Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

TEPE BETOPAN YENİ NESİL ISI YALITIM SIVASI TEPE TERMOPLAST

[kutusol=5014] Örneğin, birim hacim ağırlıkları normal sıvalara göre daha düşük olup, daha hafif harç kombinasyonlarını oluşturmaktadırlar. Yalıtım anlayışı çerçevesinde, ısısal konfor, ses yutuculuk kabiliyeti ve akustik konfor, suya karşı direnci, yangına ve yüksek sıcaklık ortamlarına karşı direnci, buhar difüzyon kabiliyeti ve özel bileşimli olarak geliştirilen türlerinin radyasyon ortamlarına karşı direnci gibi bir dizi teknik özellikler, geleneksel harçlardan oldukça farkındalık oluşturan değerler gösterebilmektedirler. Sıvalar, bünyelerine giren bağlayıcı malzemelere göre alçı harcı, kireç harcı, çimento harcı olarak ya da yapıda kullanıldıkları yere göre duvar harcı, sıva harcı ve dolgu harcı gibi isimlerle adlandırılırlar.
İnsanlığın başlangıcından bugüne kadar en önemli ihtiyaçlarından biri barınma olmuştur. Barınma ihtiyacı insanlıkla birlikte gelişip değişmiş, buna uygun olarak yapı malzemeleri de değişim göstermiştir. Antik dönemlerden günümüze değin harç uygulamaları tarihsel süreç içerisinde detayda irdelendiğinde, harç elde edilmesinde en önemli unsurun bağlayıcı madde olduğu görülmektedir. Bağlayıcı madde türü veya elde edilebilirliğine göre, tarihsel derinlikte harçların kullanım yerleri ve uygulama performansları sürekli bir değişim trendi göstermiştir. Yakın geçmişe kadar, ince taneli agregalarla elde edilen çimento bağlayıcılı sıvalar genellikle kâgir duvar elamanların ya örgü harcı ya da bu kâgir elemanlarla örülmüş duvarların iç ve/veya dış yüzeylerinin sıvanması amacıyla sıva harcı olarak kullanıla gelmiştir. Ancak, harç kombinasyonlarının elde edilmesinde teknolojik gelişmelere paralel olarak doğal içerikli özel katkı materyallerinin kullanımları, nano boyuttaki doğal malzemelerin harçlarda katkı bileşeni olarak kullanımları ya da kimyasal proseslerle elde edilmiş polimerik bileşenlerin harçlarda takviye elemanı gibi unsurların kullanımlarıyla, yeni nesil inovatif sıva kombinasyonların gelişim gösterdiği görülmektedir. Bu sıvalarda, bağlayıcı unsur olarak çimento kullanıldığı gibi çimentosuz bileşenli türevleri de geliştirilebilmektedir. Ayrıca, toz veya yaş harç formlarında da üretimleri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulamalar, inşaat sektöründe geleneksel sıva kullanım anlayışından farklı olarak yeni bir alan oluşturmaya başlamıştır. Bu harçlara yapısal ve teknolojik özellikleri itibariyle genellikle “yeni nesil kompozit yalıtım sıvası” adı verilebilmektedir.

Yeni nesil yalıtım sıvası Tepe Termoplast, teknolojik özellikleri itibariyle geleneksel sıvalardan farklılık göstermektedirler. Örneğin, birim hacim ağırlıkları normal sıvalara göre daha düşük olup, daha hafif harç kombinasyonlarını oluşturmaktadırlar. Yalıtım anlayışı çerçevesinde, ısısal konfor, ses yutuculuk kabiliyeti ve akustik konfor, suya karşı direnci, yangına ve yüksek sıcaklık ortamlarına karşı direnci, buhar difüzyon kabiliyeti ve özel bileşimli olarak geliştirilen türlerinin radyasyon ortamlarına karşı direnci vb gibi bir dizi teknik özellikler, geleneksel harçlardan oldukça farkındalık oluşturan değerler gösterebilmektedirler. Kompozit sıvalar, özellikle son yıllarda küresel ısınmanın da doğal bir sonucu olarak binalarda enerji verimliliğine önemli katma değerler sağlayan birer yapı bileşeni şekline de dönüşüm gösterdiği görülebilmektedir.

Bu bağlamda, TS EN 998-1 standardı kapsamında “T grubu  – Isı Yalıtımı Sağlayan Harç” ayrı bir kategorik başlık olarak öngörülmüş ve kompozit harçların ısı yalıtım kabiliyetleri de teknik olarak deklere edilmiştir. Bu standartta ısıl iletkenlik değeri 0,10 W/mK ve daha düşük değerler sergileyen harçların “T1 grubu – Isı Yalıtımı Sağlayan harç Sınıfı”, ısıl iletkenlik değeri 0,10 W/mK -0,20 W/mK aralığında değerler sergileyen harçların da “T2 grubu – Isı Yalıtımı Sağlayan harç Sınıfı”nda yer aldıkları beyan edilmiştir. Kompozit yalıtım harçlarının üretiminde yapılan inovatif ArGe çalışmaları ile harcın ısıl iletkenlik değerlerinin günümüzde 0,040 W/mK mertebelerine kadar indirgenebildiği de görülebilmektedir. Tepe Termoplast, ısıl iletkenlik değeri 0,040 W/mK’dır. Diğer bir değişle, daha yüksek enerji verimliliği sağlayan yalıtım sıvası ürünüdür.

Bu ve benzeri teknolojik gelişmeler, kompozit harçların yalnızca binalarda sıva harcı veya örgü harcı olarak kullanımları ile sınırlı kalmayıp, yoğunluk, dayanım, durabilite ve yalıtım performansları da dikkate alınarak inşaat sektöründe diğer uygulama alanlarında da kullanılabilir formatlara dönüştürülebilmektedir. Örneğin, yalıtım şap harcı uygulamaları, yalıtımlı tesviye harcı uygulamaları, bina temellerinde zemin stabilitesi bağlamında bohçalama harcı uygulamaları, sandviç duvarlarda yalıtım dolgu harcı uygulamaları, çatı, teras ve/veya taban yalıtım harcı uygulamaları, ahşap veya çelik yüzey kaplama harcı uygulamaları, çelik kapı yangın bariyer harcı uygulamaları, yalıtım amaçlı kaplama veya döşeme plakalarının üretimde kullanılan harç uygulamaları ve daha birçok yeni uygulama alanları görülebilmektedir. Kompozit harç kombinasyonların iç bileşenlerindeki revizyonlar ve ileri teknoloji nano malzemelerin kullanımları ile daha da özelleştirilmek suretiyle nano kompozit harç formatına dönüştürülebilmekte ve bu uygulamaların günümüzde beyaz eşya sanayi, uzay sanayi, havacılık sektörleri ve daha bir dizi farklı sektörlerde geliştirilen ürünlerde dahi kullanılabilme potansiyelini gündeme getirmektedir.

UYGULAMA ALANLARI
• Geleneksel ve prefabrik bina cephelerinde
• Hafif ve ağır çelik konstrüksiyonlu binalarda
• Prefabrik yapılarda
• İç mekanlarda ısı ve ses yalıtımı, yangın duvarı amaçlı kullanılır
• Yeni kullanılmakta olan binaların iç / dış duvarlarını ve tavanlarının sıvanmasında
• Her çeşit bims, tuğla, gazbeton, briket, beton çimento esaslı yapı plakası yüzeylerde tarifine uygun kullanılır
• Çelik yapılarda taşıyıcı sisteminin yangın yalıtımı amacıyla kullanılır.