Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

İnterfiks Yapı Kimyasalları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç

[kutusag=4192]İnterfiks, her yıl artan cirosuyla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. 2013 yılında hedeflerimizin üzerinde bir büyüme göstermiştik. Bu büyüme trendini 2014 yılında artırarak devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Üretim, satış ve kârlılık hedeflerimizin tamamını gerçekleştirmiş durumdayız.

2014’ün İnterfiks için aynı zamanda yeniden yapılanma ve atılım yılı olduğunu da söyleyebiliriz. Önümüzdeki beş yıl için bir büyüme programı hazırladık. Bu beş yılda hem yurt içi hem de hedef ülkelerde gerçekleşecek yatırım, satış, pazarlama ve dağıtım stratejilerimizi de geliştirdik. Son yıllarda yurt içi ve yurt dışında mega ve prestijli projeleri almaya başlamamızla birlikte hem ürün tedariki konusunda sıkıntı yaşamamak hem de yeni ürünler geliştirmek için yeni bir tesis yatırımı yapma kararı verdik. 2014 yılı içinde aldığımız bu karar ile geçtiğimiz ay yeni tesisimizi Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi içinde kurma çalışmalarına başladık.

Satış teşkilatımızı her geçen gün büyütüyoruz ve Türkiye’nin coğrafi koşullarına uygun olarak bölge müdürlükleri kurarak çok kuvvetli ekipler oluşturduk.
Aynı zamanda yeni bir AR-GE programı da başlattık, üretim ekibimizi ve ihracat departmanlarımızı da güçlendirdik. 2015 yılı itibariyle ihracatta büyük atılımlar içinde olmayı planlıyoruz. Şu an üretimimizin yüzde 20’sini 22 ülkeye ihraç ediyoruz. Önümüzdeki yıl itibariyle rutin mal verdiğimiz ülke sayısını 30’a çıkarmayı planlıyoruz. Yeni dış satım yapılanmamızla birlikte ihracatı sürekli artırarak ciro içindeki payını da yüzde 30’lara çıkarmayı hedefliyoruz. Türk üretici olarak, niş alanlara yönelik çok iyi olan ürün gamımıza yeni ürünler ekleyerek uluslararası arenada rekabet edebileceğimizi göstermek istiyoruz.
Son 10 yılda; su yalıtım sistemlerimizde özellikle Kuzey Afrika ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler’de önemli projelerde yer aldık. İhracat yapılanmamızı belirlediğimiz hedef ülkelerde uygulamacı bayilikler oluşturacağız. Hedef olarak MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ülkelerini belirledik. Çünkü Katar’da 2022 yılında Dünya Kupası gerçekleştirilecek. Katar’da 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında inşa edilecek projelerde yer almak istiyoruz. MENA ülkelerindeki yerel firmalarla ortak girişimde bulunmayı da planlıyoruz.

Geçtiğimiz yılın tüm dünya için zorlu bir yıl olduğunu ve ülkemiz ekonomisinin ise ciddi bir kırılganlık testinden geçtiğini söylemek mümkün. 

Çevremizde yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen, inşaat sektörümüz, dolayısıyla sektöre hizmet ve malzeme üreten tüm sanayi kuruluşlarımız ülke ekonomisine sağladıkları katkıları ve ülkemiz adına gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaları ile dikkat çektiler.   

Özellikle; 2014 yılının ilk yarısında inşaat malzemeleri üretiminin ve ihracatının arttığını, ithalatın ise gerilemeye devam ettiğini ve inşaat sektörünün Türkiye’nin cari açığının küçültülmesine olumlu katkı sağlamaya devam ettiğini belirtebiliriz.

Sürekli değişkenlik gösteren iç ve dış pazar dinamiklerine rağmen, doğru stratejiler ile hareket eden, ileriye yönelik hamlelerini doğru planlayan, marka ve AR-GE yatırımından kaçınmayan firmalar sancılı geçen bir dönemi rahatça geride bıraktılar. 

YALITIM SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI İNŞAAT SEKTÖRÜ İLE PARALEL DEĞİL
Yalıtım sektörü açısından değerlendirme yaptığımızda ise 2014’ün özellikle ilk yarısında sanayici açısından verimli geçtiğini söylemek mümkün. Ancak sonrasında iç ve dış pazarda yaşanan olumsuzluklardan yalıtım sektörü de büyük ölçüde etkilendi. Yılsonu raporlarında daha da iyi gözlemlemek mümkün olacaktır ancak sektörün 2014 için beklenen büyüme oranlarına ulaşamayacağını ve inşaat sektöründeki büyüme oranları ile aynı paralelde büyüme göstermediğini şimdiden söylemek mümkün. Önümüzdeki yıllar için, ülke genelinde hükümetçe açıklanan altyapı yatırımlarının devam edeceğinin kararı inşaat ve inşaat malzemesi sektörlerine ciddi bir ivme getirecektir. Kentsel dönüşüm projelerinin özellikle büyük şehirlerde planlı bir biçimde sürdürülme kararlılığı sektörel sürdürülebilirliliğe çok olumlu katkılar sağlayacaktır.

2015 yılında bu büyüme rakamlarının bir miktar artarak yüzde 5 ile 5,5 civarına çıkacağını düşünüyoruz. Ülkemizin ekonomi kurmaylarının açıkladığı ülke genelindeki yüzde 3 ile 4 arası büyüme eğer aşağı düşmezse inşaat sektörünün büyümesi kesinlikle beklentimizin altında olmaz. Eğer ekonomi yönetiminde ulusal bir sorun yaşanmazsa gelecek yılın ortalarında yapılacak seçimlerin de sektörel ivmelenmeye pozitif katkılar sağlamasını bekliyoruz. Dolayısıyla yalıtım sektörü inşaat sektörünün büyümesinin üzerinde bir gelişim gösterecektir. Sektörün, yeni hazırlanan su yalıtım yasası ile zorunlu hele gelerek dinamik bir büyüme göstereceğini de düşünüyoruz. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra sektörümüze 2015 yılında yabancı sermaye girişleri de olacaktır.