Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Neden hibrit polimer esaslı yalıtım?

[kutusag=4412]Hibrit malzemeler genelde nano veya moleküler bazda iki bileşenden oluşmuş kompozit malzemelerdir. Hibrit malzemelerde nano veya moleküler yapıya sahip kompoziti oluşturan malzemelerin normalde sahip oldukları özelliklerine ek çeşitli yeni olumlu özellikler kazandırılırlar. Su yalıtım sektöründeki gelişmeler, özellikle hız, yüksek dayanım, çevre ile uyum, malzemelerin izlenebilirliği gibi konular öne çıktıkça mevcut malzemeler yerine daha üstün özellikli malzemelere doğru bir talep oluşmaya başlamıştır.

Bu tür taleplerin oluşmasında öne çıkan zorunluluklar ve sorunlar;

  • Uygulama yapılacak beton, şap veya sıva yüzeylerin en az 28 gün olan priz alma sürelerini tamamlamış olmaları,
  • En az +5ºC hava ve uygulama yüzey sıcaklığının olması,
  • Uygulamadan sırasında katlar arası uygulama sürelerinin, uygulama sonrasında ise tam kuruma/prizini alma/mekanik dayanım kazanma sürelerinin birkaç gün olması,
  • Yüksek V.O.C.(uçucu organik malzemeler) oranlı malzemeler nedeni ile çevre ve insan sağlığına zararlı olmaları,
  • Değişik yüzeyler için farklı astar uygulama zorunlulukları,
  • Uygulama zorlukları,
  • Su yalıtım malzemesine esneklik vermesi için malzeme üretilirken kullanılan plastifiyanın zaman içinde sistemden atılması nedeniyle, uygulanan kaplama malzemesinin kırılganlaşması,
  • Genelde su yalıtım malzemelerinin su buharı geçirimsizlikleri nedeni ile nefes alma özelliklerinin olmaması ve bunun sonucu olarak bina içinde yoğuşma sorunlarının oluşması ve su yalıtım malzemelerinde hasarların oluşması,
  • Kullanılacak su yalıtım malzemesinin uygulanabileceği yüzeylerin sınırlı olması,
  • Nemli ve ıslak yüzeylere uygulama yapılamamasıdır.

Bu sorunları göz önüne alarak, yıllardan beri Türkiye Su Yalıtım Sektöründe pek çok konuda yenilikçi ürünler sunan BTM, Ar-Ge çalışmaları ile yeni nesil su yalıtım malzemelerinin üretilmesi için harekete geçmiş ve alfa hibrit polimer esaslı tek komponenetli su yalıtım malzemesini geliştirmiştir. Yalıtımında yeni bir boyut olarak nitelendirilebilecek bu yeni nesil su yalıtım malzemesi, poliüretan/poliürea özellikleri gösterirken izosiyanat ve ağır metal içermemesi ve polimerin fiziksel yapısı dolayısıyla düşük viskoziteli olması sonucunda solvent ile inceltilmeye ihtiyaç duymadığından, solventsiz, başka bir deyişle sıfıra yakın VOC değerine sahiptir. Çevre ve insan sağlığı açısından uygulama öncesi ve sonrasında kesinlikle sağlıklı bir malzemedir.