Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Spordtgebouw Kombine Spor Tesisi

Geleneksel olarak, her okulun kendine ait spor salonları vardır; ancak spor salonlarını tek bir yerde birleştirerek, verilen spor eğitiminin kalitesi artırılabilir. Daha yüksek derecedeki bir kolektiflik, karmaşıklığı artırır; ancak paylaşım katma değer yaratır. Leerpark’ta yer alan Spordtgebouw da üç ayrı okul için kombine bir spor tesisi. Projede amaç; gün boyunca okullara ayrılan binanın akşamları ve hafta sonları herkese açık olması ve böylece kamu parası kamu için kullanılması.
Projenin tasarımında yapının çevre üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla salonlar istiflendi ve kapladıkları alan en aza indirgendi. Toplamda 22 x 13 x 5,5 metre boyutlarında dört küçük salon ve 22 x 28 metrelik de iki büyük salon mevcut.
Yedi metre boşluk payı ile ana salonlar biraz daha yüksek. Ana salonlar ikiye ayrılabilir ve bina aynı anda sekiz farklı sınıfı barındırabilir. Spor salonları büyük yerler olduğundan ucuz malzemelerle, genellikle de oluklu çelikle kaplanma eğilimleri vardır. Ancak Spordtgebouw, Leerpark’ın yeni kent dokusuna dâhil olacağından, kenarları yeni binalar tarafından muhafaza edilecek. Dolayısıyla yan cephelerinin tasarımı önemsizleşsede Bulvar’a bakan kısım önemini koruyor.

Salonların en kompakt yapılandırması ve site sınırı arasında kalan boşlukta kapalı tırmanma salonunu içeren ince bir levha sokuldu. Bu ‘mağarayı’ eklemek binanın programa dair kapasitesini ve dışavurumunu arttırdı. Tırmanış güven, sorumluluk ve takım ruhunun temel değerlerinin, eğitimde yardımcı bir araç olduğu kabul edilir. Yüksekliğe bir işlev uygulanarak, zorunlu ‘spor salonu görüntüsü’ önleniyor. Dışavurumcu karakteri standart bir tırmanma salonu dilimlemesi ile oluşturuluyor; iç kısım ortaya çıkıyor ve logo haline geliyor.