Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Mimar Ece Ceylan Baba

İNSANIN EN MAHREM MEKANI

Banyo mekanı, her ne kadar farklı kültürlerde değişik anlamlar taşıyorsa da her döneme ait ortak bir değere sahip: “İnsanın en mahrem ve en kişisel mekanı”

Bu bağlamda, banyolar insanın sadece kendine ait, özel bir mekan olma özelliği ile her kullanıcının kendi banyo ritüeline hizmet vermektedir. Günümüzde ise, global yaşam koşulları bizlere yoğun, dar zamanlı ve stresli bir yaşam biçimi sunmaktadır. Bu nedenle benim için banyolarımız, geçmişten bugüne kadar en önemli devrini yaşıyor diye düşünüyorum. Gerçekten kendimiz ile kaldığımız, kendimizi dinlediğimiz ve bu nedenle en çok kişiselleştirmek istediğimiz mekan banyolarımızdır. Gelecekte mekansal boyutları biraz daha büyük, tasarım sürecinde yer aldığımız “bize ait” olacak banyoların daha çok talep göreceğini öngörmekteyim.

BELİRLİ BİR DÖNEM BAŞKA BİR DÖNEME FİKİR DÜZEYİNDE TAŞINMALI

Her dönem, kendi tasarım ve yaşamsal izlerini taşımaktadır. Dönemleri tasarım dilinde değerli kılanın bu olduğuna inanıyorum. O nedenle belirli bir dönemin günümüze direkt etki etmesi, bu değeri kaybetmesine neden olabilecektir. Bir dönemin izlerinin irdelenerek, rafine bir öz ile sadece fikir düzeyinde farklı bir döneme taşınması gerektiğini düşünüyorum. Osmanlı döneminin sadece fikir değil, bazı özellikleri ile direkt günümüzde kullanılmasına, tasarım anlayışı olarak olumlu yaklaşmadığımı dile getirmek isterim. Osmanlı dönemi; renk, doku, tasarım dili bağlamında çok özel ve farklı kültürlerin sentezini içinde barındırmaktadır. Banyo mekanları Osmanlı döneminde çok büyük öneme sahip olmuş ve çok önemli eserler günümüze dek ulaşmıştır. Ritüel olarak, fikir olarak günümüzde iyi yorumlanmış tarihi izlerin banyolara taşındığı örnekler başarılı olmaktadır.