Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ MAYIS AYINDA EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞINI GÖSTERDİ

[kutusag=5104]Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin, Mayıs 2017 sonuçları açıklandı. Son dört aydır artış gösteren Bileşik Endekste, Mart ve Nisan aylarından sonra Mayıs ayında da ‘faaliyet’, ‘güven’ ve ‘beklentilerde’ yine birlikte artış yaşandı. Endekslerde yaşanan toparlanma eğilimi, sektörün kendi dinamiklerine dayalı hareket etmeye başladığını gösterdi.

İÇ SATIŞ, İHRACAT VE ÜRETİM ‘FAALİYETLERİNDE’ ÖNEMLİ ARTIŞ
Faaliyetlerin oldukça canlı geçtiği Mayıs ayında, ‘Faaliyet Endeksi’nde önemli bir sıçrama yaşandı. Mevsimsellik, inşaat sektörü için açıklanan destekler ve beklentilerdeki iyileşmeler, inşaat malzemeleri sanayinin faaliyetlerinde genişletici etki yaratmaya devam etti. ‘Faaliyet Endeksi’ Mayıs ayında 4,7 puan arttı. Geçen yılın ‘Faaliyet Endeksi’ ile aynı seviyeye ulaşılması sonucu, ilk kez Mayıs ayında geçen yılki faaliyet seviyesi yakalandı. Yurt içi satışlarda bir önceki aya göre kuvvetli bir sıçrama oldu. İhracat da Mayıs ayında önemli bir artış gösterdi. Üretimde ise iç satışlar ve ihracattaki artışa bağlı önemli bir genişleme yaşandı. Cirodaki artış yeniden kuvvetlenirken, tahsilat hızı da kademeli ve sınırlı artış eğilimini sürdürdü.

FAALİYETLERDEKİ KUVVETLİ GENİŞLEME ‘GÜVENİ’ DESTEKLEDİ
Son dört aydır artış gösteren ‘Güven Endeksi’ içinde en yüksek artış Mayıs ayında gerçekleşti. ‘Güven Endeksi’nin giderek daha hızlı toparlanmasına rağmen, güven seviyesinin halen düşük olduğu görüldü. Mayıs ayında faaliyetlerdeki genişlemenin kuvvetlenerek sürmesi, güvenin toparlanmasına destek oldu. Güven seviyesi bir önceki aya göre 2,0 puan arttı. Geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin ise 6,3 puan altında kaldı.

Endekse göre, Türkiye ekonomisinin genel gidişatına ilişkin güven, uzun süre sonra başlayan artışını sürdürdü. İnşaat malzemeleri sanayine yönelik güven ise toparlanmasını hızlandırdı. Yurt içi pazarlarına yönelik güven Mayıs ayında artış gösterdi. İhracat pazarlarına yönelik güven ise önemli ölçüde arttı. Güven unsurlarının tamamına yayılarak süren toparlanma önümüzdeki dönem için ümit verdi.

ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ AYIN ÜRETİM ‘BEKLENTİSİNDE’ KUVVETLİ ARTIŞ
Rapora göre, son dört aydır hızlı bir iyileşmenin yaşandığı ‘Beklenti Endeksi’nde; faaliyetlerdeki toparlanma, alınan önlemler, güven artışı ve siyasi gündemin zayıflaması beklentilere de olumlu yansıdı. ‘Beklenti Endeksi’ Mayıs ayında bir önceki aya göre 2,7 puan arttı. ‘Beklenti Endeksi’ geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,7 puan daha düşük çıktı. Böylece beklentiler giderek geçen yılki seviyelerine yaklaştı. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler Mayıs ayında artışını sürdürdü. İnşaat malzemeleri sanayine ilişkin beklentilerde yine önemli artış yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişleri Mayıs ayında önemli bir artış gösterdi. Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişlerinde de artış hızlanarak sürdü. Yurt içi ve yurt dışı siparişlerdeki artış beklentisine bağlı olarak önümüzdeki üç ayın üretim beklentisinde de kuvvetli bir artış ortaya çıktı.