Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Soho Light Kurucu ve Genel Müdürü Umut Kendirci

[kutusag=4203]Soho Light’ın bu yıl da büyüme kaydettiğini söyleyebiliriz. 2014 yılının ilk yarısındaki mali ve inşaat sektöründeki olumlu yaklaşım ikinci yarıda yerini kaygılara bırakınca dövizin de olumsuz hareketi ile tüm sektörler gibi bizim sektörümüz de ciddi bir düşüş yaşadı.

Ağırlıklı olarak yurt dışı ihracat yapan şirketlerin bu dönemde daha da büyüdüğü görülüyor. Ancak üreticilerin hammaddeyi döviz bazlı aldığını düşünürsek üretici açısından ikinci yarıda çok olumlu bir tablo olmadığından bahsedebiliriz. Bu da iç piyasada ürün fiyatlarının yıl içinde hammadde bazında artış göstermesine ve reel anlamdaki kâr marjlarının düşmesine sebep oldu.
Diğer taraftan son çeyrekte dövizin artması ile Çin’den ithal edilen ürünlerin yerli imalat rakamlarına yaklaşması son çeyrekte olumlu etkiler gösterdi. Bu artışın 2015’te de devam edeceğini düşünürsek yerli imalat daha da değerli hale gelebilecektir.  

2015 senesi için global anlamda mevcut çalıştığımız ve çalışmak istediğimiz ülkeler konusunda görüşmeler yapmaya başladık. Lokal ölçekte ise mevcut potansiyelin korunarak devamı şu andaki en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor.  2014 bizce inşaat sektörü açısından çok da verimli geçmedi.
Konut satışlarının düşük olması birçok firmanın beklentisini olumsuz etkilerken projelerin bitiş süreçlerine de yansıyan gecikmeler yaşandı.

2015 yılı için dövizin yükselmesi bir ihtimalle yatırımını dövizde tutanların yatırım araçlarını kaydırarak konuta dönmesine sebep olabilir düşüncesindeyiz. Mevcut projelerin dışında kentsel dönüşüm ile birlikte İstanbul’da daha birçok şantiyenin başlayacağına inanmaktayız. Karamsar olmamakla birlikte 2015’ten beklentimiz 2014 yılından farklı olmayacağı yönünde diyebiliriz.