Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Kartal’ın atıkları Anel Doğa’ya emanet

Dünyada her yıl 20-50 milyon ton, Türkiye’de 300 bin ton elektronik atık çıkıyor. Bunun yanında hammadde kaynaklarından; çinkonun 20 yıl, kurşunun 22 yıl, bakırın 30 yıl, petrolün 40 yıl, doğalgazın 50 yıl, kromun 127 yıl içinde tükeneceği hesaplanıyor. İşte bu nedenle elektronik atıkların geri dönüştürülerek, ikincil hammadde olarak kullanılması büyük önem taşıyor.
AnelDoğa, elektrikli ve elektronik atık, ömrünü tamamlamış araç, hurda metal işleme, tehlikeli ve tehlikesiz atık geri kazanımı, ömrünü tamamlamış lastik, akü ve tehlikeli atık ara depolama ve atık yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Üsküdar Belediyesi ile geri dönüşüm çalışmaları yürüten AnelDoğa, şimdi de Kartal Belediyesi ile yeni bir protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde çevre konusunda farkındalığı ve bilinci artırarak elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüştürülmesi ve bireylerin daha az enerji harcayan yeni teknolojik ürünlere yönlendirilmesi amaçlanıyor. “Sürdürülebilir yeşil bir çevre” sloganıyla yola çıkan projeyle evlerden toplanacak atıkların geri dönüşüme kazandırılmasıyla atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların korunması, ekonomiye katkı sağlanması ve enerji tasarrufu hedefleniyor.
SOKAK SOKAK TOPLANACAK
AnelDoğa proje kapsamında Kartal ilçesinde daha önceden duyurulacak toplama tarihlerinde sokak sokak, mahalle mahalle gezerek, ilçe sakinlerinin kullanmadıkları elektrikli ve elektronik atıkları toplayacak. Toplanan atıklar, sürdürülebilir yeşil bir çevre için AnelDoğa tesislerinde geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılacak.

Atıkların geri dönüştürülmesinin yanı sıra AnelDoğa, Kartal sakinlerini elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüştürülmesi konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler de düzenleyecek.

RAKAMLARLA GERİ DÖNÜŞÜM:
• Geri kazanılmış metalden; 1 ton alüminyum yapmak için gereken enerji, cevherden çıkartılacak alüminyum için harcanan enerjinin sadece yüzde 4’üdür.
• Bakır bileşimlerin geri kazanılması için gereken enerji, bakırın madenden çıkartılması için gereken enerjinin sadece yüzde 13’üdür.
• Bir cep telefon üretiminde 75 kg, bir bilgisayar üretiminde ise bin 500 kg atık ortaya çıkar.

Atıkların ikincil hammadde olarak kullanılmasının yanı sıra, bu atıkların çevreye verdikleri zararlar da kritik noktada. Örnek olarak;
• 1 CRT  televizyon tüpünün içinde 2-4 kg kurşun bulunmaktadır.
• 10 gram kurşun, 25 bin ton toprağı 200 bin litre suyu kirletmektedir.
• 1 cep telefonu, pili ile birlikte içerdiği kadmiyum, kurşun, berilyum gibi toksik maddeler ile 800 bin litre suyu kirletmektedir.