Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Prefabrik Yapı A.Ş. Hekim Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Oğuzoğlu

2012 senesi Prefabrik Yapı A.Ş. olarak, yurt içi ve özellikle yurt dışı projelerindeki artışlar ile toplamda % 20’nin üzerinde ciro artışıyla tamamladığımız bir yıl olarak geride kalmıştır. Sene başında koyduğumuz hedeflerin yakalanması ve paralelinde gerçekleştirdiğimiz hedef karlılık bizim için son derece önemlidir. İlk yarıda açıklanan Türkiye’nin % 3,1’lik büyüme oranının, yılsonu itibariyle çok da fazla değişmeyeceği gözükmektedir. Maalesef inşaat sektörünün beklenenin altında gerçekleşen büyüme performansı da, yurt içi pazar payında düşüşlere neden olmaktadır. Ancak hazır yapı sektörünün faaliyet gösterdiği alanların çeşitliliği sayesinde, gelen talepler 2012 senesinde de hedeflediğimiz performansı yakalamamızı sağlamıştır. Özellikle yurt dışı cirolarımız hedeflerimizin de üzerinde gerçekleşmiş olup, geçen seneye göre % 50’nin üzerinde artış göstermiştir.   Genel olarak hazır yapı sektörü için, 2012 senesinin özellikle yurt dışı projelerin desteğiyle oldukça verimli geçtiği ve hafif çelik teknolojisinde bilinçlenme sağlanması adına daha etkin faaliyetlerin yer aldığı bir yıl olduğunu söylemek mümkündür.

Bizler Prefabrik Yapı A.Ş. olarak, 2013 senesi için daha iyimser olduğumuzu söyleyebiliriz. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarında önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Yurt içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız aracılığı ile gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm projeleri, yerel seçim hazırlıkları, sürdürülebilir bina kavramının gelişimi vb faktörler ile hazır yapı sektörüne  ivme kazandıracaktır.

Global ölçekte baktığımızda ise özellikle Afrika kıtası geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni fırsatların sunulduğu coğrafya olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra savaş sonrası yeniden yapılanma süreci devam eden Irak, kalıcı binaların yapım sürecine girmiş olup yeni talepler ile karşımıza çıkmaktadır. Yine bu bölge her daim hazır yapı ihtiyaçları olan gaz firmaları açısından son derece önemlidir.  Bunun yanı sıra Türkmenistan, Kazakistan ve Rusya için de yeni talepler ile karşılaşacağımız düşüncesindeyiz.

Dolayısıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışı pazarlarında 2012 senesinden % 10 daha yüksek cirolar ve 2012  hedef karlılığı ile bir 2013  senesi geçireceğimiz düşüncesindeyiz.

2013 senesi, Prefabrik Yapı A.Ş. olarak, yatırım yapmaya devam edeceğimiz bir yıl olacaktır. Sektörde yeni bir çığır açacak olan yeni yatırımlarımızın da  bu sene içerisinde tamamlanmasını hedeflemekteyiz. En son teknoloji ile hayata geçirilecek yatırımlarımız, sayesinde inşaat sektörü çevre dostu, sürdürülebilir, depreme dayanıklı, hızlı montaj ve hızlı üretim kriterlerine sahip yepyeni bir yapım sistemi ile tanışmaya hazır olmalıdır.