Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Rheinzink Türkiye Satış Müdürü Kutay Yalçındağ

[kutusag=4201]2014 senesinde RHEINZINK Türkiye Ofisi olarak geçen yıl gösterdiğimiz başarı ve gelişimi sürdürdük. Bu gelişim bizi sevindiriyor olsa da global pazarlardaki ekonomik daralmanın uzun vadede ülkemiz ekonomisini ve dolaylı olarak içinde bulunduğumuz sektörü de etkileyeceği ortada.

Bu süreçte riskleri minimize ederek ağırlığı önümüzdeki dönemlerde hepimiz için iş potansiyeli yaratabilecek projeleri geliştirmeye verdiğimizi söyleyebiliriz. Bunun dışında ürünümüzün hitap ettiği müşteri profili ve bulunduğumuz sektörün gelişimi doğrultusunda RHEINZINK olarak geçen yıla paralel bir büyüme gerçekleştirdik. Özellikle global pazarlardaki daralma göz önüne alındığında 2014 yılında sağladığımız bu gelişimin bizim için olumlu olduğunu söyleyebiliriz.


2015 yılı ve bundan sonraki birkaç dönem bütün ülkeler ve sektörler için biraz daha hassas geçecektir. Bu süreçte hem global hem de lokal ölçekte firmamızın hedef belirlemesinde çok büyük değişiklikler olmamakla birlikte ana hedefimiz gelecek dönemler için iş geliştirmeye ağırlık vermek olacak.

Bu kapsamda çözüm ortaklarımızla proje gelişim sürecinde devamlı irtibat halinde olup ‘doğru ürün ve doğru uygulama’ bilinci ile çalışmaya devam edeceğiz.

Ticari faaliyetlerimizin dışında önemli olan bir diğer unsur ise; RHEINZINK markasının bugüne kadar sektörde yaratmış olduğu bilinirlik ve bunun sonucu olarak firmamızdan beklenen kaliteli hizmetin sürdürülebilirliği için daha fazla çalışma gerekliliği.

Hepimizin bildiği gibi inşaat sektörü son yıllarda Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri oldu ve bu bağlamda gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıl da gerek sektörel üreticilerin yatırım faaliyetleri gerekse yabancı yatırımcıların ülkemizdeki aktiviteleri gelişme göstermeyi sürdürecektir.

2015 yılında inşaat sektörü yine konut ağırlıklı yapısını sürdürecek ve bu bağlamda kentsel dönüşüm projeleri ile TOKİ projeleri ülkenin birçok yerinde uygulanmaya devam edecektir.  Diğer yandan ülkemiz ekonomisi için önemli olan bu sektör, istihdam kaynağı olması açısından da dikkat çekici. 2015 yılında da sektördeki çalışmalara paralel olarak istihdamda artış yaşanması bekleniyor.