzde 10’a varan oranda azalmasını sağlıyor.