Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Çevresel değişimin öncüsü: Bee’ah

Bee’ah, Ortadoğu’nun önde gelen lider entegre çevresel ve atık yönetimi firması olarak, 2013’deki rekabetin ardından,  Zaha Hadid Architects’e Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Sharjah’da, yeni yönetim binasının yapımı için yetki verdi.

Yeni yönetim binası, Bee’ah’ın devam eden yatırımlarının, insana ve topluma, iş hayatına ve şehirlere olan tavır ve davranışının yansımasının bir dönüşümü ve onların çevresel amaçlara ulaşmasında altyapı, araç-gereç ve gereken desteğini ifade ediyor. Arazi doldurmada sıfır atık yolunda başarıyla ilerlerken, daha temiz hava ve su, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir geleceğe dair hedefler için Bee’ah, hizmet ettiği toplumun yaşadığı zorluklara karşın uyumlu ve sürdürülebilir çevresel çözümler geliştiriyor ve sunuyor. Amaçlarımıza ulaşmada eğitimin ne denli önemli olduğunun farkında olarak, Bee’ah, halihazırda Bee’ah Çevre Okulu (BSOE) projesini yürütüyor, böylece çocuklara çevre bilincini öğreterek “daha yeşil bir jenerasyon”u geliştirmede onların ne kadar önemli rollerinin olduğunu anlamalarını sağlıyor.

Şu ana kadar tüm Emirliklerde 210’dan fazla okulda 174.000 öğrenci devam eden programlara katıldılar. Yeni idari merkezdeki ziyaretçi kısmındaki eğitim yerleşimleri ve sergi alanları, Bee’ah’ın toplumsal sorumluluğu ve sosyal yardım girişimciliğine daha geniş fırsatlar sunuyor olacak.

Bee’ah ın yeni idari merkezi, firmanın çevre hizmetlerine daha da gelişmiş ulaşım ve idare olanakları sağlıyacak.
Bunlar arasında, bölgede atık idaresine tamamıyla yeni bir yaklaşım getiren ve endüstriyel, ticari ve yerleşim atıkları bölümleri ve tesisleri ile çok daha fazla etkili faaliyet gösterecek Atık İdare Merkezi’ni sayabiliriz ki bu bölümler; Malzeme Geri Kazanım Tesisi (dünyanın üçüncü büyüğü),  İnşaat&Yıkım Atık Geri Dönüşüm / İşleme Tesisi (çevre dostu kriyojenik işlem yapan, bölgede kendi türünde ilk tesis), organik ve bitki atıklarını gübreye çeviren Harç Tesisi,  sıvı atıkları işlemek için endüstriyel ve atıksu göletleri, hurda araç ve metal doğramalar için işleme tesisi ve bunların yanında birçok geri dönüşüm ve malzeme işleme tesisinden oluşuyor.

Bee’ah organizasyon olarak atığı, toplumun kullanıp tükettiği bir şeyi, o toplumun geleceğine temel olacak başka bir şey oluşturmak için dönüştürüyor. Bunun gerçekleştirilmesi ise iki malzemeyi dönüştürerek (geri kazanım ve enerji üretim yolu ile) ve toplumun (toplumsal destek ve eğitim programları yolu ile) geleceği için entegre olmuş ekosistem yaratmakla başarılıyor.

Bee’ah’ın yeni merkezi, sürdürülebilir konstüksiyon LEED Platin Sertifikası’nın gerektirdiği şekilde bir yönetim binası sağlayarak bünyesinde bu prensipleri barındırıp, yapım süresince son derece düşük karbon ve minimum su tüketimi gözetildi. Yeni bina çevre kompleksi aynı zamanda daha geniş bir kitleye pratik çevre bilincini göstermek için bir öğrenim kaynağı olarak da kullanılacak.

Bee’ah, yeni idari binasında güç kaynağı olarak yüzde 100 yenilebilir yeşil enerji kaynaklarından faydalanmak ve yapım esnasında maksimum oranda atıktan dönüştürülmüş malzeme kullanmak suretiyle Birleşik Arap Emirlikleri’nde yeni standartlara imza atmayı amaçlıyor. Tasarımda kaynak tüketimi ihtiyacı için hiyerarşik yaklaşım birinci derecede tutuluyor; kaynak gereken yerde tüketimi minimize etmek ve kaynak tüketiminde yenilenebilen sistemleri harmanlayarak daha fazla kullanmak amaçlanıyor.
Çalışanların ve ziyaretçilerin rahat etmelerini sağlamak için çevresel düşünce tasarımına dayanarak minimum enerji ve kaynak tüketiminin sağlanması amacıyla binanın biçimsel kompozisyonu mevcut çöl şartları bağlamında Şamal rüzgârlarını optimize edecek şekilde birbirine komşu kum tepeleri formunda tasarlanıyor.

7.000 metrekarelik idari bina, 90.000 metrekare üzerine ve Bee’ah Atık İdare Merkezi’ne  komşu olarak tasarlanıyor. Bu büyük site muhteşem çöl manzarasına uygun bir şekilde bir dizi kum tepeciğini andıran tasarımla iki adet binadan oluşuyor. Kum tepelerini andıran bu iki ana binada halka açık ve idari bölümler (giriş lobisi, oditoryum, ziyaretçi eğitim merkezi ve galeri, idari ofisler) ve yönetim merkezi (departman ofisleri ve çalışanlar için kafe), bu iki bina birbiriyle bir avlu yardımıyla birleşiyor ve bina içerisinde sanki bir vaha görüntüsü oluşturuyor.
Doğal havalandırma sayesinde indirekt gün ışığından halka açık ve idari alanlarda maksimum yararlanma sağlanıyor.

Yeni idari binanın yapım sistemleri Atelier Ten firması ile iş birliği içerisinde geliştirilmiş,  böylece soğutma için gereken enerji ve içme suyu tüketim gereksinimi mimimuma indirilmiş. Mevsimin daha ılık olduğu aylarda binanın ön cephesi normal hava ventilasyonuna imkân sağladığından binanın soğutulması için gereken enerji minimuma iniyor. Soğuk havalandırma gerektiğinde enerji tasarrufu ventilasyondan dolayı en uygun şekilde sağlanıyor, düşük enerji ile temiz hava girişi oluşuyor ve normalde soğutucular tarafından tüketilip atmosfere salınacak atık ısı, sıcak su rezervlerinin ısıtılmasında idareli bir şekilde kullanılabiliyor. Binanın dış cephe malzemeleri, güneş ışınlarını yansıtmada doğal çöl ortamına benzer yerel ısı kesiti sağlamak suretiyle enerji tüketimini daha da azaltacak şekilde seçiliyor.
Alışılagelmiş çatı sistemlerine bağlı olan yüksek ısı kesitlerinin aksine bu etkin ve edilgen enerji teşebbüslerinin enerji tüketimini yüzde 30 azaltacağı hesaplanıyor. Tüm yapı için gerekli enerji çok düşük veya sıfır karbonlu kaynaklardan sağlanacak, prensip olarak da bu, komşu Bee’ah İdaresi Atık Merkezi’nin şehir atıklarından dönüşümle sağlanan (aksi takdirde bu atık arazi doldurmada kullanılır) enerji olacak ve fotoelektrik piller vasıtasıyla tüm sitenin peysajında değerlendirilecek.

Bina yapımında Buro Happold ile işbirliğine gidilerek mimari ve yapısal entegrasyon anlamında minimum malzeme sarfı sağlanıyor. Bina yapımındaki bireysel elemanlar ve dış yapı standart dik yapı boyutlarında, Bee’ah’ın, büyük bir kısmı yerel inşaat ve yıkımlarındaki atıklardan elde edilen malzemelerin değerlendirilmesiyle yeni malzeme talebini minimuma indirecek şekilde tasarlanıyor.

Bee’ah’ın içmeye uygun olmayan suyun geri kazanımı konusundaki uzmanlığı ve tecrübesi sayesinde, tasarımda olağanüstü az miktarda içilebilir su tüketimi sarfı amaçlanıyor. Dahili tesisatlar ve donatılar sayesinde su rezervleri en üst düzeyde korunuyor. En az miktarda sulama ihtiyacı gerektirecek doğal veya yetiştirme bitki örtüsü ve peyzaj için dönüştürülmüş veya yeniden kazanılmış, içime uygun olmayan su kullanılacak.

Bee’ah’ın yeni idari binası aynı zamanda, firmanın kuruluş misyonuyla paralel prensiplere  uygun şekilde toplumunun gelecekte karşılaşabileceği sorunlara, çevreyle bütünleşmiş atık idare hizmetleri sunabilen bir anlayışın göstergesi olarak da tanımlanabilir.

Bee’ah Yönetim Merkezi Sharjah, BAE
PROJE KÜNYESİ

Müşteri: Bee’ah
Mimari Ofis: Zaha Hadid Architects (ZHA)
Tasarım: Zaha Hadid ve Patrik Schumacher
ZHA Proje Ortağı: Tariq Khayyat
ZHA Proje Mimarı:
Kutbuddin Nadiadi
ZHA Tasarım Ekibi: Xiaosheng Li, Gerry Cruz, Yuxi Fu, Drew Merkle, Vivian Pashiali, Edward Luckmann, Eleni Mente, Kwanphil Cho, Mu Ren, Harry Ibbs, Mostafa El Sayed, Suryansh Chandra, Thomas Jensen, Alexandra Fisher, Spyridon Kaprinis
ZHA Yarışma Ekibi: Xiaosheng Li, Gerry Cruz, Yuxi Fu, Drew Merkle, Lauren Barclay, Mostafa El Sayed, Alia Zayani, Mubarak Al Fahim
Strüktür / Cephe: Buro Happold, London
MEP: Atelier Ten, London
Bütçe: Gardiner & Theobald, London
Peyzaj: Francis Landscape, Beirut
Render: MIR

Proje Yerleşimi
Arsa Alanı: 90,000 m²
İnşaat Alanı: 7,000 m²
Yükseklik: 18 m