Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

BİTÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Karahan

Bitümlü su yalıtımı pazarını konuşurken tüm sektör temsilcilerinin aynı kararlılıkla olması son derece önemli. Su yalıtımı sektörü büyüyor, sektörün büyüme rakamları artarken kalite standartlarına uygun üretimin önemi daha da artıyor. Sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme trendlerini yakalaması için birlik ve beraberlik içinde hareket etmek, güç birliği ve kararlılıkla vizyon oluşturmak gerekiyor.

2013 yılında en önemli hedefimiz; bilgi paylaşımı ile sektörel birlik ve beraberliği sağlayarak kaynakların daha verimli ve efektif kullanılması. BİTÜDER olarak doğru detayda doğru malzeme seçimi konusunda sektörü bilgilendirici, meslek etiğini koruyucu profesyonel çalışmalarımıza tüm sektör paydaşlarının desteğiyle devam edeceğiz. Bu bilgilerin tüm üye firmalarımız ve sektör temsilcilerimiz arasında bir bilgi platformunda paylaşılmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın binalarda su yalıtımının zorunlu olması için üzerinde çalışmaya başladığı genelge, sektörümüz ve daha da önemlisi ülkemiz için son derece önemli bir gelişme. Çünkü su yalıtımı, depreme karşı binalarımızın dayanımını artırmak için atılacak çok önemli bir adım. Su yalıtımı olmayan binalar, inşa edildikten 10 yıl sonra taşıma kapasitelerinin yüzde 66’sını kaybediyor. Maalesef ülkemizdeki binaların yüzde 90’ında da su yalıtımı yok. Bu nedenle yönetmelik değişikliğiyle su yalıtımının zorunlu hale gelmesi halkımızın sağlıklı ve güvenli binalarda yaşaması için gerekli. Kentsel Dönüşüm atağında daha önce yapılmış hatalar tekrarlanmazsa daha sağlıklı, konforlu ve dayanıklı binalar doğru su yalıtımı uygulamaları sayesinde oluşacak. Biz de BİTÜDER olarak su yalıtımının zorunlu olması için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.