Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Neden yoğuşmalı kombi?

[kutusag=4293]Türkiye’de yaşayan ve doğalgaz kullanan ailelerin bütçesini olumlu yönde etkileyecek, enerji tasarrufu sağlayan cihazların önemi gün geçtikçe artıyor. Enerji maliyetlerinin sürekli yükseldiği günümüzde, cep yakan faturalar tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Oysa yüzde 94 verimli standart kombiler yerine “yüzde 109,1 enerji verim” değerine sahip yoğuşmalı kombi kullanarak yüzde 35’e varan enerji tasarrufu sağlamak mümkün.
Yoğuşma, sıcak kullanım suyu ve ısıtma suyu elde etmede kullanılan teknolojideki en son yeniliktir. Isıtma cihazlarının ürettiği atık gazlarda hissedilen enerjinin yanında bir de yanma sonucu ortaya çıkan su buharının içinde gizli enerji bulunur. Yoğuşmalı kombi,

  • Buharı yoğunlaştıran özel ısı eşanjörü ile yoğuşmadaki (buharlaşma) gizli ısı bacadan geri kazanıldığı için yoğuşmalı kombiler klasik kombilere göre daha verimli.
  • İlave olarak yoğuşmalı kombideki modülasyonlu fan, yanma prosesinin sabit verimlilikte olmasını garanti eder.
  • Bununla birlikte baca sıcaklığının düşük olması sebebiyle yanma esnasında ve kalorifer tesisatında oluşan ısı kayıpları çok düşük olur.
  • Yüzde 35’e varan enerji tasarrufu sağlar.
  • Emisyon değerleri normal yanmaya göre CO’da yüzde 90 ve NOx’de yüzde 80 oranında daha düşüktür. Bu sayede doğal enerji kaynaklarından tasarruf edildiği gibi, çevre de korunmuş olur.

Ülkemizde de bu bilinç ışığında pahalı enerji ile savaşan Baymak, müşteri memnuniyeti ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermeyerek her zaman ileri teknoloji ile üretim yapmak ilkesinde; yoğuşmalı cihazların Türkiye pazarındaki öncülüğünü yapıyor.