Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

İlk pasif ev: Darmstadt House

Düşük enerji ihtiyaçlı, “pasif ev” olarak adlandırılan binalar; ofis, hastane, okul gibi çeşitli amaçlara hizmet eden yapılar için de kullanılabiliyor. Pasif ev, mimari aşamadan itibaren tasarlanan, bir standardın ötesinde konsepti ifade ediyor. Daha çok yeni binalarda gördüğümüz pasif ev yaklaşımı, aynı zamanda renovasyon çalışmalarında da uygulanabiliyor.

Pasif evlerde ısıtma ve soğutma enerjisi tüketimi hemen hemen sıfır. Bu nedenle yüksek enerji fiyatları pasif ev kullanıcılarını etkilemiyor. Ayrıca yalıtımı şartnamelere göre yapılmış müstakil bir pasif ev, yılda ortalama 3 ton daha az CO2 salınımı gerçekleştiriyor.

Pasif Ev Standardı, 1988 yılında Almanya’da, Prof. Dr. Bo Adamson ve Prof. Dr. Wolfgang Feist tarafından hazırlandı. İlk pasif ev 1990 yılında Almanya, Darmstadt’da inşa edildi. 1996 yılında ise bu standardı teşvik ve kontrol etmek amacıyla Almanya’da Passive House Institute (Pasif Ev Enstitüsü) kuruldu.

Türkiye’de pasif binaların yaygınlaşması için çalışan SEPEV (Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği) bulunuyor. Pasif ev standardı ve sıfır enerji binalar konusunda bir çalışma platformu olarak tanımlanabilen derneğin üyeleri arasında mimarlar, mühendisler, uygulamacılar, akademisyenler ve öğrenciler bulunuyor.