Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Bahadır Kul, Bahadır Kul Architects Kurucu

[kutusag=4304]Le Corbusier 20.yy modern mimarinin öncüsüdür. 20.yy mimarlığına evrensel anlamda katkılar sağlamıştır. Mimaride kendinden öncekileri taklit etme kolaylığına gitmemiş, mimarlığa yeni yorumlar getirmiştir. Bu yenilikler her dönem onun mimari düşüncesinin içine girmemizi, mimari bağlamları hissetmemizi sağlar. Tasarımlarındaki temel yaklaşım insan-doğa-teknoloji bütünlüğünü  yakalayabilmektir.

Belki de Le Corbusier’i bu kadar anlama ve düşünme isteğini bizlerde uyandıran, onun mimarlık eğitimine başladığımızda ilk öğrendiğimiz mimarlardan biri olması ve her daim mimarları sıralamamız istense Le Corbusier bunların en başında gelmesidir.
Tasarımda strüktürel sistemi de düşünerek farklılık oluşturmuştur. Böylece tasarım ve strüktürel sistemin bütünlüğünün altını da çizmiştir. Onun disiplinlerarası duruşu günümüzde tüm mimarlara ilham olmaktadır. Le Corbusier, mimarlığın yanı sıra ressam, heykeltraş, endüstri ürünleri tasarımcısı ve şehir plancısı olarak da çalışmalar yapmıştır.
Le Corbusier’in Akdeniz ve Orta Avrupa mimarileri ile yakından ilgilendiği gezileri, iklimsel farklılıkların, yörelere özgü mimari duruşları gözlemlemesi bizlerin mimarlık hayatına hep ilham olmuştur, olmaktadır. Bizim de BKA olarak mimari dünya vizyonumuz geçmiş ve geleceğin bir süzgeçten geçirilip yere özgü tasarımlarla kalıcı olabilmektir. Nasıl Le Corbusier teknolojik gelişmeleri büyük heyecanla karşılasa da geçmişin değerlerini göz ardı etmez, işte bu duruş, bu bağlam geçmiş ile çağdaş olan arasında köprü kurmaya çalışmak ve bunu ustalıkla başarabilmektir.