Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Belgeli iş gücü = Sürdürülebilir istihdam zirvesi gerçekleşti

Türkiye’nin “Sürdürülebilir İstihdam” hedefine, mesleki yeterlilik belgeli iş gücünün katkısının tartışıldığı Belgeli İş gücü=Sürdürülebilir İstihdam Zirvesi’nde, işveren ve çalışan beklentileri de dile getirildi. Zirvede, özellikle son günlerde yaşanan üzücü iş kazalarının bir daha yaşanmaması için mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışanların istihdamının önemi bir kez daha vurgulandı.

Zirveye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üst düzey bürokratları, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yöneticileri, Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriye Nazlım, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Ünal başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasının isimlerinin yanı sıra bu alanda çalışan profesyoneller, akademisyenler ve TÇMB Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Ünal, Zirve’nin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın beşinci, Avrupa’nın en büyük üreticisi ve aynı zamanda bölgesinin de en büyük ihracatçısı olan Türk çimento sanayinin, 2013 yılında 60.236.020 ton klinker, 71.337.404 ton çimento ürettiğini, 12.296.410 ton klinker ve çimento ihraç ettiğini söyledi.

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan çimento sektörünün bugünlere gelmesinde çalışanlarının büyük rol oynadığını kaydeden Ünal sözlerini şöyle sürdürdü. “Hedefimiz, dünyayla rekabet etme noktasında iş sağlığı ve güvenliği normlarında, çevre duyarlılığına sahip kaliteli üretim yapabilmek ve değişen teknolojiye ayak uyduran işletmelere sahip olmak kadar, yetkinliklerini ve yeterliliklerini ispat etmiş, eğitimli ve belgeli çalışanlara da sahip olmaktır. İşte bu yolda 2008 yılından beri emin adımlarla ilerliyoruz.” 100 yılı aşkın bir süredir ülke ekonomisi içinde önemli bir rol oynayan çimento sektörünün, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer aldığını belirten Tufan Ünal, bu nedenle çimento işletmelerinin belgeli iş gücü istihdam ettiğini ve konuya azami dikkati gösterdiklerini söyledi.

ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Ünal, konuşmasında kısa bir süre önce Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen zirveye de değindi. Ünal “Bu zirvede Sayın Başbakanımızın ülkemizdeki iş kazalarının azaltılmasına yönelik olarak gerek mesleki yeterlilik sistemimizin gerekse Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun altyapısının güçlendirilmesi için vizyon ortaya koyması bizleri son derece memnun etmiştir. Çünkü biz de sağlık ve güvenliği sağlamada yetkin çalışanlar istihdam edilmesinin anahtar rol üstlendiğini inanmaktayız ve bu konuda 2008 yılından bugüne ciddi çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

ÇEİS ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, çalışanlarının çimento üretim teknolojisi hakkında gerekli eğitim almalarını ve belgelendirilmelerini sağladıklarını kaydeden Tufan Ünal sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörde yer alan mesleklerin ulusal standart ve yeterliliklerinin belirlenerek, söz konusu standart ve yeterliliklerin temel alındığı bir belgelendirme sistemine kavuşmak asıl arzumuzdur. Bu sayede mesleki eğitim sistemimizde çimento üretim teknolojisi ile ilgili bir müfredatın hazırlanması, bir bölümün açılması, en azından mesleki eğitim veren okullarımızda böyle bir dersin olması, tüm bu gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ve ulaşmak istediğimiz hedefleri daha anlamlı kılacaktır.”

ÇEİS VE MESLEKİ YETERLİLİK ÇALIŞMALARI
ÇEİS, çimento sektöründe yer alan mesleklerin ulusal standart ve yeterliliklerinin geliştirilmesi ve Avrupa Birliği’ne uyumlu hale getirilmesi çalışmalarını 2008 yılından bu yana sürdürüyor. Bugüne kadar sektörde yer alan 13 mesleğin ulusal standartları Resmi Gazete’de yayınlandı ve bunlardan dokuzunun mesleki yeterlilikleri geliştirildi. ÇEİS, söz konusu mesleki yeterlilikleri temel alacak bir sınav ve belgelendirme sisteminin oluşturulması amacıyla, Sınav ve Belgelendirme Merkezi ÇESBEM’i kurdu.

Böylelikle çimento sektöründe, ulusal standartları ve yeterlilikleri belirlenmiş mesleklerde çalışan ve çalışacak iş gücünü hedef alınarak, belgesiz iş gücünün kalmamasının sağlanması amaçlanıyor. Bir başka deyişle sektörde çalışmaya başlayacak gençlerin yanı sıra ulusal standart ve yeterlilikleri geliştirilmiş mesleklerde hali hazırda çalışmakta olan yaklaşık 6 bin kişinin de sertifikalandırılması planlanıyor.