Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Köster Yapı Kimyasalları A.Ş. Türkiye Satış Müdürü Selahattin Özüpek

Aurich / Almanya merkezli KÖSTER Bauchemie AG’nin Türkiye kuruluşu KÖSTER Yapı Kimyasalları A.Ş. olarak 19 yıldır Türkiye’de faaliyet göstermekteyiz. Su yalıtımı ürünleriyle başlayan süreç, şirket satın alımlarıyla devam etmiş ve KÖSTER markasını bugün uluslararası arenada ürün grubu en geniş şirketler arasında konumlandırmıştır.

Türkiye’de ki faaliyetlerimizde, KÖSTER’in Almanya lokasyonundan tüm dünyaya servis ettiği spesifik ürünleri sektörümüze sunabildiğimiz gibi, Dilovası / Kocaeli tesislerimizde de uluslararası standartlarda üretim gerçekleştirmekteyiz.

KÖSTER olarak etkinliklerimizin temelinde istikrarlı bir büyüme anlayışı bulunmaktadır. Ancak Türkiye’de bunu sürdürülebilir kılmak kolay değildir hatta ekonomik varyasyonlara karşı koyabilmek vizyonuna da sahip olabilmeyi gerektirir. Biz, zor süreçlerin başka fırsatlar ortaya çıkardığı gerçeğine de odaklanıyoruz. Çok zor koşulları atlatabilmiş Türk inşaat sektörünün 2012 yılında da önemli bir sınav verdiğini görüyoruz. 2011 yılında pik yapmış inşaat sektörü, 2012 yılında çok genel ifadesiyle hiç büyüme gösterememiştir. Dolayısıyla uluslararası ekonomik ve siyasi olumsuzluklardan etkilenirken, geçtiğimiz yıllarda arz ve talep dengelerini dikkate almaksızın taahhüt şirketlerinin proje geliştirmeleri hem bir tıkanıklık oluşturmuş, hem de sektörün diğer tüm katmanlarına finans zorlukları ve karlılık problemleri olarak yansımıştır. Önemle altının çizilmesi gereken başka olumsuzluklarda bulunmaktadır. Sağlıklı sektör analizinin yapılamadığı, üretim ve nihai ürünlerde yenilik gibi parametrelerin nitelik kazanamamasının sektörümüzün geleceğinde de olumsuz etkiler göstereceğini öngörüyoruz. Özetle inovasyon kavramı, icraate yansımaktan çok bir meta olarak sektörümüze yansımaktadır. Gelişmiş olarak anılan Avrupa’da oluşmuş yaklaşık 100 yıllık bir endüstrinin, Türkiye’de de, sektörümüz için kalıcı ve istikrarlı bir endüstriye dönüşmesi hedeflenmelidir.

Belirttiğimiz olumsuzluklara karşın, Mütekabiliyet Yasası, para politikalarına yönelik faiz indirimleri, su yalıtımının zorunlu hale getirilmesi, artan yalıtım bilinci ve Kentsel Dönüşüm sektörümüze katkı sağlayacak pozitif gelişmelerdir. Ayrıca yerel seçim süreci de 2013 yılına pozitif olarak yansıyabilir.

Kendimiz açısından ifade edersek; KÖSTER olarak taşıdığımız sorumluluk ve 19 yıldır Türkiye’de üretim gerçekleştirmiş uluslararası bir şirket olmanın tecrübesiyle büyümemizi sürdüreceğiz. Bunu destekleyecek yeni tesis yatırımımızı gerçekleştirdik ve devreye aldık. Dolayısıyla kapasite artırımına gitmiş olduk. Destekleyici nitelikte reel yatırımlarımız devam edecek. Özellikle uluslararası know-how birikimimiz ve bünyemizde bulundurmamız en önemli avantajımız ve bizi geleceğe taşıyabilecek en önemli gücümüz. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz yılı hem finans politikalarımıza yönelik yönettik hem de organizasyonumuzun en önemli halkası olan bayilerimizin stabil olmalarını sağlayacak planlamamızı gerçekleştirebildik ve pozitif sonuç aldık. 2013 yılında da zengin çalışma alternatiflerimiz, beklentilere ve yapıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek geniş ürün portföyümüz, güçlü satıcı ve uzman uygulayıcı bayilerimizle geleceğe yönelik iyimseriz ve hazırlıklıyız.