Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

AE-Arma Elektropanç Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kızılhan

2012 yılı bizim açımızdan çok verimli ve heyecanlı geçti. Mart ayında Hollanda merkezli halka açık teknik servis sağlayıcısı Imtech N.V. ile AE Arma-Elektropanç’ın çoğunluk hissesinin satışına yönelik bir anlaşma imzaladık. Imtech şu anda 28.600 çalışanıyla 5,1 milyar Avro’luk bir büyüklüğe sahip. AE Arma-Elektropanç’ın; Türkiye, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Lübnan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir’deki başarılı ve büyük organizasyon gücü ile Imtech’in yeni teknolojilerde dünya çapında ki yeteneği ve finans gücü, iki şirkete de şimdiden ekstra büyüme imkanı veriyor.

AE Arma-Elektropanç olarak devam eden 26 şantiyemiz var. İşlerimizin büyük kısmı; Orta Doğu, Rusya ve Azerbaycan odaklı. Türkiye’deki işlerimizin toplam işlerdeki oranı sadece yüzde 10. Türkiye’deki 5 yıldızlı oteller, AVM’ler ve yüksek yapıların birçoğunda imzamızı görebilirsiniz. Üç kıtada ve dünya çapındaki projelerimiz ile her yıl önceki yıla göre hatırı sayılır oranda büyümeye devam ediyoruz.

Orta Doğu nüfusu diğer dünya coğrafyalarına kıyasla çok hızlı artıyor. Buna paralel olarak; konut, ticari ve endüstriyel bina ihtiyacı da artıyor. Artış oranının gelecek dönemde yüzde 6-7 oranında olması bekleniyor. Kontrat bedeline göre baktığımızda ise, AWCS (Arabian World Construction Summit) 2011 raporuna göre 2015’te bölgedeki inşaat faaliyetlerinin toplam kontrat bedeli büyüklüğü 500 milyar doların üzerine çıkacak. Teknik müteahhitlik sektörünün, buna paralel şekilde artarak büyümesi ve gelişmesi kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Aynı şekilde Türkiye’de de benzer bir büyüme bekliyoruz. Türkiye’nin istikrarlı büyümesi devam ettikçe, buna paralel olarak konut, ticari ve endüstriyel yapılara ihtiyaç giderek artacaktır.

Türkiye ekonomik göstergelere paralel olarak, Orta Doğu ve Avrupa’ya nazaran inşaat sektörü yönünden çok hareketli bir dönem yaşıyor. Türk inşaat sektörü, özellikle geçmişte edindiği tecrübeler ve yurt dışında uluslararası projelerde elde ettiği deneyimler ile sektörün ve alt sektörlerin gelişimini, son yıllarda dinamik ve teknolojik bir altyapıya oturtma imkanı buldu.

Türk müteahhitlerinin üstlendiği projelerle yurt dışı müteahhitlik sektörü istikrarlı bir şekilde büyüyor. 2011 yılında müteahhitlerimizin yurt dışı taahhütleri, 20 milyar dolara yakındı. 2012 yılında ise yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimizin bu rakama yakın çıkacağı tahmin ediliyor. Teknik müteahhitlik hizmetlerinin inşaat yatırımlarındaki payının yaklaşık yüzde 30 olduğunu kabul edersek, teknik müteahhitlerin sektörden aldığı payın ne denli yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.

AE Arma-Elektropanç olarak; en büyük hedeflerimizden biri, bir dünya firması ile güçlerimizi birleştirmekti, bunu başardık. Dünya teknik müteahhitleri listesinde, ilk sıralarda olan bir firma ile ortağız. Şimdi bu ortaklığımızın oluşturacağı sinerji ile dünya vitrinine çıkmak ve ülkemizden bir dünya firması yaratmak en büyük idealimiz. Türkiye, maalesef çok istekli olmamıza rağmen diğer ülkelere göre daha az aktif olduğumuz coğrafya. Bizim gibi kurumsal niteliklere önem veren ve de kaliteyi ön planda tutan firmaların ülkemizde rekabet etmesi imkansız. Dünya çapında büyüklüğe sahip projelerin vitrinde olduğu ülkemizde yatırımcı kuruluşların olağan üstü karlarına rağmen kaliteli firmaları tercih etmemelerini ve dolayısıyla da elektromekanik gibi teknolojinin her an büyüyerek geliştiği bir konuda kalitesizliği tercih etmelerini üzülerek gözlemliyorum.

2012 yılında başlangıç yaptığımız Azerbaycan’da kısa sürede çok önemli projeleri yüklendik. Aktif olduğumuz ülkelerde çok büyük ve yeni işleri kontrata bağladık. Rusya Federasyonu’nda Avrupa’nın inşaatı devam etmekte olan en yüksek binası Plot 16–A OKO projesini üstlendik.

2013 yılında, var olduğumuz 8 ayrı ülkenin yanına yeni ülkeler eklemeyi planlıyoruz. Kazakistan, Türkmenistan, Kuveyt ve Suudi Arabistan aktif olmayı düşündüğümüz ülkelerdir. Ayrıca orta vadede ise Afrika kıtasına çok daha farklı ve güçlü şekilde odaklanacağımızı söylemek istiyorum.

İnşaat sektörü küresel anlamda yeni coğrafyalara yönelmiş durumda. Özellikle; Afrika, Orta Doğu, Rusya ve Hindistan, gelecekte inşaat sektörünün çok gelişeceği bölgeler. Müteahhitlerimizin bunu dikkate alması gerekiyor. Zaten şimdiden bu konuda aktif hale gelen firmalarımız var ve bunu gördükçe bir kez daha gurur duyuyorum. Yıllar önce elde ettikleri üstün başarılar ile bize yurt dışında iş yapma cesaretini veren ve önümüzü açan çok değerli meslektaş ağabeylerimize her fırsatta en içten minnet duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum.