Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Eryap CEO’su Emrullah Eruslu

[kutusag=4188]Eryap olarak 2014 yılında öncü ve yenilikçi markalarımız ile büyümemizi sürdürmeye devam ettik. Bu yıl gerek seçim etkisi ve gerekse ülkemizin etrafındaki koşullar nedeniyle ihtiyatlı hareket etmemiz gereken bir yıl oldu. Bilhassa sınırlı da olsa Irak, Libya, Rusya gibi örneklerini çoğaltabileceğimiz pazarlarda yaşanan sıkıntılardan dolayı, ihracat hedeflerimizde revizyona gitmek durumunda kaldık. Bunun yanı sıra iç piyasada kentsel dönüşüm sürecinin arzu edilen hızda ilerlememesi de planlarımızı hayata geçirmede bizleri zorlayan bir etkendi. Ancak tüm bunlara rağmen hemen hemen tüm ürün gruplarımızda hedeflerimiz doğrultusunda büyüdük.

Bu yıl içerisinde yine neredeyse tüm ürün gruplarımızda yeni ürün ve hizmetler ürettik. Wooler taş yününde; Desibel (alçıpan levha kompozeli taş yünü plaka), yangın kapı levhası, manto ve teras çatı grubunda piyasa beklentilerine yönelik 2 yeni ürün grubu, bacacılar için Pro grubu özel baca cidarı yalıtım levhası gibi ürünlerle bu alandaki iddiamızı artırdık. Yine Wooler tarafında sektörde bir ilk olarak teras çatı ve manto taş yününde paletli ve shrinkli ambalajlamayı gerçekleştirdik. Bu sayede bayilerimiz ve saha da bu ürünü uygulayıcılar indirme-yükleme kolaylığı, stok alanı tasarrufu, dış alanda ürünleri stoklama, ürünleri katlara kolay taşıma gibi bir çok avantaja sahip oldular.

Yine diğer ana ürün gruplarımızdan Winer kapı pencere sistemlerinde, yeni oval ve ekonomik serilerimizi ile bayilerimizin pazardaki rekabet gücünü artırdık. Bonuspan ısı yalıtım levhalarında Türkiye’de yine bir ilk olarak 700 kPa basma dayanımına sahip ürün ürettik.
Focus Membran bitümlü örtü ürün grubunda ise bu yıl araştırma geliştirme ve deneme çalışmalarını tamamladığımız yeni ürünümüzü Ocak 2015’te sektörümüzün hizmetine sunacağız.

Her iki ana faaliyet alanımızla ilgili yatırım yaptığımız ilk günden itibaren hep sürdürülebilir büyümenin önemine vurgu yaptık ve bu doğrultuda planlarımızı hayata geçirdik. Sektörümüzde ilk ve öncü olmaya gayret gösterdik. 2015 yılında da bu prensipler doğrultusunda ilerleyeceğiz. Yaklaşık yarım asırlık üretim tecrübesine sahip Eryap 12. yılını doldurdu. Artık olgunlaşmış, deneyimli bir firmayız. Önümüzdeki yıl da geçmişte olduğu gibi sadece rakamlarla belirlenen hedeflerle değil, sosyal paydaşlarımızın tamamını kapsayacak çeşitli yeni projeleri hayata geçirmek istiyoruz.
2015 yılında mali piyasalarda çok hareketli bir dönem geçireceğimizi düşünüyoruz. FED’in faiz artırımını 2015 yılı bitmeden gerçekleştireceğini, bu nedenle paranın gelişmekte olan ülkelerden kaçışı ile finansal darboğaz ve kurların yukarı yönlü olacağı aşikar. 2014 yılının son çeyreğinde yaşanan petrol (emtia) fiyatlarındaki düşüş ve bunun fiyatlara olan etkisinden bu dönemde herkes mutluyken, bunun bir sonu olduğunu hep beraber bilmekteyiz. Şirketlerin bu son fiyatlama ile net çalışma sermayelerinin azalması ve buradan gelen bir likit artışı 2014 sonu bilançolarında iyimser bir tablo ortaya koyacak. Biz Eryap olarak bu iyimser tabloya aldanmadan ilk defa bizim için mütevazı denilebilecek yüzde 10 civarında bir büyüme hedefliyoruz.
İnşaat sektörü 2014 yılında Türkiye ekonomisinin üzerinde bir performans göstererek yılı yüzde 4 büyüme ile kapıyor.

İnşaat sektörü büyüdükçe Türkiye de büyümeye devam edecektir. Dünya genelinde yaşanan ekonomik istikrarsızlığa rağmen Türkiye’nin tahminlerin üzerinde büyümesinin önemli bir başarı  olduğunu düşünüyorum.

Sektörümüzdeki büyümede bu ivmenin yakalanmasında 6 milyon konutu içeren kentsel dönüşüm çalışmaları da önemli rol oynuyor. Her zaman, her platformda dile getirdiğimiz gibi inşaat sektörü ekonominin lokomotifi olmaya devam ediyor.
Küresel ve bölgesel tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin yakaladığı büyüme trendine sektörümüzün katkısı yadsınamaz. Dünya çapındaki projelerin start aldığı, yurt dışında müteahhitlik hizmetlerinde dünya ikincisi olduğumuz bir dönemde inşaat sektöründeki yükselen büyüme trendi tesadüf değil. İnşaat sektörünün 2015 yılında da Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyeceğini düşünüyorum.

Tüm bunlara baktığımız zaman da bu sektördeki büyümeyi sürdürülebilir hale getirebilmek, büyümeyi sağlıklı bir hale getirebilmek gerçekten bizim ve diğer şirketlerin de asıl gayesi olmalı.