Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Schneider Electric’in Manisa fabrikası ISO 50001 belgesi aldı

Enerji yönetiminde dünya çapında uzman Schneider Electric, işletmelere entegre bina otomasyon sistemleri sunarken, kendi üretim tesislerini de unutmuyor ve dünya kaynaklarının sürdürülebilirliği için öncülük ediyor. Schneider Electric, kendine ait tüm donanım ve yazılım çözümleriyle deneyim ve metodolojiyi bir araya getirerek geliştirdiği Schneider Energy Action Programı ile 2005 yılından bu yana tesislerinde enerji tüketimini giderek azaltıyor. Schneider Electric’in bu anlayışı, son olarak, Manisa fabrikasının almaya hak kazandığı ISO 50001 Enerji Yönetimi Sertifikası ile tescillendi. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşlara baz enerji tüketimini anlamayı sağlayacak süreçlerin uygulanmasında yardımcı olurken, aksiyon planlarını oluşturmayı sağlıyor. Böylece kuruluşların enerji tüketimini azaltmak için hedef belirlemesini ve enerji performans göstergeleri oluşturmasını; enerji performanslarını geliştirmek içinse iyileştirme fırsatlarını belirlemelerini, bunu öncelik vermelerini ve kayıt altına almalarını sağlıyor. Kuruluşlar, bu sertifika sayesinde çevreci, kaynaklarını etkin kullanan bir enerji politikası hedefine ulaşmış oluyor.

Schneider Electric Manisa fabrikası, enerji verimliliğine yönelik yatırımları neticesinde halen kullanımda olan binalar için verilen INUSE kategorisi BREEAM Yeşil Bina Sertifikası’nı geçen yıl almaya hak kazanmıştı. Türkiye’de bu sertifikaya sahip ilk fabrika binası olan Manisa fabrikası, bu başarısını, şimdi de ISO 50001 Enerji Yönetimi Sertifikası’yla sürdürürken enerji yönetiminde örnek bir fabrika olduğunu bir kez daha belgelemiş oldu.