Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

ŞANTİYELERDE ÖNCELİK GÜVENLİK

[kutusol=5007] İş kazalarının en çok meydana geldiği yerler inşaatlar. Maalesef her yıl onlarca insanımızı bu kazalarda kaybediyoruz. İnşaatlarda meydana gelen ölümcül kazaların %46’sı yüksekten düşmeye bağlı olarak yaşanmaktadır. Bunu taşıma, yükleme-kaldırma ve elektrik kazaları takip etmektedir. Bu iş kolundaki kazaların bu denli çok olmasında ekonomik ve sosyal sebeplerin yanı sıra, iş kolunun kendine ait özel koşulları ve risk faktörlerini de etken olarak görmekteyiz. İnşaatlarda yaşanan bu iş kazaları ortamın elverişsiz olması ve güvenlik önlemlerinin tam alınmamasının yanı sıra dikkatsizlik, ehliyetsizlik, tedbirsizlik gibi kişisel sebeplerden dolayı da yaşanmaktadır. Dolayısıyla şantiyelerdeki sorumlu tüm yetkililere ve kullanıcılara bu noktada önemli görevler düşmektedir.
URTİM A.Ş. olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği, güvenli iskele üretimine yönelik çalışmaları dikkatle takip etmekte ve önem vermekteyiz. GİP Güvenli İskele Projesi ile yönetmeliğe uygun olmayan birçok üretim yeri mercek altına alınmış ve üretim kalitesinin arttırılması yönünde gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır. Halen de bu çalışmalar başarı ile yürütülmekte ve günden güne iskelelerdeki üretim kalitesi iyileştirilmektedir.[kutusag=5008]

Bu önemli projeyi gerçekleştiren tüm Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz. URTİM A.Ş. olarak bizler de çok ciddi denetimlerden geçerek, TS 12810 Yönetmeliğine Uygunluk Belgesini almış olarak güvenli iskele üretimlerimize devam etmekteyiz. Ayrıca üniversitelerde, teknik liselerde ve uygulayıcı firmalarda verdiğimiz bilgilendirme seminerleri ile mümkün olduğu kadar geleceğin mühendislerini ve kullanıcıları bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Güvenli şantiyeler için uygulayıcı inşaat firmaları yetkililerine ve inşaatlarda bizzat iskeleleri kullanan çalışanlara önemli görevler düşmektedir. Burada dış cephe iskelelerinin uygulamasına yönelik birkaç önemli noktaya değinecek olursak, dış cephe restorasyon işlerinde seçilecek iskeleler korozyona karşı ilgili standartlara uygun nitelikte sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmış olmalıdır. (TS EN 12811-2) İskele seçiminde tanımlanan muhtemel yüklere uygun, TS 12810-12811 normlarını sağlayan, uluslararası kalite standartlarında iskeleler seçilmelidir.    

İskele kurulumunda dikkat edilecek hususlara değinecek olursak, yönetmeliklere uygun ölçülendirmelere göre iskele kurulum planı hazırlanmış olmalı ve bu planın uygulanması da şantiyedeki sorumlu yetkililer tarafından plana uygun olarak yaptırılmalıdır. Kullanılacak tüm iskele elemanları, şantiye yetkililerince kontrol edilerek, herhangi bir kusurlu malzemenin olmamasına dikkat edilmelidir. İskele kurulacak zemin tesviye edilmeli, zemin iskeleden aktarılacak yükleri karşılayacak dayanımda olmalıdır. Kazı alanına yakın yerlerde kurulacak iskelelerde, kazı tarafı çökmeye karşı desteklenerek, güçlendirilmelidir. Çevredeki araç trafiği ve elektrik kaçağı benzeri durumlar şantiye yetkililerince kontrol altına alınmalıdır. İskele kurulumunda görev alacak işçilerin baret, emniyet halatı, vücut emniyet kemeri gibi kişisel koruyucu ekipmanları şantiye yetkililerince temin edilmeli ve mutlaka işçiler tarafından kullanılmalıdır.

Gerekli kontrol ve eğitimler şantiye yetkililerince gerçekleştirilmelidir. Yağışlı havalarda da gerekli güvenlik önlemleri alınmadan, kesinlikle iskele kullanılmamalıdır.
İşçi erişiminin güvenli bir şekilde yapılması için mutlaka tam korkuluklu merdiven kule sistemleri kullanılmalıdır. Platformlar boşluksuz şekilde oluşturulmalı ve küçük ebatlardaki malzemelerin düşmesini engellemek için tozluk kullanılmalıdır. Mutlaka her katta ana korkuluk ve ara korkuluk elemanları tam olarak eksiksiz bağlanmalıdır. İskele yapıya ankraj elemanları ile sabitlenmelidir. Diyagonal bağlantı elemanları ile de sistemin kendi içinde stabilitesi sağlanmalı, rüzgar, deprem ve benzeri yanal yüklere karşı dayanımı arttırılmalıdır. Kurulum tamamen eksiksiz tamamlanmadan ve şantiye yetkilileri tarafından onaylanmadan, iskele kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu güvenlik önlemlerine dikkat ederek, eğitimlerle ve kişisel koruyucu ekipmanları kullanarak, bu kazaları en aza, hatta sıfıra indirmek mümkündür. Kullanım öncesinde de yine mutlaka göz kontrolü yapılmalıdır ve iskelede gözlemlenen herhangi bir değişiklik durumunda şantiye yetkililerinden onay alınarak çalışmaya devam edilmelidir. Her türlü kazaya neden olabilecek etkenler hakkında anında yetkililere bilgi verilmelidir.