Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Yepyeni bir yatırım: Fiber Cement Yapı Levhası Üretim Hattı Tepe Betopan

“Tepe Betopan, halen mevcut çimentolu yonga levha üretim hattında 175 kişiye istihdam imkanı sağlıyor ve yeni tesisin devreye girmesi ile birlikte bu sayıyı 250 kişiye çıkarmayı planlıyoruz. Halen 40’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve yeni yatırımımız ile birlikte bu sayıyı arttırarak Türkiye’ye daha fazla döviz kazandırırken, iç piyasa talebini de karşılayıp ithal ikamesi yoluyla cari açığın azalmasına da katkı sağlamış olacağız.”

DÜNYANIN SAYILI FİRMALARINDAN OLACAÐIZ

“Dünya genelinde 3 milyar doları aşan yapı malzemesi sektöründeki çimentolu levha üretimi pazarında ülkemizde gerçekleştireceğimiz yeni yatırımımız ve her iki üretim hattının aynı tesis içinde kurulması sonucunda çevreye daha duyarlı, son teknolojiye sahip, yurt içi ve yurt dışı talebini karşılayabilecek kapasitede bir tesis ile ürün yelpazesi zenginleşecek ve iki farklı levhayı üretebilen dünyanın sayılı firmalarından biri olacağız.”

ÇİMENTOLU LEVHA KULLANIMI ARTIYOR

“Dünyanın gelişmiş ülkelerinde çoğunlukla tercih edilen ve ülkemizde de gelişmekte olan “hafif çelik” yapı sistemlerinde yaygın kullanımı olan çimentolu levhalar bugüne kadar gerekliliğini ve kullanışlılığını defalarca ispatladı. Japonya’da yaşanan büyük depremler ve yangınlar sonrası Japon hükümetinin çıkarttığı yeni yasal düzenlemeler ile bu levhaların, binaların dış cephe kaplamasında ve hafif çelik yapılı binalarda kullanılması özellikle teşvik edildi. Tsunami ve kasırgalara açık coğrafyalarda yangın ve neme dayanıklı bu levhalara talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Betona dayalı ve daha muhafazakar inşaat sanayilerine sahip ülkelerde ise bu levhaları kullanmaya yönelik değişimler daha yavaş. Bulunduğu coğrafya nedeniyle sık sık yıkıcı doğa olaylarına maruz kalan ülkemizde de bu levhalarla yapılacak daha güvenli barınma yerleri seçeneğinin olduğu yavaş yavaş anlaşılmakta ve kullanımı da artmaktadır. Deprem gibi önceden tahmin edilemeyen doğa olayları sonrası acil barınma ihtiyacına zamanında cevap verebilmesi artan kapasite ile sağlanacak ve böylece özellikle kriz dönemlerinde bu ürünlerin ithalatı azalacaktır.”

BETOPANPLUS, YALIPAN, TAŞONİT

“Yeni yatırımın gerçekleştirilmesi ile yerel ve artan dış pazar taleplerini karşılayacak kapasite oluşturulacaktır. Yeni kapasite ile; dış koşullara ve yangına dayanıklılığı, yüzey düzgünlüğü ve daha bir çok niteliği ile dünya çapında talep gören Betopanplas, Yalıpan ve Taşonit markalı ürünlerin daha fazla üretilmesi sağalanacaktır. Bu ürünlerle yenilenen dış cephelerin uzun yıllar kullanılabilmesi mümkün olduğundan ulusal bazda tasarrufa da faydası olacaktır.”