Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Neden drenajda estetik?

[kutusag=4342]Yüzey drenajı, yapıdaki temel gereksinimlerden biri olarak ortaya çıkıyor. Mimari her konuda olduğu gibi burada da değişik seviyelerden bahsetmek mümkün. İlk seviye, sadece yüzeydeki suyun konforsuzluk veya iş kaybı yaratmasını önlemek amacıyla bu sistemlerin kullanılması ki bu sadece bu sistemlerin temel fonksiyonlarının üzerine odaklanılması anlamına geliyor.

Özellikle ülkemizin geldiği noktada ilk seviye, en azından zihinlerde, artık çoktan aşılmış görünüyor ve artık drenaj sistemlerinin temel fonksiyonlarını yerine getirirken yapı içindeki farklı parametrelere de hizmet edecek şekilde tasarlandığı ikinci seviyeye geçiyoruz. Bu seviyede hijyen, yangın dayanımı, deprem dayanımı, istenmeyen koku ve seslerin engellenmesi gibi konular gündeme geliyor ki biz bu sektördeki öncü firma olarak ürünlerimizi tasarlarken bu konuları tasarım sürecinin tam kalbine yerleştiriyoruz.

Üçüncü seviye, mimarinin bize daha keyifle ve uyum içerisinde yaşanabilecek mekânlar sunması hedefine paralel olarak drenaj sistemlerinin bir estetik elemanına dönüştürülmesi olarak karşımıza çıkıyor. Biz bu konuda iki farklı yaklaşım ile çalışıyoruz. Bunlardan ilki, tarihi bir yapının içine veya peyzajına, prestijli bir meydana bu sistemlerin konulması gibi ana dokunun tamamen korunması amaçlanan projelerde drenaj sistemlerini en az fark edilen elemanlar olarak konumlandırmak. İkincisi ise ışıklı drenaj sistemleri gibi sistemlerle drenaj elemanlarını özel bir estetik hat yaratmaya çalışmaktır ki bu noktada iş artık planlayıcıların yaratıcılığına kalıyor.