Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Pakpen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuza

Dünyadaki finansal krizin ülkemize etkisinden kaynaklanan büyüme hızındaki kısmi yavaşlamaya rağmen, biz Pakpen Şirketler Grubu olarak 2012 yılı hedeflerimize önemli ölçüde ulaştık. İSO’nun 2011 yılı verilerine göre de Türkiye’nin 500 Büyük Firması sıralamasında 226. sıraya yükseldik. 2012 yılı ihracata ağırlık verdiğimiz bir yıl oldu. Bu kapsamda yurt dışında çok sayıda fuara katıldık. 420 milyon TL’lik ciro hedefimize yılsonu itibariyle çok yaklaşmış ve bir yıl öncesine göre de %20 civarında bir ciro artışı sağlamış olacağız.

İç piyasada Pakpen Şirketler Grubu olarak 2012 yılı ihracat hedefimizi yakın coğrafyamızda yaşanan siyasal ve ekonomik istikrarsızlıklar sebebiyle, iç piyasaya yönlendirdik. Bu sebeple iç piyasa satışlarımızda önemli bir büyüme kaydettik. 2011 yılında 5 milyon Euro’yu aşan yatırımlarımıza 2012 yılı sonuna kadar 10 milyon Euro daha ilave ederek yeni pazarlara açıldık.

Kurulduğu günden bu yana lokomotif ürünü olan PVC pencere profilleri konusunda hedeflerimizi yakalamış buluyoruz. Teknolojik ve ürün çeşitliliği noktasındaki yeniliklerimiz bu yönde çok büyük katkılar sağlamıştır.

Pakpen Şirketler Grubu’nun övünç kaynağı olan Türkiye genelinde yüzde 70’lik pazar payımız gelecekte de doğalgaz boruları konusunda iddiamızı sürdürecektir. Pakplast markasıyla ürettiğimiz doğalgaz boruları Türkiye genelindeki tüm gaz dağıtım şirketleri tarafından aranan bir marka haline gelmiştir.

Şu anda piyasada geçici olarak özellikle de mevsimsel durumlardan dolayı kısa süreli olacağına inandığımız bir daralma yaşanıyor. Ancak hem yurt içi hem de yurt dışındaki altyapı ve inşaat yatırımları, Kentsel Dönüşüm çalışmaları, yapı stoğunun yenilenme ihtiyacı, regülasyonlar ve yakın coğrafyamızdaki ihraç pazarlarının açılması beklentileri birlikte değerlendirildiğinde; inşaat sektörünün büyümeye ve ekonomimizin itici gücü olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

2013’ün ilk çeyreğinde, üretim yaptığımız alanlarda genel olarak, mevsimselliğe bağlı bir durgunluk bekliyoruz. Ancak 2. çeyrekten itibaren yüksek satış hacimlerine ulaşacağımızı düşünüyoruz.

İnşaat sektörü ülkemizde zaman sert dalgalanmalara maruz kalsa da her zaman sürükleyici sektör olma vasfını korumuş ve büyüme ivmesi yukarıda olmaya devam etmiştir. Tüm dünyadaki finansal karamsarlık doğal olarak ülkemizin de daha tedbirli olmasını gerektirmektedir. Bu durumun sektörde geçici bir yavaşlamaya sebep olması doğaldır. Kentsel Dönüşüm projelerinin hızlanması ile sektörün yeniden yüksek büyüme rakamlarına ulaşacağını düşünüyoruz. Faizlerin gerilemesi de özellikle insanların konut sahipliği iştah ve isteklerini olumlu yönde etkileyecek ve büyümeye olumlu etki edecektir.

Şirketimiz özelinde değerlendirme yaparsak; biz piyasanın büyüme trendlerini çok yakından izleyerek, esnek bir politika izleyeceğiz. Kurulu yüksek makine ve üretim kapasitelerimiz, bize piyasalardaki ani değişikliklere hızlı cevap verebilme imkanı sağlamaktadır. Satışlarımızı destekleyecek ve özendirecek kampanya planlarımızı da önümüzdeki yıl için şimdiden kurgulamış bulunuyoruz.

Sektörümüzün lider kuruluşlarından biri olarak gerek kapasite artırımı, gerekse sürdüreceğimiz teknolojik iyileştirmelerle ekonomiye olan katkımızı sürdüreceğiz. Ciromuzu 500 milyon TL’nin üzerine taşımayı ve İSO 500 sıralamasında daha yüksek sıralarda yer almayı hedefliyoruz.

Yapı sektörünün yıllık ortalama %8 büyüdüğü bu ortamda, yaptığımız yatırımlarla 2015 yılına kadar her yıl, ortalama yüzde 35 oranında büyüme hedefimiz var. Mevcut durumumuz, kapasitemiz ve yatırımlarımız bu hedefi gerçekleştirmek için müsait durumda. Ortadoğu, Afrika, Avrupa, Rusya, Türk Cumhuriyetleri gibi pazarlarda daha da büyümeyi hedefliyoruz.

Yatırımlarımız 2013 yılında da devam edecek. Özellikle altyapı boru fabrikamızda kapasite artışına yönelik yatırımlar yaparken, yatırım bütçemizin önemli bir kısmını da Ar-Ge ürün çeşitlemesine ayırıyoruz. 2013 yılsonuna kadar 10 milyon Euro’yu aşan bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlarla büyümekte olan altyapı boru segmentinde mevcut pazar payı ve ihracatımızı %15 oranında artırmayı; Altyapı boru segmentindeki yıllık büyüme oranımızı %35’e yükseltmeyi; Yenileme yatırımımızla teknolojik üstünlüğümüzü sürdürmeye devam etmeyi; İhracatın artışı ve yaratılacak ek istihdamla da ulusal ekonomimize olan katkımızı artırarak sürdürmeyi planlıyoruz.