Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Vodafone Arena

Vodafone Arena proje çalışmalarına BJK İnönü Stadyumu’nun taşıdığı ve ifade ettiği tüm değerleri ve önemi göz önünde bulundurularak, günün ve öngörebildiğimiz geleceğin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek, ülkemizin ev sahipliğini yaptığı dünya çapında spor organizasyonlarına ülkemiz adına uzun yıllar hizmet edebilecek modern bir stadyum yapılması düşüncesi ile başlandı.

Stadyum bulunduğu konum itibari ile İstanbul siluetinde çok önemli bir noktada yer alıyor. Buradan hareketle, öncelikle şehrin kültürel sürekliliğinin korunması ve bununla birlikte mevcut değerlerin ortaya çıkarılması amaçlanarak kent ve kentlinin hafızasında yer etmiş ve yapının en önemli mimari karakterini oluşturan deniz cephesinde bulunan iki yüksek kule ve bu iki kule arasında yine bir kısmı taş ile kaplı olan cephe projede korundu.

Yenilenen tribün yapısı geriye çekilerek, tarihi iki kule ve tarihi duvar ön plana çıkarıldı. Tarihi duvar ve yenilenen tribün arasında kalan alanda spor müzesi ve müze terasında kafeterya yapılarak kentin ve kentlinin belleğinde yer edinmiş olan tarihi duvar kentli ile buluşturuldu.

Yenilenen tribün yapısını bir tül gibi saran rasyonel kolonlar BJk İnönü Stadyumu’nun özgün taşıyıcı sistemi ritminden ve malzemesinden esinlenerek yorumlandı. Böylece yapıların geçmişten geleceğe uzanan yaşayan nesneler olduğunu ortaya çıkarmak amaçlandı. Yaşayan yapıların günün koşullarına göre varlıklarını devam ettirirken, bu değişimin eskiyi silmeye çalışmayan, aksine onun önem ve değerini yeni değerler katarak daha ileriye taşımak isteyen sürdürülebilir bir gelişimin önemli parçaları olduğu öne çıkarıldı.

Kentsel belleğin önemi göz önünde bulundurularak stadyum tribünleri, deniz cephesine doğru eritilerek kotu düşürüldü; tarihi kule ve duvar boyunca azalarak devam ettirildi. Böylece güney tribününde bulunan seyirciler spor karşılaşması izlerken aynı zamanda aksında saat kulesi olan bir İstanbul manzarasıyla baş başa kalabilecekler.

Stadyum çatı örtüsü asma germe sistem kullanılarak, kablo ve memran yarı saydam strüktürle çözümlendi, böylece tarihi doku içerisinde eritilerek etkisi yok edilmeye çalışıldı. Bu çözüm ile çatı, +41.50 kotunda bulunan mevcut yeni açık tribün üst örtüsünden alçakta +34.00 kotunda bitirildi.

Öneri stadyum projesi UEFA 2016 kriterlerine uygun olarak sahip olduğu 38.000 kişi kapasitesinin gerekliliklerini yerine getirecek şekilde planlandı. Bu gereklilikler, sporcuların hazırlık, antrenman ve spor karşılaşmaları sırasında gereksinim duydukları konforları, basın mensuplarının gerek tribün ve stadyum içinde gerekse stadyum dışında yayın yapabilmek için ihtiyaç duydukları koşulları, seyircilerin güvenli bir şekilde stadyuma girip güvenli bir şekilde stadyumdan çıkabilmelerini sağlayacak sirkülasyon örüntülerini ve stadyum içinde ihtiyaç duydukları WC, kafe gibi mekanların yeterli sayıda mevcut olmasını, seyircilerin görüş açılarının birbirlerini etkilemeyecek şekilde organize edilmesini kapsıyor.

Yapı genel kütle olarak elips formundan yola çıkılarak çözüldü. Bu form 1939 yılında tasarlanan İnönü Stadyumu projesinin tekrarı niteliğinde olup, 3. boyuta taşındığında kompakt bir kütleye dönüşerek, abartıdan ve gösterişten uzak kalmaya çalışıldı. 1939 yılında tasarlanan eliptik form daha önce de değinildiği gibi her iki aks yönünde mükemmel simetriyi hedeflemiş ancak, daha 1964 yıllında eklenen Yeni Açık Tribünün orijinal projede olmayan üst kademesinin eklenmesi bunu zedelemişti. Önerilen projede seçilen benzer form yine aynı mükemmel simetri fikrini tekrar ediyor, mevcut yapının korunan cephesindeki iki kule arasında kalan tribünün yayı devam ettirildiğinde, yapıya ana şeklini veren eliptik forma ulaşılıyor.

PROJE KÜNYESİ
İşveren: BJK İnşaat A.Ş.
Mimari: DB Architects
Tasarım: Bünyamin Derman
Proje Ekibi:
Betül Karanfil
Erman Uçaroğlu
Esra Karagümüş
Fırat Doğan
Christian Pichlkastner
H. Can Özkan
Gülen Ekim
M. Özkan Aslan
Mutlu Güngör
Statik: İz Mühendislik
Mekanik: Çilingiroğlu Müh. ve Müş. Ltd. Şti.
Elektrik: Enmar Müh. Ltd. Şti.