Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

ÇEİS, 1 MİLYON TL’Yİ MESLEKİ YETERLİLİĞE YATIRDI

[kutusol=5060] Ankara’da düzenlenen “Çimento Sektöründe Ulusal Yeterliliklere Dayalı Mesleki Belgelendirme Hizmetleri Konferansı” dolayısıyla açıklama yapan ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Ünal, “Hedefimiz, Türkiye çimento sektöründeki nitelikli çalışan sayısını artırarak hem sektörün gelişimine katkıda bulunmak hem de iş sağlığı ve güvenliğinde lider sektör olmak” diye konuştu.

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen “Türkiye Çimento Sektöründe Mesleki Sınav ve Belgelendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (CemenTTest)” aracılığıyla çimento sektörü ulusal yeterlilik sistemine 1 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Ünal şunları ifade etti: “AB hibe fonu vasıtasıyla gerçekleştirilen bu yatırım projesiyle, çimento sektöründe düzenlediği sınavlarla belgelendirme yapmayı hedefleyen ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nin (ÇESBEM) yetkinliğini artırmayı ve gerekli altyapıyı oluşturmayı amaçlıyoruz. 2012 yılında faaliyete geçirdiğimiz ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nin (ÇESBEM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından mesleki yeterlilik sınavı ve belgelendirmesi için akredite edilmesini ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca (MYK) yetkilendirilmesini sağlayacağız.”

ATIKTAN ENERJİ ÜRETENLERİN MESLEK STANDARTLARI BELİRLENDİ
Çimento sektörünün önemle üzerinde durduğu bir diğer konunun da çevreye duyarlı üretim olduğunu belirten Ünal, CemenTTest Projesi kapsamındaki hedeflerini açıkladı: “Çimento sektörü olarak pek çok atık maddenin enerjiye dönüştürülmesini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz.
Baca gazından enerji üretimi gerçekleştiriyor, atık yönetimi ile çöpü enerjiye, enerjiyi çimentoya dönüştürüyoruz. Çevreye ve işletme maliyetlerine olumlu katkıları bulunan bu faaliyetlerin sektörümüzde yaygınlaşacağı öngörüsüyle CemenTTest Projesi hedeflerimize Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörlüğü, Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörlüğü ve Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı ulusal meslek standartlarının geliştirilmesini de ekledik ve bahse konu standartların Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmelerini sağladık.“
Tufan Ünal, CemenTTest Projesi kapsamında, söz konusu ulusal meslek standartlarının geliştirilmesine ek olarak, Merkezi Kumanda Operatörü ve Çimento Test Elemanı mesleklerine yönelik ulusal yeterlilikleri geliştirdiklerini de aktardı.

SEKTÖRDE ÇALIŞMAKTA OLAN BELGESİZ İŞÇİLERİ YETERLİLİK BELGESİ SAHİBİ YAPACAK
Çimento fabrikalarında üretim elemanı olarak çalışan işçilerin, çalıştıkları alan ile ilgili Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmadıklarını belirten Ünal, sözlerine şöyle devam etti: “Mesleki eğitim sistemimizde çimento üretim teknolojisi ile doğrudan ilgili bir alan/dal ne yazık ki yok. Dolayısıyla fabrikalarımızda özellikle üretim birimlerinde çalışan işçilerimiz deyim yerindeyse ‘alaylı’ kişiler. ÇESBEM ile söz konusu çalışanlarımızın işbaşında edindikleri bilgi ve tecrübeler sayesinde Mesleki Yeterlilik Belgeli çalışanlar olmalarını sağlayacağız. Gelecekte, üretim alanında istihdam edilecek herkesin Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olarak işbaşı yapmalarını hedeflemekteyiz.”