Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

AKG Grubu ve AKG Gazbeton Yönetim Kurulu Üyesi, TGÜB (Türkiye Gazbeton Üreticileri) Başkanı, İMSAD (İnşaat Malzemesi Üreticileri Derneği) Başkan AKG Grubu ve AKG Gazbeton Yönetim Kurulu Üyesi Levent Akgerman

AKG Gazbeton, 2011 yılını, Ar-Ge yatırımları ve Çorlu İşletmesinin üretime başlamak üzere tamamlanmasıyla geçirmiştir. 2012 yılında ise, her iki konuda atılan adımların neticeleri alınmaya başlanmıştır.

2013 yılında, Çorlu Fabrikası’nın projelendirilen üretim kapasitesine yaklaşması hedeflenmektedir. Bu sayede sadece Marmara’da değil, ülke genelinde de AKG Gazbeton ürünlerinin yaygınlığı artacaktır. Çorlu tesisinin ek yatırımlarının devreye girmesi ve Marmara pazarındaki etkinliğini arttırması ile AKG Gazbeton, % 50 büyümeyi hedeflemektedir.

AKG Gazbeton, inovatif Ar-Ge yaklaşımı ve çalışmalarıyla gazbetonun üstün özelliklerinden faydalanılması ve daha konforlu yaşam ortamları yaratılması için sürekli çalışmaktadır. AKG Gazbeton’un sektöre kazandırdığı en önemli ürünlerden biri “Hafif Asmolen”dir. Kat aralarında kullanılan hafif asmolen ürünü inşaatlara büyük kolaylık ve avantaj sağlamaktadır. Bugüne kadar 400 kg/metreküp ağırlığa sahip olan asmolen, AKG Gazbeton’un Ar-Ge çalışmaları sayesinde 280 kg/metreküpe kadar hafifletilmiştir. Bu sayede inşaatlara binen yük azalmıştır.

AKG Gazbeton’un Ar-Ge çalışmaları neticesinde sektöre kazandırdığı diğer bir ürünü ise “lento”dur. Geleneksel inşaat tekniklerinde, kapı ve pencerelerin üst kısımlarında dökme betonla, ağırlığı çok fazla ve yalıtımı olmayan tekniklerle uygulanan lento, gazbeton sayesinde daha kullanışlı ve avantajlı hale getirilmiştir. Artık uygulamalardaki sıkıntılar bir tarafa bırakılmış ve lento taşınması ve montajı kolay, A1 sınıfı yanmaz ürün oluşu ve ısı yalıtım avantajları ile inşaatların vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Ülkemizde 19 milyon mevcut yapı stokunun % 67’sinin ruhsatsız, % 60’ının ise 20 yaş üstü yapılardan oluştuğu düşünülürse, mevcut konut stokunun yarısının güçlendirilmesi gerektiği ve ülke genelinde 20 yılda 14 milyon konutun elden geçirilmesinin planlandığı anlaşılmaktadır.

Dönüşümün Türkiye’ye yaklaşık maliyetinin 350 – 400 milyar dolar olacağı ve bu rakamın 100 milyar dolarlık bölümünün ise İstanbul’a ait olacağı düşünüldüğünde, yapıların inşasında çağdaş, uluslararası standartlara uygun, deprem-yangın dayanımı ve yalıtım kabiliyeti güçlü malzemelerin kullanımının ülke ekonomisine sağlayacağı yarar çok net bir biçimde ortaya çıkmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 16 Mayıs 2012 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Deprem riski ve yapı stokunun kötülüğü nedeniyle, deprem öncesi alınacak tedbirleri düzenleyen bu yasayla, kötü yapıların yıkılarak, bütüncül bir planlamayla düzgün yapılaşmanın sağlanacağı ve yerel malzeme kullanılarak yerli üretimin teşvik edileceği belirtilmektedir. Biz de, gazbeton üreticileri olarak, hükümetin Kentsel Dönüşüm projelerini hızla hayata geçirmesini, malzeme seçimi konusunda da gazbetonu şartnamelere koymasını bekliyoruz. Sektörün gelişimi için ise Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği’nin faaliyetlerine dikkatleri çekmek istemekteyiz. TGÜB’ün yeni yönetimi, kamu kurumları, “mimar-mühendisler” ile “mimar-mühendis adayı öğrenciler”e gazbetonu tanıtmayı temel hedef edinmiştir. TGÜB olarak mevzuat ve yönetmeliklerin şekillenmesinde etkin rol almaktayız.

Bu çerçevede; gazbeton donatılı ürünleri tanımlayan TS EN 12602 Standardı konusunda gelişmeleri yakından takip edecek, sektörle ilgili tüm standart değişiklikleri aynı şekilde yakından izleyecek ve ülkemizde henüz sahip olamadığımız “Yüksek Yapılar Yönetmeliği”nin hazırlanması konusunda öncülük yapacağız. Ayrıca “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”, “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”, “Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” Yönetmeliği TS 825 konularında da revizyon gereksinimleri giderilecek şekilde çalışmalar yapmaktayız.